WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Військове правосуддя і спеціалізація судів загальної юрисдикції - Реферат

Військове правосуддя і спеціалізація судів загальної юрисдикції - Реферат

суди", то в Росії військові суди належать до судів загальної юрисдикції не як "загальні суди", а яксамостійна ланка судів поруч із загальними та спеціалізованими судами [35]. При цьому арбітражні суди взагалі не віднесені до судів загальної юрисдикції, а становлять у судоустрої Російської Федерації самостійну ланку судів з окремою юрисдикцією. Отже, спеціалізовані суди в Росії передбачається утворювати шляхом виділення з юрисдикції загальної тієї або іншої спеціальної юрисдикції, за рахунок поглиблення спеціалізації "загальних судів", не відносячи при цьому до спеціалізованих судів суди військової юрисдикції. Тобто, юрисдикція військових судів розглядається як "загальна", а не "спеціальна", і в той же час не є "звичайною" загальною юрисдикцією загальних судів, а представляє окрему (військову) судову юрисдикцію.
У судоустрої Польщі військові суди, навпаки, визначено як спеціалізовані суди поряд із загальними судами, які разом складають суди загальної юрисдикції на чолі з Верховним Судом; натомість, самостійною ланкою судів окремої юрисдикції є система адміністративних судів на чолі з Головним Адміністративним Судом. Отже, тут військова юрисдикція визнається складовою "загальної юрисдикції" і разом з тим є "спеціальною" щодо юрисдикції "загальних" судів. Певний інтерес у зв'язку з визначенням спеціалізації судів становить судова система ФРН. Вона складається з системи судів загальної юрисдикції та декількох спеціалізованих судових систем: адміністративних судів; судів по розгляду трудових спорів; судів по розгляду спорів у сфері соціальних відносин; фінансових судів та федерального патентного суду. Спеціалізовані суди (крім патентного) складаються з судів першої інстанції та федеральних судів. Компетенція цих судів, а також порядок процесуальної діяльності спеціалізованих судів у ФРН регулюються самостійними законами, а не цивільним процесуальним кодексом [36]. Що стосується військової юрисдикції, то в якості федеральних у ФРН діють військово-кримінальні суди для Збройних сил, підвідомчі міністру юстиції. Для цих судів вищою інстанцією є Федеральний Верховний Суд [37].
Взагалі, у тих зарубіжних країнах, де поряд із загальними судами є спеціалізовані суди, розмежування компетенції здійснюється виключно за предметом судового розгляду. Наприклад, у судовій системі штату Теннесі (США) діють як спеціалізовані сімейні суди, суди з розлучень, суди із злочинності неповнолітніх. Вже з наведених назв судів випливає, які категорії справ ними розглядаються [38].
Що стосується військових судів, то, як було сказано, їх окрема юрисдикція визначається як спеціалізована юрисдикція в цілому ряді країн, зокрема, Греції, Ірландії, Іспанії, Італії, Португалії, Польщі тощо. Разом з тим, у багатьох країнах поділ судів на загальні та спеціалізовані відсутній. Світовий досвід показує, пише у зв'язку з цим Т.Абова, що кожна країна обрала свій шлях по-будови судової системи та порядку розгляду цивільних (у широкому розумінні слова, тобто не кримінальних) справ [39].
Повертаючись до судоустрою України, необхідно враховувати, що за законодавством, яке зберігало чинність до сформування нової системи судів відповідно до Конституції України, в системі судоустрою взагалі були відсутні спеціалізовані суди, а самостійну ланку судів окремої юрисдикції становили арбітражні суди, які діяли на основі Закону України "Про арбітражний суд". Після закінчення п'ятирічного терміну, відведеного пунктом 12 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України для функціонування попередньої системи судів, Верховна Рада України 21 червня 2001 року внесла зміни до законів "Про судоустрій України" та "Про арбітражний суд". Згідно з цими змінами господарські суди (колишні арбітражні) визначаються як "спеціалізовані суди в системі судів загальної юрисдикції".
Разом з тим, реформування судової системи відповідно до вимог Конституції України цим рішенням парламенту ще не завершено, і спеціалізація судів у судовій системі України ще повинна бути визначена, про що буде сказано далі. Але якщо господарські суди визнаються спеціалізованими судами без особливих труднощів, "автоматично", як самостійна ланка судів з давно виокремленою судовою юрисдикцією, то всі інші юрисдикції, крім військової, ще має бути визначено як окремі юрисдикції і теоретично, і практично. Зокрема, чимало теоретичних і практичних питань виникає при формуванні адміністративної юстиції. У цьому зв'язку надзвичайно важливого значення набуває теоретичне усвідомлення принципу спеціалізації.
Цей принцип предметної спеціалізації передбачає, як показує вітчизняний і світовий досвід, кілька рівнів визначення спеціалізації при здійсненні правосуддя : а) загальну спеціалізацію, б) окрему (вторинну) спеціалізацію, в) внутрішню спеціалізацію суду.
Загальна спеціалізація - це поділ предмету діяльності судів на окремі сфери правосуддя. До них належить: загальне правосуддя, що включає здійснення судами правосуддя у цивільних, кримінальних та адміністративних справах; спеціальне правосуддя, тобто здійснення судами правосуддя у справах окремих категорій, які за своєю природою можуть бути предметом як судового розгляду, так і позасудового розгляду (адміністративного, адміністративно-судового, арбітражного тощо). У цьому ряду окремо стоїть і конституційна юрисдикція.
Такий теоретичний підхід до визначення загальної спеціалізації підтверджується, насамперед, практикою. Так, двадцята нарада в Будапешті 11 і 12 червня 1996 року міністрів юстиції країн Європи була присвячена темі : "Ефективність і справедливість правосуддя у цивільних, кримінальних та адміністративних справах". З цього логічно зробити висновок, що згадані категорії справ є традиційною предметною юрисдикцією судів у більшості розвинених держав світу, тобто становлять загальну юрисдикцію судів.
Навпаки, господарські (або торгові) справи розглядаються у світовій практиці як загальними судами, так і спеціалізованими арбітражними або торговими (комерційними) судами, арбітражами, третейськими судами. У ряді країн Європи торгове право - самостійна галузь цивільного права. Досвід СРСР свідчить про те, що дана категорія справ впродовж тривалого часу могла розглядатися органами державного арбітражу, а не судами. Характерно, що в Резолюції, прийнятій Комітетом міністрів 18 лютого 1996 року "Про юридичну допомогу у цивільних, торгових і адміністративних справах" сказано, що Комітет міністрів "рекомендує урядам держав - членів надавати на тих самих умовах, що і власним громадянам, юридичну допомогу у цивільних, торгових і адміністративних справах, незалежно від характеру суду, що здійснює юрисдикцію" [40].
Те ж саме стосується адміністративної юстиції. Як відзначається в літературі, традиційно розглядаються чотири основних способи, або типи, здійснення правового захисту громадян від неправомірних дій і рішень органів виконавчої влади та їх службовців (чотири

 
 

Цікаве

Загрузка...