WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціальна безпека перехідного суспільства в контексті глобалізації - Реферат

Соціальна безпека перехідного суспільства в контексті глобалізації - Реферат

ослаблення ролі країн, що розвиваються.
Відомо, що 70 % населення країн з перехідною економікою забезпечує своє існування завдяки сільському господарству. Проте країни-члени Організації економічного співробітництва та розвитку використовують імпортні тарифи на їх продукцію до 40 %, які застосовувалися ще в середині минулого століття. Виробництво цукру в Західній Європі у два рази дорожче, ніж у Південній Африці, але саме цей європейський продукт витісняє там місцевий7.
На шляху до економічного та політичного лідерства у світі транснаціональні компанії чинять тиск на такі держави, обмежують їх суверенітет, про що свідчать події останніх років щодо ліквідації збройний конфліктів (наприклад Югославія та ін.) без врахування позицій їх учасників.
Водночас вони намагаються послабити роль ООН та звеличити роль НАТО, а також застосовують силові методи тиску.
В 1994 році Україна подала заявку на вступ до СОТ, що об'єднує 144 країни, на які припадає 91 % торгівлі у світі. Проте за цей час законодавчим та іншими уповноваженими органами не було прийнято відповідних нормативно-правових актів, які забезпечили б регулювання відносин з цією міжнародною організацією і виключали б можливі соціальні ризики.
Підраховано, що з виконанням вимог СОТ щодо вступу в цю організацію вітчизняні меблевики втратять 61,7 млн грн; автомобілебудівники - 68 млн грн; від виконання вимог щодо зменшення мита на імпорт з 25 % до нуля суттєво постраждає державний бюджет9.
Негативною особливістю глобальних інтеграційних процесів є фінансові потоки спекулятивного характеру, до яких залучаються кошти тіньової економіки. На фінанси, що обслуговують реальний сектор економіки, припадає лише 10-12 % всього обігу світових фінансових ресурсів, і тільки 2-3 % фінансових угод обслуговують реальний сектор, інші - це торгівля цінними паперами.
Щоденні спекулятивні операції у світі сягають 3 трлн доларів10. Чинником загрози соціальній безпеці перехідних суспільств є також зростаюча доларизація економіки, що знецінює національні валюти. Доля долара у валютних резервах країн перевищує 60 %, а в забезпеченні товарообігу - 76 %11. До того ж, за висновками експертів, долар забезпечений всього на 46 %, і відповідно, кризові явища в США можуть призвести до світової кризи.
Обов'язковим атрибутом глобалізації є економічна злочинність, її організовані форми та інтернаціоналізація.
За останні 30 років злочинність у світі виросла в 4 рази, в тому числі в країнах колишнього СРСР, США - у 8 разів, у Великій Британії та Швеції - в 7, у Франції - в 6, у Німеччині - в 4 рази. За даними ООН, в кінці 90 років злочинність у світі в середньому зростала на 5 % за рік.
Глобалізація соціальних і економічних процесів стала базою і для глобалізації злочинності, роблячи її дедалі організованішою і більш транснаціональною. Злочинні угруповання значно швидше, ніж державні інститути, реагують на розвиток комунікацій, на будь-які пом'якшення прикордонного та митного контролю, міждержавних зв'язків. Це проявляється перш за все у збільшенні незаконної міграції, торгівлі наркотиками, відмиванні "брудних" грошей. Щорічно транснаціональні злочинні об'єднання незаконно перевозять більше 1 млн нелегальних мігрантів, а загальний щорічний обсяг операцій в наркобізнесі в кінці 90-х років становив 500 млрд дол. США. Всього у світі щорічно відмивається близько 600 млрд доларів, одержаних незаконним шляхом12, а загальний обсяг корупційної діяльності у світі становить 1,5 трильйона доларів на рік, які так чи інакше "відмиваються". До того ж частина цих грошей проходить не тільки через світові фінансові центри, а й через держави, які утворилися після розпаду СРСР.
