WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Сутність міжнародного інвестиційного права та його джерел - Реферат

Сутність міжнародного інвестиційного права та його джерел - Реферат

поширити можливість надання гарантії на будь-яку іншу форму середньострокових чи багатострокових капіталовкладень за деяким винятком. Гарантії обмежуються капіталовкладеннями, надання яких починається після реєстрації заяви щодо одержання гарантії Агентства.
Під гарантії підпадають фізична чи юридична особа, якщо вона є громадянином держави-члена, що не є приймаючою державою; юридична особа, що сформована та чиї основні установи розташовані на території держави-члена або більша частка її капіталу належить державам-членам чи їхнім громадянам за умови, що такий членне є приймаючою країною. Така юридична особа незалежно від того, перебуває вона в приватному володінні чи ні, діє на комерційній основі.
Що стосується гарантій приймаючих держав, то їх капіталовкладення гарантуються тільки у випадку, якщо будуть здійснюватися на території країн, що розвиваються. Агентство не укладає жодного договору про гарантію до затвердження приймаючим урядом надання гарантії Агентством щодо встановлених для покриття ризиків. При цьому Агентство визначає умови кожного договору про гарантію з дотриманням правил і положень, які встановлює Рада директорів, за умови, що Агентство не забезпечує відшкодування у випадку повної втрати капіталовкладення, що підпадає під гарантію. Договори про гарантію затверджуються Президентом під керівництвом Ради директорів.
На додаток до гарантійних вищезазначених операцій Агентство може надавати гарантії під капіталовкладення за спонсорськими домовленостями.
Питання управління фінансами Агентства розглядається в главі IV, де зазначено, що останнє здійснює свою діяльність, застосовуючи практику належного ведення та управління фінансами з метою збереження за будь-яких умов можливості виконання своїх фінансових зобов'язань. Президент Агентства готує річний бюджет надходжень і витрат останнього для затвердження Радою директорів.
Структура Агентства показана у главі V Конвенції. Так, воно має Раду керуючих, Раду директорів, Президента й персонал для виконання Агентством обов'язків, що останнім визначаються.
Усі повноваження Агентства, за винятком тих, які згідно з положеннями даної Конвенції конкретно передані іншому його органу, належать Раді керуючих. Вона може делегувати Раді директорів право здійснювати будь-які свої повноваження, за винятком права: приймати нових членів і визначати умови їх прийняття; припиняти членство; приймати рішення про будь-яке збільшення чи зменшення капіталу; підвищувати межі сукупної суми умовних зобов'язань; визначати якого-небудь члена Агентства як державу, що розвивається; визначати винагороду, що виплачується директорам та їхнім заступникам; припиняти операції та ліквідовувати Агентство; розподіляти серед його членів активи після ліквідації Агентства, а також вносити поправки в цю Конвенцію. Кожна держава-член призначає в Раду керуючих по одному керуючому й одному заступнику відповідно до встановленої нею самою процедури. Рада керуючих проводить щорічні засідання,
а також інші засідання.
Рада директорів несе відповідальність за проведення загальних операцій Агентства й у ході виконання цих обов'язків вживає необхідних заходів. До складу Ради входять не менше 12 директорів. Число директорів може бути змінено Радою керуючих з урахуванням змін у членстві Агентства. Строк служби директорів визначається Радою керуючих. Засідання Ради директорів скликаються його головою за його власною ініціативою чи на прохання трьох директорів. Доти, доки Рада керуючих не прийме рішення про функціонування в Агентстві постійної Ради директорів, яка проводить сесії на постійній основі, директори та їхні заступники одержують винагороду тільки в межах витрат, пов'язаних з їх участю в засіданнях Ради чи з виконанням ними інших офіційних обов'язків по лінії Агентства. Після заснування Ради директорів, що проводить сесії на постійній основі, винагорода директорів та їхніх заступників визначається Радою керуючих.
Президент проводить під загальним контролем Ради директорів звичайну діяльність Агентства. Він призначається Радою директорів і відповідає за організацію, призначення й звільнення персоналу. Президент і персонал Агентства під час виконання своїх обов'язків підпорядковуються тільки Агентству й ніякій іншій владі. Президент і персонал Агентства постійно зберігають конфіденційність інформації, отриманої під час здійснення операцій Агентства.
Агентство, його Президент і персонал не втручаються в політичні справи будь-якої держави-члена. У рамках даної Конвенції Агентство співробітничає з Організацією Об'єднаних Націй та іншими міжурядовими організаціями, що мають обов'язки у споріднених галузях, зокрема з МБРР і МФК.
Центральна установа Агентства знаходиться у Вашингтоні, якщо Рада керуючих не прийме кваліфікованою більшістю голосів рішення про його розташування в іншому місці.
Для забезпечення процедури голосування кожний член одержує 177 членських голосів і по одному передплатному голосу за кожну належну йому акцію. Порядок голосування подається в главі VІ Конвенції.
Кожний керуючий має право розпоряджатися голосами членів, яких він репрезентує. За винятком випадків, спеціально визначених у даній Конвенції, рішення Ради керуючих приймаються більшістю голосів. Кворумом на будь-якому засіданні Ради керуючих є більшість керуючих, що мають щонайменше 2/3 загальної кількості голосів.
Директори залишаються на своїй посаді до обрання їхніх наступників. Якщо посада директора звільняється більше ніж за 90 днів до закінчення встановленого строку, то керуючі, що обрали колишнього директора, обирають на строк, що залишився, нового директора. Для його обрання потрібна більшість поданих голосів.
Для забезпечення Агентству можливості виконувати свої функції на території кожного члена йому надаються імунітети та привілеї, викладені в главі VІІ. До них належать: обмеження справ, що можуть порушуватися у суді проти Агентства; майно й активи Агентства не можуть бути піддані обшуку, реквізиції, конфіскації, експропріації чи будь-якій іншій формі арешту за рішенням виконавчих чи законодавчих органів; у межах, необхідних для здійснення операцій, передбачених даною Конвенцією, все майно й активи Агентства звільняються від будь-яких обмежень. Архіви Агентства є недоторканними, де б не перебували. Агентство, його активи, майно та доходи, а також його операції й угоди, що укладаються відповідно до даної Конвенції, звільняються від будь-яких податків і мита. Агентство також звільняється від обов'язків щодо збору чи сплати будь-яких податків і мита. Кошти, що виділяються Агентством на оплату витрат керуючих та їхніх заступників, а також на оклади й оплату інших витрат Голови та членів Ради директорів, їхніх заступників, а також президента та персоналу Агентства, за винятком місцевих громадян, не

 
 

Цікаве

Загрузка...