WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціальні відносини як об’єкт правового регулювання в соціальній правовій державі - Реферат

Соціальні відносини як об’єкт правового регулювання в соціальній правовій державі - Реферат

механізми фінансування гарантованого мінімального рівня доходів. Для забезпечення потреб найменш захищених верств населення поширені в основному методи прямого (цільового) перерозподілу через податкову систему і бюджет. Відмічається тенденція посилення ролі приватних і регіональних служб соціального забезпечення для надання адресної допомоги. Майбутнє ліберальної моделі соціальної держави визначає усвідомлення, що люди здатні власною працею поліпшити свій добробут.
Друга модель, класичним прикладом якої є Швеція, надає базове забезпечення усім громадянам країни за рахунок державного і місцевих бюджетів, сформованих із податків. Cкандинавський тип соціальної держави характеризується універсалізмом і перерозподілом доходів за допомогою прогресивної системи оподаткування населення. Вона спрямована на недопущення бідності і забезпечення усім зайнятим громадянам гідного рівня життя. Соціал-демократична модель виключає потенційну можливість ринку задовольнити потреби усіх груп населення. Основна мета державної соціальної політики, яка реалізується соціал-демократами, полягає у проведенні випереджувальних і профілактичних заходів у соціальній сфері. Однак незважаючи на ідеологічну схильність соціал-демократів до універсалізму в соціальному забезпеченні, спостерігається певний рух у бік розширення платності соціальних послуг.
Третя модель - консервативна (застосовується в Австрії, Німетчині, Франції, Італії, Греції), грунтується на системі соціального страхування з пайовим відрахуванням внесків працюючими і роботодавцями. Боротьба з бідністю поєднується з підтримкою високих стандартів життя всіх громадян. Ринок праці, зайнятість регулюється соціальними партнерами.
Континентально-європейську модель ототожнюють із центристським і консервативним підходом до визначення моделі соціальної держави. Високий соціальний потенціал цієї моделі полягає в поєднанні традиційних цінностей універсалізму і перерозподілу з забезпеченням економічних гарантій відповідальності. У консервативній моделіприватні форми соціального страхування відіграють допоміжну роль. Пріорітет надається обов'язковим. Прагматизм консерваторів підтримується їх втручанням у соціальні процеси тільки у випадках, коли ринок неспроможний забезпечити добробут громадян.
Усі вищеназвані моделі виникли на основі розподілу і перерозподілу доходу з метою досягнення соціальної стабільності в державі. З економічним зростанням функції соціальної держави постійно ускладнювалися і розширювалися.
При цьому соціальна держава не ставить перед собою завдання досягнення абсолютної соціальної справедливості. Вона покликана забезпечити соціальну компенсацію, яка дає можливість уникнути конфліктів внаслідок нерівномірного розподілу ресурсів. Головна мета, що випливає з сутності соціальної держави, - обмежити і нейтралізувати потенційну деструктивну природу ринку щодо лінійної залежності багатства країни і відносного рівня соціальних витрат.
В Україні соціальна політика відзначається аморфністю і протиріччями. Сьогодні в Україні неможливо чітко визначити тип соціальної держави. Соціальна політика поєднує всі три основоположні ознаки сучасної соціальної держави: реформується соціальна сфера і простежується тенденція до адресної підтримки населення (ліберальна модель); має місце центристський підхід до надання державних послуг і схильність до соціального планування шляхом впрвадження програмно-цільового методу формування консолідованого бюджету (консервативна модель); орієнтується на соціальну інтеграцію і високий рівень перерозподільчих відносин (соціал-демократичний підхід)
Вищеназвані моделі соціальної держави розглянуті з точки зору соціальної функції держави. До її змісту входять утримання непрацездатних, охорона здоров'я, освіта, культура тощо. У вузькому розумінні під цією функцією розуміють напрям діяльності держави із соціального захисту населення. Вона реалізується через соціальне законодавство. Це дає підставу говорити про соціальну функцію права, тобто про правовий вплив на соціальні відносини.
Право залежить від держави, оскільки воно виникає як система джерел, що встановлюються чи санкціонуються державними органами і службовими особами; є більш-менш сталим і охороняється державою, впроваджується в життя завдяки державі; сутність права відображає соціальну сутність і призначення державної організації.
Право безпосередньо впливає на соціальні відносини шляхом їх закріплення в правових інститутах. Воно закріплює можливу і належну поведінку людей в соціальній сфері та за допомогою загрози застосування державного примусу змушує їх діяти в окреслених правом межах і тим самим утримує соціальні відносини у бажаному стані. Завдяки утвердженню в суспільстві нормативних засад впорядковуються соціальні відносини.
Отже, ми можемо зробити висновок, що соціальні відносини допускають можливість контролю за ними правовими засобами з боку держави, тому вони є правовими відносинами, які виникають з приводу соціального захисту населення, в процесі реалізації соціальної функції держави.
Література:
1. Закон України від 5 квітня 2001 р. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно посилення відповідальності за порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності" // ВВР України. - 2001. - №23. - Ст.117.
2. Бондаренко С. Захист авторського права і суміжних прав у національному законодавстві // Інтелектуальна власність. 2001. - №9-10. - с.28-31.
3. Карпухина С.И. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение. М.: Центр экономики и маркетинга, 2002. - 352с.
4. Птушенко А. Правовая защита интеллектуальной собственности// Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2002. - №2. - с.44-54.
5. Івченко А.О. Тлумачний словник української мови. Х.: Фоліо, 2000. - с.147.
6. Воеводин Л.В. Юридические гарантии конституционных прав и свобод личности в социалистическом обществе: Учебник. М., 1987. - с.91.

 
 

Цікаве

Загрузка...