WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття адміністративного захисту авторського права і суміжних прав - Реферат

Поняття адміністративного захисту авторського права і суміжних прав - Реферат


Реферат на тему:
Поняття адміністративного захисту авторського права і суміжних прав
Найголовнішими завданнями, які стоять перед Україною сьогодні, є вступ до Всесвітньої організації торгівлі та входження до європейського правового і економічного поля. Крім іншого, на заваді цих благородних цілей стоїть незадовільний стан у сфері інтелектуальної власності. Тому приведення законодавства України до вимог міжнародних договорів та забезпечення ефективного застосування законодавства у сфері інтелектуальної власності, що означає також і ефективний захист інтелектуальної власності, в тому числі адміністративний, є першочерговими питаннями для нашої держави. Слід відмітити, що адміністративний захист авторського права і суміжних прав з'явився в законодавстві України лише в 2001 році [1], тому і наукових розробок на цю тему на сьогоднішній день практично немає. Вищевикладене зумовлює нагальну необхідність дослідження поняття і змісту адміністративного захисту авторського права і суміжних прав в нашій країні.
У даному дослідженні ми, в основному, спирались на праці вчених-адміністративістів, які розглядали питання адміністративного захисту взагалі, адміністративного процесу, адміністративного примусу та адміністративної відповідальності, а саме: О.П.Альохіна, О.М.Бандурки, Д.М.Бахраха, А.С.Васильєва, І.П.Голосніченка, В.І.Манохіна, Н.Г.Салищевої, С.С.Студенікіна та інших.
Основними цілями статті є вивчення співвідношення термінів "охорона" і "захист", вивчення особливостей понять "охорона та захист авторських і суміжних прав", аналіз змісту категорії "адміністративний захист" та, врешті решт, виведення визначення і змісту поняття "адміністративний захист авторського права і суміжних прав".
Починаючи розгляд питання про захист об'єктів інтелектуальної власності, слід відмітити, що в значній кількості публікацій під подібними назвами мова йде не про захист, а про охорону результатів інтелектуальної діяльності [2-4]. Саме тому питання про визначення поняття "захист" та його місце серед інших правових категорій набуває особливого значення.
Отже, "охорона" і "захист" - яким чином вони співвідносяться? З цього приводу є декілька точок зору.
Так, Тлумачний словник української мови ототожнює поняття "охорона" і "захист" [5].
Л.В.Воєводін, посилаючись на Словник російської мови, також зазначає, що ці поняття в багатьох випадках співпадають, але привертає увагу і до підстав для їх розмежування: Він стверджує, що звичайно "захист" пов'язується з діяльністю, що здійснюється у випадку порушення суб'єктивних прав (наприклад, судовий захист). Захист передбачає заходи з відновлення порушеного права (наприклад, відміна або призупинення незаконних дій і т.п.). Поняття ж "охорона" означає діяльність, що забезпечує нормальну реалізацію суб'єктивних прав, причому першорядне значення мають профілактика, попередження, недопущення можливих порушень (запобіжні заходи) [6]. Таким чином, практично, "захист" і "охорона" протиставляються одне одному. Д.М.Бахрах також протиставляє ці поняття, обираючи критерієм їх розділу момент порушення прав: на його думку, до порушення прав діють заходи охорони, а після порушення - заходи захисту. При цьому під охороною розуміється сукупність різних взаємопов'язаних між собою заходів, які здійснюються як державними, так і громадськими організаціями і спрямовані на попередження порушень, усунення причин, які їх спонукали, і, таким чином, сприяють нормальному процесу реалізації громадянами своїх прав і свобод. В свою чергу, під захистом Д.М.Бахрах розуміє примусовий (по відношенню до зобов'язаної особи) спосіб здійснення суб'єктивного права, який застосовується в установленому законом порядку компетентними органами або самою правомочною особою з метою поновлення порушеного права [7].
