WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття адміністративного захисту авторського права і суміжних прав - Реферат

Поняття адміністративного захисту авторського права і суміжних прав - Реферат

інтелектуальної власності, в тому числі авторські і суміжні права. Крім статті 51-2, авторських і суміжних прав стосуються статті 164-6 "Демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів", 164-7 "Порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів", 164-9 "Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів чи фонограм" та 164-13 "Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва". Зазначені статті передбачають відповідальність за порушення вимог, встановлених наступними нормативно-правовими актами: Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1315 з наступними змінами, Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" від 20.03.2000 року №1587-III та Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" від 17 січня 2002 року №2953-III. Аналіз цих актів дає підстави стверджувати, що вони спрямовані на регулювання і охорону певних сфер господарської діяльності, пов'язаних з використанням авторських і суміжних прав, шляхом встановлення спеціальних порядків провадження такої діяльності. І, відповідно, застосування статей 164-6, 164-7, 164-9, 164-13 Кодексу про адміністративні правопорушення не можна визнати засобами адміністративного захисту авторського права і суміжних прав, оскільки ними передбачена відповідальність не за порушення цих прав, а за порушення встановленого державою порядку обігу примірників об'єктів авторських та суміжних прав та їх потенційних носіїв, причому порушник такого порядку не обов'язково є порушником авторського права чи суміжних прав.
Особами, що складають протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 51-2 Кодексу про адміністративні правопорушення, є уповноважені посадові особи органів внутрішніх справ та державні інспектори з питань інтелектуальної власності. Ці особи є також суб'єктами застосування заходів адміністративного припинення в обсягу та порядку, передбаченими Кодексом про адміністративні правопорушення, Законом України "Про міліцію", Положенням про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 17.05.2002 року №674 та іншими нормативно-правовими актами. Органом, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 51-2, є місцевий суд (суддя).
В новому Митному кодексі України порушень прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України стосується стаття 345. Відповідно, органами, уповноваженими здійснювати заходи припинення щодо таких порушень є митні органи та їх уповноважені особи, а органом, що вирішує справи про адміністративне правопорушення за статтею 345, є місцевий суд (суддя).
Але в новому Митному кодексі крім загальних заходів адміністративного припинення, що застосовуються до всіх адміністративно-митних правопорушень, передбачені також спеціальні заходи адміністративного припинення порушень прав інтелектуальної власності. Вони визначаються в Розділі X кодексу "Контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності". Таким спеціальним адміністративно-припинювальним заходом є призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності. Детальний порядок застосування цього заходу визначений у Положенні про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, затвердженому Постановою Кабінету міністрів України від 28.04.2001 року №412.
Отже, адміністративний захист авторського права і суміжних прав в Україні - це сукупність заходів адміністративного припинення та притягнення до адміністративної відповідальності, спрямованих на відновлення, визнання прав та припинення порушень авторських і суміжних прав, які застосовуються органами внутрішніх справ, державними інспекторами з питань інтелектуальної власності, митними органами та місцевими судами (суддями) за заявою або скаргою особи, що має авторське і/або суміжні права або за власною ініціативою компетентного органу.
Викладений в даному дослідженні матеріал дозволяє виділити наступні висновки.
Поняття "охорона" і "захист" співвідносяться як ціле і частина.
Захист являє собою сукупністьзаходів, спрямованих на відновлення, визнання прав та на припинення порушень прав, які застосовуються правомочною особою самостійно, компетентним органом самостійно або за зверненням правомочної особи.
Охорона - це сукупність заходів, спрямованих на забезпечення нормальної реалізації прав, а також на захист прав у випадку їх порушення або оспорювання.
Охорона авторських і суміжних прав - це сукупність правових заходів, які визначають об'єкти, суб'єкти і зміст авторських і суміжних прав, а також забезпечують реалізацію і захист авторських і суміжних прав. В свою чергу, захистом авторських і суміжних прав є сукупність заходів, спрямованих на визнання, відновлення авторських і суміжних прав та на припинення порушень таких прав, які застосовуються правомочним суб'єктом авторського і суміжного права та/або компетентним органом.
В Законі України "Про авторське право і суміжні права" законодавець в деяких випадках допускає змішування понять "охорона авторських і суміжних прав" і "захист авторських і суміжних прав", що потребує виправлення.
Адміністративний захист - це сукупність заходів, спрямованих на відновлення, визнання прав та припинення порушень прав, які застосовуються компетентним органом державного управління за заявою або скаргою особи, права якої порушуються або оспорюються, або за власною ініціативою.
Заходами адміністративного захисту є наступні заходи:
1) оскарження актів, дій, бездіяльності безпосередньо до органів державного управління;
2) заходи адміністративного припинення;
3) адміністративна відповідальність.
Адміністративний захист авторського права і суміжних прав в Україні - це сукупність заходів адміністративного припинення та притягнення до адміністративної відповідальності, спрямованих на відновлення, визнання прав та припинення порушень авторських і суміжних прав, які застосовуються органами внутрішніх справ, державними інспекторами з питань інтелектуальної власності, митними органами та місцевими судами (суддями) за заявою або скаргою особи, що має авторське і/або суміжні права або за власною ініціативою компетентного органу.
На нашу думку, подальші дослідження з питання адміністративного захисту авторського права і суміжних прав мають спрямовуватись на більш ретельне вивчення цього питання, аналіз кожного окремого заходу адміністративного захисту.
Література:
1. Закон України від 5 квітня 2001 р. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно посилення відповідальності за порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності" // ВВР України. - 2001. - №23. - Ст.117.
2. Бондаренко С. Захист авторського права і суміжних прав у національному законодавстві // Інтелектуальна власність. 2001. - №9-10. - с.28-31.
3. Карпухина С.И. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение. М.: Центр экономики и маркетинга, 2002. - 352с.
4. Птушенко А. Правовая защита интеллектуальной собственности// Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2002. - №2. - с.44-54.
5. Івченко А.О. Тлумачний словник української мови. Х.: Фоліо, 2000. - с.147.
6. Воеводин Л.В. Юридические гарантии конституционных прав и свобод личности в социалистическом обществе: Учебник. М., 1987. - с.91.

 
 

Цікаве

Загрузка...