WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціальні відносини як об’єкт правового регулювання в соціальній правовій державі - Реферат

Соціальні відносини як об’єкт правового регулювання в соціальній правовій державі - Реферат


Реферат на тему:
Соціальні відносини як об'єкт правового регулювання в соціальній правовій державі.
Соціальні відносини є необхідним структурним компонентом суспільства. Їх дослідження у вузькому розумінні ускладнюється тим, що змістовна розробка соціальних відносин значно відстає від практичних завдань вдосконалення нашого суспільства. Нез'ясованою залишається їх природа, структура та специфіка. Останнім часом у правовій та соціолого-філософській літературі значно активізувалась соціальна проблематика, в тому числі і питання пов'язані з дослідженням соціальних відносин. Викликають інтерес роботи Мокляка М.М., Руткевича М.Н., Бабкіна В.Д., Рабіновича П.М., Скрипонюка О. Але слід зазначити, що українські науковці досліджуючи питання громадянського суспільства, правової держави, соціальної держави, залишають поза увагою таке популярне філософсько-соціологічне поняття, як "соціальні відносини". Крім того неоднозначність в розумінні трактування поняття "соціальні відносини" не сприяє його поглибленому теоретичному аналізу. Тому даний дослідницький напрямок вважаємо одним із найбільш актуальних, так як даний етап побудови нашої держави вимагає теоретичної розробки питань соціальної сутності держави, впливу держави на соціальні відносини, правового регулювання соціальних відносин.
Прийняття Верховною Радою 28 червня 1996 року Конституції України дало підставу говорити про завершення початкового етапу становлення демократичної, соціальної, правової держави і про початок переходу до наступного періоду - втілення принципів та норм Конституції у реальне життя суспільства і держави, в життя кожної людини, що живе в Україні". Але проголошені ідеали не завжди збігаються з реальністю. Функції, зміст і функціонування соціальної держави досі залишаються нез'ясованими. Через деякий час після прийняття Конституції виникла суперечність між продекларованими нормами та реальною можливістю і бажанням їх втілення. Йдеться насамперед про тричленну конструкцію: демократична, соціальна, правова держава, досягнення якої і досі залишається політичним ідеалом Які ж можливості реалізації ідеалу соціальної правової держави у нашому суспільстві?
Становлення України як соціальної держави відбувається в умовах кризи соціальних відносин, що пов'язано з кризовим станом економіки та спадом виробництва. Загальновідомо, що темпи соціального розвитку визначаються можливостями економіки. Проте не завжди згадується зворотній зв'язок цих складових суспільних відносин. Адже без дієвого і надійного соціального захисту населення неможливе нормальне функціонування економічних структур, безкризовий розвиток соціальних процесів. Тобто, зрушення в економіці неможливі без істотних змін у соціальній сфері, аналогічно неможливе вдосконалення соціальних відносин без економічного руху.
Проблема соціальної держави недостатньо досліджена. Зокрема, заслуговує на увагу питання реалізації соціальної функції держави (у вузькому розумінні).
Перш за все необхідно уточнити зміст поняття "соціальне". Науковці по-різному тлумачать це поняття, але найчастіше зустрічається два трактування: у широкому та вузькому розумінні. У першому випадку воно ототожнюється з поняттям "суспільне". В такому розумінні поняття соціальне охоплює все, що належить до людського суспільства, на відміну від природи. У другому випадку поняття "соціальне" використовується у вузькому розумінні, коли мова йде про соціальну сферу як одну із сфер людського життя, про соціальні відносини як специфічні відносини, що реалізуються між основними соціальними суб'єктами суспільства. Практично ніхто із суспільствознавців не заперечує існування соціальних відноси у вузькому розумінні. Проблема полягає у встановленні специфіки соціальних відноси у вузькому розумінні. Основою таких відносин є відносини рівності та нерівності по становищу людей і груп у суспільстві, питання соціальної справедливості.
Соціальні відносини дуже швидко реагують на практичні зміни у ступені рівності людей, у рівні досконалості реальних відносин всього суспільства та на будь-які порушення принципу соціальної справедливості, бо вони нерозривні з першочерговими інтересами і потребами людей.
Життєдіяльність різних спільностей людей у своїх динамічних аспектах виражається соціальними відносинами, її сталі елементи втілені у соціальній структурі суспільства.
Ще одна особливість соціальних відносин - їх багатомірність. Вона є наслідком тісного зв'язку соціальних відносин з численними формами та видами людської діяльності. Якщо соціальні відносини - це передумова, умова і підсумок соціальної діяльності, то соціальна діяльність створює саму субстанцію соціальних відносин.
Тісно пов'язані між собою соціальні та політичні відносини. І ті й інші налагоджуються між майже однаковими спільностями людей. Але якщо соціальні відносини складаються з приводу добробуту та соціальної справедливості, то політичні виникають з приводу державної влади і за змістом є більш конкретними. Формою взаємодії соціальних та політичних відносин є соціальна політика. Соціальна політика - це система управлінських, регулятивних, організаційних, саморегулятивних заходів, дій, діяльності суб'єктів, що здійснюється на основі певних принципів і засад та спрямована на забезпечення оптимального функціонування і розвитку соціального буття, зокрема соціальних відносин, умов для їх самовідтворення та самодостатності. Це - сукупність принципів, рішень, дій суспільних суб'єктів, що знаходять втілення в соціальних програмах і соціальній практиці з метою задоволення соціальних потреб та інтересів людини, соціальних спільностей та суспільства вцілому. Вона спрямована на підтримку активної взаємодії соціальних та політичних відносин, результати яких трансформуються в соціальну сферу завдяки діяльності соціальної спільності людей. Це - засіб регулювання всього комплексу соціальних процесів і відносин, які складають особливу сферу суспільного життя.
Суб'єктами соціальної політики є:

 
 

Цікаве

Загрузка...