Таке протиставлення видається штучним, як і ототожнення зазначених понять. Дійсно, поняття "захист" безпосередньо пов'язано з конкретним порушенням. Але заходи захисту також застосовуються і у випадку оспорювання прав. Крім того, метою застосування заходів захисту є не тільки поновлення, а і визнання прав, а також припинення правопорушення. Тому, на нашу думку, захист являє собою сукупність заходів, спрямованих на відновлення, визнання прав та на припинення порушень прав, які застосовуються правомочною особою самостійно, компетентним органом самостійно або за зверненням правомочної особи.
Що ж до поняття "охорона", то слід відмітити, що охорона не припиняє свою дію в момент порушення прав, а продовжує діяти на всіх стадіях реалізації прав, в тому числі під час захисту. Зміст охорони чітко окреслюється колом її функцій. Основні функції - це забезпечувальна і захисна. Отже, не можна визначати охорону лише через забезпечення нормальної реалізації прав. Неможливо щось забезпечувати абстрактно, потрібні певні визначені заходи, спрямовані на примусове забезпечення прав, певне реагування на порушення порядку реалізації прав з метою його забезпечення. Відповідно, "охорона" і "захист" співвідносяться як ціле і частина, захист є складовою частиною охорони. Таким чином, охорона - це сукупність заходів, спрямованих на забезпечення нормальної реалізації прав, а також на захист прав у випадку їх порушення або оспорювання.
Захист може здійснюватись у двох формах: юрисдикційній і неюрисдикційній. Юрисдикційною формою захисту прав є діяльність уповноважених державою органів із захисту прав, що порушені або оспорюються, за відповідною заявою потерпілої особи або в ініціативному порядку. В рамках юрисдикційної форми захисту виділяють загальний і спеціальний порядок захисту. Загальним порядком захисту прав є судовий порядок, а спеціальним - адміністративний. Неюрисдикційна форма захисту являє собою сукупність самостійних законних дій осіб та організацій з захисту власних прав.
Повернемось до охорони та захисту авторських і суміжних прав. Слід привернути увагу до того факту, що термін "охорона" в контексті авторських і суміжних прав має певний додатковий відтінок значення, оскільки він є визначальним для виявлення суб'єктів, об'єктів та змісту авторських і суміжних прав. Так, коло об'єктів, коло і повноваження суб'єктів, які підпадають під правове регулювання засобами авторського права і суміжних прав, називаються такими, що охороняються. Таким чином, охорона авторських і суміжних прав - це сукупність правових заходів, які визначають об'єкти, суб'єкти і зміст авторських і суміжних прав, а також забезпечують реалізацію і захист авторських і суміжних прав. В свою чергу, захист авторських і суміжних прав - це сукупність заходів, спрямованих на визнання, відновлення авторських і суміжних прав та на припинення порушень таких прав, які застосовуються правомочним суб'єктом авторського і суміжного права та/або компетентним органом.
У зв'язку з наведеними визначеннями привертає до себе увагу той факт, що в Законі України "Про авторське право і суміжні права" [8] законодавець в деяких випадках допускає змішування понять "охоронаавторських і суміжних прав" і "захист авторських і суміжних прав". Так, наприклад, пункт 2 статті 3 починається реченням: "Положення цього Закону спрямовані на захист особистих немайнових прав і майнових прав", - за яким слідує перерахування суб'єктів, авторські права яких охороняються за законодавством України. Пункт 4 статті 44 Закону визначає: "Закінчення строків захисту суміжних прав настає 1 січня року, наступного за роком, у якому закінчилися передбачені цією статтею строки захисту." Але вище мова йшла про строки охорони суміжних прав. Такі випадки потребують виправлення.
Твердження, що охорона і захист авторського і суміжних прав співвідносяться як загальне і ціле, підтверджує зміст і структура Закону "Про авторське право і суміжні права". Так, в преамбулі до Закону вказано, що Закон охороняє авторські і суміжні права, а Розділ V Закону має назву "Захист авторського права і суміжних прав" і містить норми про порушення і способи захисту авторських і суміжних прав. Стаття 51 Закону визначає, що захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів

 
 

Цікаве

Загрузка...