WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Реалізація права власності іноземними інвесторами - Реферат

Реалізація права власності іноземними інвесторами - Реферат

інвестор-юридична особа бажає передати певний об'єкт нерухомості для формування статутного фонду юридичної особи, наприклад, приватного підприємства. При цьому ніякі договори не укладаються, а видається лише рішення власника про створення дочірнього підприємства та акт передачі з балансу на баланс відповідного об'єкту. Право власності виникає, а правовстановлюючих документів, відповідно до вказаного нормативного акту, немає. Це є правовий парадокс.
Проблеми правового захисту та реалізації компетенції власника шляхом здійснення капіталовкладень безпосередньо стосується проблеми управління дочірньою юридичною особою. В залежності від організаційно-правової форми останньої застосовуватимуться відповідні нормативні акти, а зокрема Закон України "Про господарські товариства"(6), Закон України "Про підприємства в Україні"(7), тощо. Гарантією захисту прав інвестора в даній ситуації є, зокрема чіткий розподіл компетенції щодо управління майном, переданим дочірнім суб'єктам. Зокрема, при створенні нової юридичної особи, статутний фонд якої формується і за рахунок іноземних інвестицій, необхідно передбачити, які органи управління, наприклад, господарського товариства, мають право відчужувати передане як інвестиція майно, створювати за його рахунок інших суб'єктів, тощо. Це є дійсно важливим, бо може створювати наступні проблеми. Наприклад, юридична особа М-Германія створила юридичну особу М-Україна. При цьому у Договорі про створення М-Германія було передбачено, що управління здійснюється через директорів-розпорядників, якщо інше не встановлять засновники. При цьому, 99% статутного капіталу належить одному з засновників. Тобто рішення про передачу компетенції директору М-України має право вирішувати один засновник М-Германія, який має вирішальну часту у статутному фонді материнського підприємства. Якщо один із засновників передав директору дочірньої юридичної особи "усі матеріальні права" щодо майна вказаної юридичної особи, то відповідно він передав і право розпорядження майном вказаної юридичної особи. Тобто, директор має право створити на базі майна дочірнього підприємства М-України ще одне дочірнє підприємство - М-ПП-Україна. Якщо після цього Директори-розпорядники починають заперечувати проти передачі вказаного майна, виникає спір (8). Вказаний приклад є типовим щодо наслідків нечіткого розподілу компетенції щодо управління наданим дочірньому підприємству майном.
Відповідно до ст. 3 Закону України "Про господарські товариства", іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств нарівні з громадянами та юридичними особами України, крім випадків, встановлених законодавчими актами України. А отже відповідно іноземні інвестори мають такий же самий комплекс прав, як і вітчизняні. Учасники товариства мають право:
а) брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених вказаним Законом;
б) брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів;
в) вийти в установленому порядку з товариства;
г) одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення
річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів.
Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством і установчими документами товариства.
Учасники товариства зобов'язані:
а) додержувати установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління товариства;
б) виконувати свої зобов'язання перед товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами;
в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;
г) нести інші обов'язки, якщо це передбачено Законом України "Про господарські товариства"(6), іншим законодавством України та установчими документами.
Щодо заходів державного регулювання іноземної інвестиційної діяльності, то необхідно визначити основні такі напрямки: визначення пріоритетних сфер та об'єктів інвестування, податкове регулювання інвестиційної діяльності, регулювання інвестиційної діяльності, експертиза інвестиційних проектів, регламентація умов вивозу капіталу для здійснення інвестицій за кордоном. (9)
Дослідження свідчать, що регулювання інвестиційної діяльності можна визначити як процес взаємодії функцій, об'єктів, управлінських рішень та методів регулювання, спрямований на покращення результатів інвестиційної діяльності. Об'єктами регулювання інвестиційної діяльності є умови та результати інвестиційної діяльності державними та недержавними суб'єктами підприємництва та інвестиційний процес. Умови здійснення інвестиційної діяльності є дуже важливими факторами у розвитку іноземного інвестування (10). Інвестиційний клімат є сукупністю правових, економічних, соціальних та інших чинників, які беруть до уваги власники майнових та інтелектуальних цінностей, приймаючи рішення про інвестування.
Значну роль у формуванні сприятливого інвестиційного клімату відіграють органи державного управління, якімають розгалужену, хоча і не завжди взаємо узгоджену компетенцію. В Україні на державному рівні управлінням інвестиційною діяльністю займаються органи виконавчої влади та галузевої компетенції. Президент України, Кабінет Міністрів здійснюють керівництво органами функціональної та галузевої компетенції. Серед галузевих органів управління можна виокремити Міністерство економіки, Міністерство Фінансів, Фонд державного майна, тощо. (11)
Зважаючи на викладене, можна зробити висновок про те, що інвестиційний клімат на території України знаходиться на стадії свого становлення, що створює певні проблеми для реалізації права власності іноземним інвесторам. Вбачається дуже актуальним прийняття у майбутньому низки нових нормативних актів та змін і доповнень до діючих, що є необхідним в контексті еволюції економічних відносин на території будь-якої держави.
Література
1. Закон України "Про власність" (ВВР, 1991, N 20, ст.249 )
2. Закон України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" (ВВР, 2000, № 15, ст. 100)
3. Закон України "Про інвестиційну діяльність" (ВВР, 1991, N 47, ст.646 )
4. Лист Верховного Суду України № 6-3 від 09.08.2000 р. (http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/new/cgi-bin/search.cgi)
5. Наказ Міністерства юстиції України від 07.02.02 року № 7/5 було затверджено Тимчасове положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно (http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/new/cgi-bin/search.cgi)
6. Закон України "Про господарські товариства" (ВВР, 1991, N 49, ст.682 )
7. Закон України "Про підприємства в Україні" (ВВР, 1991, N 24, ст.272 );
8. Справа № 20/276 Господарського Суду м. Києва;
9. Кузьмін О.Є, Князь С.В. "Регулювання інвестиційної діяльності в Україні", жур. "Фінанси України", 2002 р., № 3, с. 97;
10. Андрущенко І. "Розроблення концепції розвитку безпеки прийняття інвестиційних рішень", жур. "Право України, 2002 р, № 9, с. 103;
11. Омельченко А.В. Інвестиційне право: Навчальний посібник. - К. Атіка- 1999.- с. 136
12. Закон України "Про інвестиційну діяльність" (ВВР), 1991, N 47, ст.646)

 
 

Цікаве

Загрузка...