WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття адміністративного захисту авторського права і суміжних прав - Реферат

Поняття адміністративного захисту авторського права і суміжних прав - Реферат

авторського права і (або) суміжних прав здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.
Від загального поняття про охорону і захист авторського права і суміжних прав перейдемо до питання про адміністративний захист авторського права і суміжних прав. По-перше, з'ясуємо місце адміністративного захисту в системі категорій адміністративного права. Коротко зміст адміністративного способу захисту можна охарактеризувати наступним чином: розгляд та вирішення скарг та заяв відбувається в самому апараті державного управління, його компетентними органами і працівниками [9], а судами - лише як виключення.
Відмітимо, що категорія адміністративного захисту, на відміну, наприклад, від цивільно-правового захисту, не є категорією, що традиційно розглядається науковцями. В адміністративному праві традиційними категоріями, найближчими до адміністративного захисту, є категорії адміністративного примусу, адміністративного процесу та адміністративної відповідальності.
Останніми роками фахівці з адміністративного права прийшли до згоди відносно тричленної класифікації заходів адміністративного примусу в залежності від їх мети і призначення:
1) адміністративно-попереджувальні заходи;
2) заходи адміністративного припинення;
3) адміністративні стягнення [10-12].
Всі три перелічених заходи адміністративного примусу використовуються для забезпечення адміністративно-правової охорони і лише два останні - для забезпечення адміністративно-правового захисту. Знов-таки критерієм такого розмежування є наявність правопорушення. Отже, заходами адміністративного захисту є заходи адміністративного припинення і адміністративні стягнення.
Важливе значення для адміністративного захисту грає адміністративний процес.
В науці адміністративного права є декілька точок зору відносно обсягу та меж адміністративного процесу. Так, одна частина вчених - адміністративістів вважає, що адміністративний процес являє собою сукупність певних процесуальних правил, на підставі яких здійснюється виконавчо-розпорядча діяльність [13]. Друга група авторів наполягає на визначенні адміністративного процесу як врегульованого правом порядку вирішення індивідуально-конкретних справ в сфері державного управління. Причому під вирішенням індивідуально-конкретних справ розуміється правозастосувальна діяльність, включаючи прийняття актів державного управління, провадження з пропозицій та заяв громадян і організацій, провадження в справах про застосування заходів адміністративного примусу тощо [14-15]. І третя група науковців розглядає адміністративний процес в найбільш вузькому розумінні - лише як порядок застосування заходів адміністративного примусу [16].
На сьогоднішній день більшість авторів схиляються до думки, що поняттям адміністративного процесу все-таки охоплюється порядок діяльності державних органів щодо застосування норм права з метою організації і регулювання управлінських відносин. При цьому адміністративний процес доцільно поділити на наступні частини: процес адміністративної правотворчості, оперативно-розпорядчий процес та адміністративно-юрисдикційний процес. Крім того, адміністративний процес поділяється на провадження. Розглянемо детальніше, що ж являє собою адміністративна юрисдикція, оскільки саме ця частина адміністративного процесу пов'язана з питанням адміністративного захисту.
Адміністративна юрисдикція є виконавчо-розпорядчою діяльністю державних органів "негативного" характеру. Це означає, що адміністративно-юрисдикційний процес обслуговує вирішення певних адміністративно-правових спорів [17]. Аналіз законодавства та наукової літератури дозволяє зробити висновок, що адміністративно-юрисдикційний процес охоплює наступні провадження:
1) провадження по скаргах і заявах;
2) провадження по застосуванню заходів адміністративного попередження та припинення;
3) провадження в справах про адміністративні правопорушення.
Відносно першого виду провадження зазначимо, що як заходи адміністративного захисту розглядаються лише подання заяв і скарг до органів державного управління і відповідне вирішення справ безпосередньо органами державного управління. Подання скарг на рішення, дії і бездіяльність органів управління до суду не є заходом адміністративного захисту, оскільки відсутня кваліфікаційна ознака адміністративного захисту - переважний розгляд спорів органом управління (судом - лише як виключення).
В ході останнього виду проваджень застосовуються заходи адміністративної відповідальності. Заходи адміністративного припинення та притягнення до адміністративної відповідальності можуть застосовуватись як за зверненням особи, права якої порушуються, так і за власної ініціативи компетентного органу.
Отже, адміністративний захист - це сукупність заходів, спрямованих на відновлення, визнання прав та припинення порушень прав, які застосовуються компетентним органом державного управління за заявою або скаргою особи, права якої порушуються або оспорюються, або за власною ініціативою. Заходами адміністративного захисту є наступні заходи:
1) оскарження актів, дій, бездіяльності безпосередньо до органів державного управління;
2) заходи адміністративного припинення;
3) адміністративна відповідальність.
Перейдемо до адміністративного захисту інтелектуальної власності.
Слід відмітити, що перший з визначених заходів адміністративного захисту, а саме - подання заяв і скарг до органів державного управління і відповідне вирішення справ безпосередньо органами державного управління, - використовується для захисту промислової власності, але практично не застосовується для захисту авторського права і суміжних прав в Україні.
Так, для захисту прав на об'єкти промислової власності заявники мають право звернутись із запереченням до Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальноївласності, але не щодо будь-якого порушення прав заявника третьою особою, а лише відносно рішень Державного департаменту інтелектуальної власності [18-19]. Як відомо, однією з відмінностей між правами промислової власності і авторськими та суміжними правами є залежність охорони прав від державної реєстрації. Оскільки охорона прав промислової власності залежить від реєстрації в Державному департаменті інтелектуальної власності, відповідно між департаментом і заявниками виникають адміністративно-правові спори, предметом яких є рішення департаменту. Рішення Апеляційної палати оскаржуються в суді. Авторські права також можна зареєструвати в Державному департаменті інтелектуальної власності, але така реєстрація не є а ні передумовою охорони, а ні презумпцією авторства. Відмову департаменту зареєструвати авторські права також можна оскаржити, але не в адміністративному, а лише в судовому порядку. Крім того, на наш погляд, таке оскарження буде не захистом авторських прав, а захистом права на їх реєстрацію, які одне від одного не залежать, оскільки своєю відмовою департамент не порушує авторських прав.
Таким чином, Державний департамент інтелектуальної власності як урядовий орган державного управління в сфері інтелектуальної власності покликаний регулювати та забезпечувати правову охорону відносин в сфері авторського права і суміжних прав, але не є спеціальним органом адміністративного захисту авторського права і суміжних прав.
Наступні заходи адміністративного захисту - заходи адміністративного припинення і застосування адміністративної відповідальності - розглянемо комплексно, оскільки, як правило, вони застосовуються одними і тими ж органами і впроваджуються поетапно, формуючи справу про адміністративне правопорушення.
Отже, два кодекси України передбачають адміністративно-припинювальні заходи та адміністративну відповідальність за порушення авторських і суміжних прав - це Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року №8073-Х і новий Митний кодекс України від 11.07.2002 року №92-IV.
В Кодексі України про адміністративні правопорушення стаття 51-2 передбачає відповідальність за порушення прав на об'єкти права

 
 

Цікаве

Загрузка...