WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Міжнародні товарні організації - Реферат

Міжнародні товарні організації - Реферат

Організації, якщо Рада спеціальною більшістю голосів не приймає інше рішення. Якщо якийсь учасник пропонує Раді провести сесію не у штаб-квартирі Організації, а в іншому місці і Рада згодна так учинити, то такий учасник оплачує пов'язані з цим додаткові витрати.
Стаття 11
Розподіл голосів
1. З метою голосування по даній Угоді учасники мають у цілому 2000 голосів, які розподілені згідно з положеннями Статті 25.
2. У випадку тимчасового позбавлення учасника права голосу на підставі пункту 2 Статті 26 даної Угоди його голоси розподіляються між іншими учасниками відповідно до часток, як передбачається у Статті 25. Така ж процедура застосовується при відновленні учасником свого права голосу, тобто цього учасника включено у розподіл голосів.
Стаття 12
Процедура голосування у Раді
Стаття 13
Рішення Ради
1. Усі рішення і всі рекомендації Ради приймаються у принципі консенсусом. За відсутності консенсусу рішення та рекомендації приймаються простою більшістю голосів, якщо тільки даною Угодою не передбачається спеціальна більшість голосів.
2. При підрахунку кількості голосів, необхідної для прийняття Радою будь-якого рішення, голоси учасників, що утримались від голосування, не враховуються і ці учасники не вважаються "тими, що голосують" з метою визначень 4 чи 5Статті 2 залежно від конкретного випадку. Якщо будь-який учасник використає положення Статті 12 і його голоси подано на засіданні Ради, то такий учасник з метою пункту 1 цієї Статті вважається присутнім і голосуючим.
3. Усі рішення Ради, прийняті відповідно до даної Угоди, є обов'яз-ковими для учасників.
Стаття 14
Співробітництво з іншими організаціями
1. Рада вживає будь-яких належних заходів для організації консультацій або співробітництва з Організацією Об'єднаних Націй та її органами, зокрема з Конференцією Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку і з Продовольчою та сільськогосподарською організацією, а також іншими спеціалізованими установами Організації Об'єднаних Націй і міжурядовими організаціями в міру необхідності.
2. Ураховуючи особливу роль Конференції Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку в міжнародній торгівлі сировинними товарами, Рада належним чином інформує Конференцію Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку про свою діяльність і програми роботи.
3. Рада може також вживати будь-яких необхідних заходів для підтримки ефективних контактів з міжнародними організаціями постачальників сировини для цукрової промисловості, торговельних фірм та виробників цукру.
Стаття 15
Взаємовідносини із Загальним фондом для сировинних товарів
Стаття 16
Запрошення спостерігачів
Стаття 17
Кворум на засіданнях Ради
ГЛАВА V. АДМІНІСТРАТИВНИЙ КОМІТЕТ
Стаття 18
Склад Адміністративного комітету
1. Адміністративний комітет складається з 18 членів. Десять з них у принципі є десятьма учасниками, що вносять найбільші фінансові внески кожного року, і вісім членів обираються з решти учасників Ради.
2. Якщо один або кілька учасників з числа десяти учасників, що вносять найбільші фінансові внески кожного року, не хочуть бути автоматично призначеними до складу Адміністративного комітету, то кількість членів, яких не вистачає, заповнюють призначенням учасника або учасників, що вносять наступні за розмірами відповідні фінансові внески і бажають входити до його складу. Після того як таким чином будуть призначені ці десять членів Адміністративного комітету, решту вісім членів Комітету обирають з числа учасників Ради, що залишилась.
Стаття 19
Вибори в Адміністративний комітет
Стаття 20
Передання Радою своїх повноважень Адміністративному комітету
1. Рада може спеціальною більшістю голосів передати Адміністративному комітету здійснення будь-яких або всіх своїх повноважень, за винятком таких:
а) місцезнаходження штаб-квартири Організації згідно з пунктом 2 Статті 3;
б) призначення Виконавчого директора та будь-якої вищої посадової особи згідно зі Статтею 23;
в) затвердження адміністративного бюджету та встановлення розміру внесків згідно зі Статтею 25;
г) будь-які звернення з проханням до Генерального секретаря Конференції Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку про скликання конференції щодо проведення переговорів відповідно до пункту (2) Статті 35;
д) рекомендації про внесення поправки згідно зі Статтею 44;
е) продовження або припинення дії даної Угоди згідно зі Статтею 45.
2. Рада може в будь-який момент анулювати передання будь-якого повноваження Адміністративному комітету.
Стаття 21
Процедура голосування і прийняття рішень в Адміністративному комітеті
1. Кожний член Адміністративного комітету має право подавати ту кількість голосів, яка була ним одержана відповідно до положень Статті 19, і не може ділити ці голоси.
2. Будь-яке рішення, що приймає Адміністративний комітет, вимагає такої більшості голосів, якої було б потрібно Раді для прийняття цього рішення, і доводиться до відома Ради.
3. Будь-який учасник має право оскаржити у Раді будь-яке рішення Адміністративного комітету при додержанні таких умов, які Рада може передбачити у своїх правилах процедури.
Стаття 22
Кворум на засіданнях Адміністративного комітету
Кворум на будь-якому засіданні Адміністративного комітету становить присутність більше половини всіх членів Комітету, при якому члени повинні представляти якнайменше дві третини загальної кількості голосів усіх членів комітету.
ГЛАВА VI. ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР І ПЕРСОНАЛ
Стаття 23
Виконавчий директор і персонал
1. Рада призначає Виконавчого директора спеціальною більшістю голосів. Умови призначення Виконавчого директора встановлюються Радою.
2. Виконавчий директор є головною адміністративною посадовою особою Організації і несе відповідальність за виконання обов'язків, що на нього покладають, щодо здійснення положень даної Угоди.
3. Рада після консультацій з виконавчим директором призначає будь-яку вищу посадову особу спеціальною більшістю голосів на таких умовах, які він установить.
ГЛАВА VII. ФІНАНСИ
Стаття 24
Витрати
Стаття 25
Затвердження адміністративного бюджету та встановлення розмірів внесків учасників
Стаття 26
Сплата внесків
1. Учасники

 
 

Цікаве

Загрузка...