WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття адміністративного захисту авторського права і суміжних прав - Реферат

Поняття адміністративного захисту авторського права і суміжних прав - Реферат


Реферат на тему:
Поняття адміністративного захисту авторського права і суміжних прав
Найголовнішими завданнями, які стоять перед Україною сьогодні, є вступ до Всесвітньої організації торгівлі та входження до європейського правового і економічного поля. На заваді цим благородним цілям стоїть, крім іншого, незадовільне становище у сфері інтелектуальної власності. Тому приведення законодавства України у відповідність до вимог міжнародних договорів та забезпечення ефективного застосування законодавства у сфері інтелектуальної власності, що означає також і ефективний захист інтелектуальної власності, в тому числі адміністративний, є першочерговими питаннями для нашої держави. Слід відзначити, що адміністративний захист авторського права і суміжних прав було закріплено у законодавстві України лише в 2001 р.1, тому і наукових розробок на цю тему на сьогоднішній день практично немає. Все це зумовлює нагальну необхідність дослідження поняття і змісту адміністративного захисту авторського права і суміжних прав у нашій країні.
У даному дослідженні ми в основному спиралися на праці вчених-адміністративістів, які розглядали питання адміністративного захисту взагалі, адміністративного процесу, адміністративного примусу та адміністративної відповідальності: О. П. Альохіна, О. М. Бандурки, Д. М. Бахраха, А. С. Васильєва, І. П. Голосніченка, В. І. Манохіна, Н. Г. Салищевої, С. С. Студенікіна та ін.
Основною метою статті є вивчення співвідношення термінів "охорона" і "захист", особливостей понять "охорона та захист авторських і суміжних прав", аналіз змісту категорії "адміністративний захист" та, врешті-решт, визначення поняття "адміністративний захист авторського права і суміжних прав".
Починаючи розгляд питання про захист об'єктів інтелектуальної власності, слід відзначити, що у великій кількості публікацій під такими назвами йдеться не про захист, а про охорону результатів інтелектуальної діяльності2. Саме тому питання про визначення поняття "захист" та його місце серед інших правових категорій набуває особливого значення.
Отже, "охорона" і "захист" - яким чином вони співвідносяться? Є декілька поглядів на це питання.
Так, тлумачний словник української мови ототожнює поняття "охорона" і "захист". Л. В. Воєводін, посилаючись на словник російської мови, також зазначає, що ці поняття в багатьох випадках збігаються, але привертає увагу і до підстав для їх розмежування. Він стверджує, що звичайно "захист" пов'язується з діяльністю, що здійснюється у випадку порушення суб'єктивних прав (наприклад судовий захист). Захист передбачає заходи з відновлення порушеного права (відміна або зупинення незаконних дій і т.ін.). Поняття ж "охорона" означає діяльність, що забезпечує нормальну реалізацію суб'єктивних прав, причому першорядне значення мають профілактика, попередження, недопущення можливих порушень (запобіжні заходи)4. Таким чином, практично "захист" і "охорона" протиставляються одне одному. Д. М. Бахрах також протиставляє ці поняття, обираючи критерієм їх поділу момент порушення прав: на його думку, до порушення прав діють заходи охорони, а після порушення - заходи захисту. При цьому під охороною розуміється сукупність різних взаємопов'язаних між собою заходів, які здійснюються як державними, так і громадськими організаціями і спрямовані на попередження порушень, усунення причин, які їх викликали, і, таким чином, сприяють нормальному процесу реалізації громадянами своїх прав і свобод. Під захистом Д. М. Бахрах розуміє примусовий (щодо зобов'язаної особи) спосіб здійснення суб'єктивного права, який застосовується в установленому законом порядку компетентними органами або самою правомочною особою з метою поновлення порушеного права.
Таке протиставлення видається штучним, так само, як і ототожнення зазначених понять. Дійсно, поняття "захист" безпосередньо пов'язано з конкретним порушенням. Але заходи захисту також застосовуються й у випадку оспорювання прав. Крім того, метою застосування заходів захисту є не тільки поновлення, а й визнання прав, а також припинення правопорушення. Тому, на нашу думку, захист являє собою сукупність заходів, спрямованих на відновлення, визнання прав та припинення порушень прав, які застосовуються правомочною особою самостійно, компетентним органом - самостійно або за зверненням правомочної особи.
Що ж до поняття "охорона", то слід відзначити, що охорона не припиняє свою дію в момент порушення прав, а продовжує діяти на всіх стадіях реалізації прав, у тому числі під час захисту. Зміст охорони чітко окреслюється колом її функцій. Основні функції - це забезпечувальна і захисна. Отже, не можна визначати охорону лише через забезпечення нормальної реалізації прав. Неможливо щось забезпечувати абстрактно, потрібні певні визначені заходи, спрямовані на примусове забезпечення прав, певне реагування на порушення порядку реалізації прав з метою його забезпечення. Відповідно, "охорона" і "захист" співвідносяться як ціле і частина, захист є складовою частиною охорони. Таким чином, охорона - це сукупність заходів, спрямованих на забезпечення нормальної реалізації прав, а також на захист прав у випадку їх порушення або оспорювання.
Захист може здійснюватися у двох формах: юрисдикційній і неюрисдикційній. Юрисдикційною формою захисту прав є діяльність уповноважених державою органів із захисту прав, які порушені або оспорюються, за відповідною заявою потерпілої особи або в ініціативному порядку. В рамках юрисдикційної форми захисту виділяють загальний і спеціальний порядок захисту. Загальним порядком захисту прав є судовий порядок, а спеціальним - адміністративний. Неюрисдикційна форма захисту являє собою сукупність самостійних законних дій осіб та організацій, спрямованих на захист власних прав.
Повернемося до охорони та захисту авторських і суміжних прав. Слід привернути увагу до того факту, що термін "охорона" в контексті авторських і суміжних прав має певний додатковий відтінок значення, оскільки він є визначальним для виявлення суб'єктів, об'єктів та змісту авторських і суміжних прав. Так, коло об'єктів, коло й повноваження суб'єктів, які підпадають під правове регулювання засобами авторського права і суміжних прав, називаються такими, що охороняються. Отже, охорона авторських і суміжних прав - це сукупність правових заходів, які визначають об'єкти, суб'єкти і зміст авторських і суміжних прав, а також забезпечують реалізацію та захист авторських і суміжних прав. У свою чергу, захист авторських і суміжних прав - це сукупність заходів, спрямованих на визнання, відновлення цих прав та на припинення їх порушень, що застосовуються правомочним суб'єктом авторського і суміжного права та (або) компетентним органом.
У зв'язку з наведеними визначеннями привертає до себе увагу той факт, що в Законі України "Про авторське право і суміжні права" законодавець у деяких випадках допускає змішування понять "охорона авторських і суміжних прав" і "захист авторських і суміжних прав". Так, наприклад, п. 2 ст.3 починається реченням: "Положення цього Закону спрямовані на захист особистих немайнових прав і майнових прав", - за яким йде перерахування суб'єктів, авторські права яких охороняються за законодавством України. Пункт 4 ст. 44 Закону визначає: "Закінчення строків захисту суміжних прав настає 1 січня року, наступного за роком, у якому закінчилися передбачені цією статтею строки захисту". Але вище йшлося про строки охорони суміжних прав. Такі випадки потребують виправлення.
Твердження, що охорона і захист авторського права і суміжних прав співвідносяться як загальне й ціле, підтверджує зміст і структура Закону "Про авторське право і суміжні права". Так, у преамбулі до

 
 

Цікаве

Загрузка...