WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Роль законодавства про зовнішньоекономічну діяльність в державному управлінні економікою України - Реферат

Роль законодавства про зовнішньоекономічну діяльність в державному управлінні економікою України - Реферат


Реферат на тему:
Роль законодавства про зовнішньоекономічну діяльність в державному управлінні економікою України
Важлива роль регулятора суспільних відносин, що виникають у процесі управління економікою, належить праву. Оскільки управління зовнішньоекономічною діяльністю - це складова управління економікою, то можна зробити висновок, що норми права, які регулюють відносини у сфері зовнішньоекономічної діяльності, регулюють і частину суспільних відносин, що виникають у процесі управління економікою взагалі.
Для того щоб здійснювати процес державного управління зовнішньоекономічною діяльністю, необхідно мати певну нормативно-правову базу та систему органів. Таким чином в рамках процесу державного управління зовнішньоекономічною діяльністю здійснюється правотворча та правозастосовна діяльність.
Правотворча діяльність держави в галузі державного управління зовнішньоекономічною діяльністю полягає насамперед у розробці та юридичному закріпленні у правовій формі вимог щодо реалізації процесу зовнішньоекономічної діяльності. Однак при цьому недостатньо лише закріпити в правовій формі такі вимоги. Для того щоб забезпечити їх виконання, держава створює систему правових норм, які передбачають відповідальність за невиконання цих вимог. Юридична відповідальність за порушення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності встановлених законодавством вимог міститься в нормах ряду галузей права: адміністративного, цивільного, земельного, кримінального та ін.
Одним із найважливіших факторів, який сприяє розвитку зовнішньоекономічної діяльності, є наявність ефективного, стабільного законодавства про зовнішньоекономічну діяльність. На сьогодні в Україні триває процес формування нормативно-правової бази, яка покликана регулювати зовнішньоекономічну діяльність.
Основним нормативним актом, який регулює зовнішньоекономічну діяльність, є Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 р.
Особливістю правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні є те, що, поряд із вищезгаданим законом, її суб'єкти повинні враховувати також положення цілого ряду інших законів та підзаконних нормативних актів. Зокрема, це Закони України "Про режим іноземного інвестування", "Про інвестиційну діяльність", "Про захист іноземних інвестицій в Україні", "Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності", "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну", "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції", "Про міжнародний комерційний арбітраж", "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про Єдиний митний тариф" та інші. Взагалі з положеннями статей Закону України "Про зовніш-ньоекономічну діяльність" кореспондують положення близько 350 законодавчих та підзаконних нормативних актів України різної галузевої належності.
При дослідженні сутності та змісту законодавства про зовніш-ньоекономічну діяльність, його місця у системі законодавства України насамперед слід розглянути ряд теоретичних та практичних питань, що стосуються ролі права у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності. Це обумовлено тим, що право є важливим універсальним інструментом регулювання суспільних відносин, що виникають в різних сферах життя, в тому числі і в процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
З точки зору загальної теорії права для виділення його окремих галузей в межах правової системи існує два критерії. По-перше, це предмет регулювання - однорідні суспільно необхідні відносини, які виникають в різних сферах суспільного життя. Другим критерієм є метод регулювання цих суспільних відносин - особливий спосіб впливу норм права на однорідні суспільні відносини, які є предметом регулювання відповідних галузей права, таких як конституційне право, адміністративне, трудове, кримінальне, господарське, цивільне, сімейне, земельне право та ін.
Так, предметом адміністративного права є суспільні відносини управлінського характеру, що виникають у процесі виконавчої та розпорядчої діяльності по здійсненню функцій державного управління в економічній, соціально-культурній та адміністративно-політичній сферах. Методом регулювання адміністративно-правових відносин є директивний метод, метод підлеглості державному органу, посадовій особі, у процесі виконання ними певних, наданих їм законом повноважень з виконання функцій державного управління.
Предметом цивільного права є відокремлені суспільні відносини, що виникають з приводу майнових та особистих немайнових благ у процесі цивільного обігу. Ці відносини регулюються методом рівності сторін.
Предметом фінансового права є суспільні відносини, що виникають у процесі діяльності держави та її органів у галузі мобілізації, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів державних коштів. Фінансова діяльність є видом управлінської діяльності держави і базується на тих самих принципах, проте здійснюється специфічними методами (засобами, прийомами, за допомогою яких уповноважені державою органи від її імені мобілізують, розподіляють і використовують фонди державних коштів).
Кримінальне право має своїм предметом суспільні відносини, які виникають у процесі визначення суспільно-небезпечних діянь, що є злочинами, та встановлення міри покарання до осіб, які вчиняють такі діяння, і т. ін.
Складовою частиною процесу державного управління зовнішньоекономічною діяльністю, як ми вже зазначили, є правозастосовна діяльність. Це свідчить про те, що в механізмі держави є органи, до компетенції яких належить здійснення функцій державного управління зовнішньоекономічною діяльністю. Правотворча діяльність держави проявляється, в цьому випадку, у встановленні повноважень органів та посадових осіб щодо здійснення управління зовнішньоекономічною діяльністю і закріпленні їх у відповідних нормативних актах (положеннях, статутах, посадових інструкціях та ін.).
В системі норм права України, які використовуються в процесі зовнішньоекономічної діяльності, є норми різних галузей права: державного, адміністративного, цивільного, фінансового, земельного, трудового, кримінального та інших. Це пояснюється тим, що процес зовнішньоекономічної діяльності складний за своїм правовим характером, її суб'єкти вступають в різного роду суспільні відносини. Такий предмет правового регулювання, як зовнішньоекономічна діяльність, має міжгалузевий характер.
При визначенні правового середовища зовнішньоекономічної діяльності в Україні не треба забувати також, що крім внутрішнього українського законодавства існує ряд міжнародних договорів України у сфері зовнішньоекономічних відносин, що є одним із джерел правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. В цих договорах, як і в

 
 

Цікаве

Загрузка...