WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Роль законодавства про зовнішньоекономічну діяльність в державному управлінні економікою України - Реферат

Роль законодавства про зовнішньоекономічну діяльність в державному управлінні економікою України - Реферат

зазначалося, сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльності, включає в себе норми різних галузей права тазаконодавства. З урахуванням того, що окремі галузеві правові норми знаходять своє юридичне закріплення у відповідних нормативних актах, що є певною галуззю законодавства, можна стверджувати, що норми, які регулюють суспільні відносини у сфері зовнішньоекономічної діяльності, закріплюються в нормативних актах, об'єднаних в рамках відповідних галузей законодавства. Тут немає ні єдності в структурі права, ні єдності в структурі законодавства, що підтверджує наш висновок про неможливість виділення правових норм, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність, в окрему галузь права та законодавства. Якщо розглядати в даному випадку норми права, що юридично закріплені та оформлені в нормативних актах різних галузей законодавства, з точки зору єдності предмета, то таким єдиним предметом, що дозволяє їх об'єднати, є суспільні відносини у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Проте підгалузь законодавства про зовнішньоекономічну діяльність має свою особливість. Як правило, підгалузі є підсистемою якої-небудь однієї галузі законодавства (наприклад, законодавство України про право власності є інститутом цивільного законодавства України). Враховуючи особливості підгалузі законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, її не можна вважати складовою частиною якої-небудь конкретної галузі законодавства, оскільки законодавство про зовнішньоекономічну діяльність включає в себе норми різних галузей законодавства. Тому законодавство про зовнішньоекономічну діяльність можна було б назвати підсистемою не якої-небудь окремої галузі законодавства, а законодавства в цілому. Але цього не можна зробити, оскільки вище було доведено, що галузь господарського права і законодавства, підгалуззю яких є право і законодавство про зовнішньоекономічну діяльність, сама є комплексним, міжгалузевим утворенням.
Як було вже зазначено, особливістю правового регулювання діяльності іноземних суб'єктів господарювання на території України є те, що положення статей Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" кореспондують з положеннями близько 350 нормативно-правових актів України. Цей правовий масив потребує свого узгодження, ліквідації недоліків та суперечностей.
Ситуація, що склалася, ставить перед законодавцем проблему вибору одного з двох різних, з точки зору юридичної техніки, підходів до регулювання зовнішньоекономічної діяльності. В одному випадку - це шлях прийняття єдиного законодавчого акта у сфері регулювання зовнішньоекономічної діяльності, свого роду Кодексу законів (Основ законодавства) про зовнішньоекономічну діяльність. В іншому випадку - це регулювання зовнішньоекономічної діяльності багатьма правовими актами, які регламентують різні аспекти діяльності її суб'єктів. На нашу думку, в умовах, що склалися в економіці України, та в умовах відсутності ефективної системи законодавства, хаосу в цій системі, наявності багатьох нормативних актів, які суперечать один одному, доцільніше піти шляхом утворення єдиного законодавчого акта.
Як відомо, основними видами систематизації законодавства є інкорпорація та кодифікація.
У процесі інкорпорації нормативний матеріал об'єднується повністю чи частково в різного роду збірники у певному порядку (хронологічному, алфавітному, предметному, системно-предметному). При цьому нормативний зміст актів не змінюється.
При здійсненні кодифікації не просто об'єднуються та систематизуються наявні нормативні акти, але і перероблюється їх зміст для того, щоб дати в одному акті системний, узгоджений виклад правових норм. У процесі кодифікації піддаються критичній переоцінці чинні правові норми, переглядаються нормативні акти, ліквідуються неузгодженості та суперечності між ними, заповнюються "білі плями" у праві, старі норми замінюються новими.
На нашу думку, як уже зазначалося, необхідно створити в Україні єдиний кодифікований законодавчий акт, передбачений для врегулювання суспільних відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності. В рамках цього законодавчого акта повинні міститися норми різних галузей законодавства, що регулюють суспільні відносини у сфері зовнішньоекономічної діяльності. В даному випадку йдеться про міжгалузеву та підгалузеву (інституційну) кодифікацію, що, відповідно, поширюється на декілька галузей, підгалузей чи інститутів. Результатом такої кодифікації є, наприклад, Повітряний кодекс.
Як зазначалося раніше, норми, що регулюють суспільні відносини у сфері зовнішньоекономічної діяльності, містяться в нормативних актах різних галузей законодавства. Тому при створенні єдиного нормативного акта в цій сфері можна піти двома шляхами. По-перше - відтворити вказані норми в єдиному акті. По-друге - встановити в ньому відсилочну до відповідних галузевих нормативних актів норму.
Важливо відзначити, що гармонійного поєднання потребують законодавство України про зовнішньоекономічну діяльність та норми міжнародного права про зовнішньоекономічні відносини. Особливо актуальним це стає на сучасному етапі інтеграції України до європейського та світового економічного співтовариства.
У процесі формування єдиного політико-правового середовища для діяльності іноземних суб'єктів господарювання в Україні потрібно дотримуватися принципів додержання національних інтересів та економічної безпеки України. Економічна безпека країни в умовах міжнародної економічної взаємозалежності набуває нових вимірів. Її непросто дотримуватися, здійснюючи інтеграційні економічні процеси на світовому та регіональному рівнях. Для цього потрібно створити належну правову базу.
Правовий режим здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні як українськими, так і іноземними суб'єктами господарської діяльності є складним. Самостійно вийшовши на міжнародну арену, Україна стала, поряд з іншими країнами, одним із учасників конкурентної боротьби на світовому економічному просторі. Маючи великі потенційні можливості щодо цього, Україна повинна ефективно використовувати всі наявні засоби, зокрема правового характеру, для їх реалізації.
Література
1. Див.: Друзенко Г. Адаптация к законодательству ЕС // Юридическая практика. - 2002. - 12 ноября.
2. Див.: Глазовский Н. Ф. Цели, возможности и механизмы устойчивого развития на разных уровнях природно-социальных систем // Переход к устойчивому развитию: Глобальный, региональный и локальный уровень. - М., 2002. - С. 9.
3. Головатий М. Обережно - глобалізація // Урядовий кур'єр. - 2002. - 25 вересня.
4. Лейст О. Э. История правовых и политических учений. - М., 1999. - С. 619-620.
5. Див.: Сдасюк Г. В. Императивы концепции устойчивого развития и реалии глобализации // Переход к устойчивому развитию: Глобальный, региональный и локальный уровень. - М., 2002. - С. 9.

 
 

Цікаве

Загрузка...