Одним з головних чинників загроз соціальній безпеці є економічна злочинність та корупція, криміналізація усіх сфер суспільного життя. Через відсутність відповідних правових механізмів у 1991-1999 роках в Україні склалися особливо сприятливі умови для проникнення криміналітету у зовнішньоекономічну діяльність, яка тісно пов'язана з міжнародною виробничою і науково-технічною кооперацією, експортом та імпортом товарів і послуг, виходом підприємств і фірм на зовнішній ринок. Враховуючи, що експорт високоліквідної продукції, зокрема, металургійної, хімічної та нафтопереробної промисловості і сільського господарства постійно зростає і є одним з основних джерел валютних надходжень в Україну, ці напрями зовнішньої торгівлі стали найбільш привабливими для злочинних угруповань. Користуючись відсутністю належного обліку та контролю за здійсненням експортно-імпортних операцій, можливістю швидкого отримання надприбутків, недосконалістю та постійними змінами чинного законодавства, вони активно проникають у цю сферу, чим створюють додаткові перешкоди для виходу держави з економічної кризи.
Як свідчить аналіз, у структурі національного ринку України відбуваються небезпечні зрушення у бік більшої спрямованості виробництва на зовнішній ринок. Вітчизняна економіка більш як на 90 відсотків пов'язана із зовнішньоторговельним оборотом, що майже у два рази вище, ніж у Німеччині і Великобританії, у п'ять разів, ніж в Японії, у шість разів, ніж у США. За рахунок експорту в Україні формується близько 50 % ВВП. Надзвичайно високу експортну спрямованість має чорна металургія, де обсяг експорту становить 75,4 % обсягу виробництва, у хімічній і нафтохімічній промисловості - 80,2, деревообробній і целюлозно-паперовій - 62,2, а в таких галузях, як кольорова металургія і легка промисловість, внаслідок використання давальницької сировини цей показник становить відповідно 103 і 135,7 % обсягу виробництва.
Проблема ускладнюється через невиправдане зростання імпортної залежності внутрішнього ринку, яка за 1997-2000 роки підвищилася з 37 до 47,6 %. Невиправданим є насамперед те, що Україна у великих обсягах імпортує продукцію саме тих галузей, які традиційно вважалися її базовими галузями і де зараз має місце надзвичайно низький рівень використання виробничих потужностей. Так, частка імпорту в структурівнутрішнього споживання за такими групами промислової продукції, як метали і вироби з них, у 2000 році становила 42,7 %, продукція хімічної промисловості і пов'язаних з нею галузей - 96,8, машин, устаткування і транспортних засобів - 61,4, продукції деревообробної і целюлозно-паперової промисловості - 68,3 %.
Велика спрямованість на зовнішній ринок робить економіку України залежною від кон'юнктури світового ринку, звужує можливості країни щодо сталого економічного розвитку13. Водночас це ускладнює проблему захисту зовнішньоекономічної діяльності від злочинних посягань. В 1997 році у цій сфері кількість розкритих злочинів зросла майже у півтора рази проти 1996 року і становила 1245 злочинів, у 1998 р. - 1798, у 1999 році - 2070, у 2000 р. - 1998. Види зловживань тут різноманітні. Спостерігається тенденція створення спільних підприємств за участю державних службовців або членів їх сімей з метою отримання різноманітних кредитів та приховування валютних коштів за кордоном. Все більш поширеного характеру набувають факти, коли спільні підприємства створюються не для здійснення статутної діяльності, а для разових, як правило, зовнішньоекономічних операцій на користь іноземного партнера, після проведення яких вони ліквідуються. До статутного фонду створених спільних підприємств іноземні інвестиції вносяться переважно у формі рухомого і нерухомого майна (58,4 % від загального обсягу інвестицій в спільні підприємства): транспортні засоби, електронна та копіювальна техніка, аудіо- та відеоапаратура, а грошові внески становлять лише 3 %.
В середньому сума інвестицій, включених у статутний фонд таких суб'єктів господарювання, не перевищує декількох сот американських доларів. У той же час статут спільного підприємства дозволяє іноземним партнерам без будь-яких витрат користуватися пільгами з оподаткування, практично безконтрольно здійснювати вивіз за кордон власних прибутків.
Все частіше до статутних фондів спільних

 
 

Цікаве

Загрузка...