WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Платники податків як суб’єкти податкових правопорушень (теоретичні проблеми) - Реферат

Платники податків як суб’єкти податкових правопорушень (теоретичні проблеми) - Реферат

володінням або використанням таких об'єктів оподаткування до свого повноліття, і не підлягати при цьому ніякій відповідальності, в тому числі й у вигляді пені.
Через відсутність у законних представників нормативно закріпленого обов'язку сплачувати податки за своїх підопічних, навіть за рахунок їх коштів, можна дійти висновку, що вони не можуть бути суб'єктами фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства.
З іншого боку, батьки, опікуни, піклувальники зобов'язані здійснювати управління майном, яке належить на праві власності дітям та недієздатним особам, за загальними правилами про опіку і піклування, тобтовідповідно до Правил опіки і піклування, затверджених Державним комітетом у справах сім'ї та молоді України, Міністерством освіти України, Міністерством праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 р.8 Ці особи здійснюють будь-які дії, спрямовані на підтримання майна підопічного у належному стані, а також сплату різного роду платежів, передбачених законом. По суті їх функції зводяться до нарахування і сплати податків за рахунок майна неповнолітніх та від їх імені. Подібні представницькі функції виконують податкові агенти, які можуть бути суб'єктами податкових правопорушень.
Однак задля остаточного визначення статусу законних представників дітей та недієздатних осіб цю проблему необхідно вирішити на законодавчому рівні.
Податковим законодавством України не визначено також вік, з якого фізична особа може бути притягнута до фінансової відповідальності.
Російський законодавець, наприклад, встановив, що фізична особа може бути притягнута до податкової відповідальності з 16 років. Однак ця норма викликає зауваження з боку фахівців, які, головним чином, пов'язані з відсутністю визначення податкової правоздатності і дієздатності.
Як зазначалося, в Україні також відсутнє визначення як податкової, так і фінансової правоздатності і дієздатності. Тому вважаємо можливим звернутися до здобутків цивільного права і законодавства як більш сталого і розвиненого в питаннях визначення правового статусу особи.
Повна цивільна дієздатність відповідно до Цивільного кодексу України настає з 18 років. Винятком з цього правила є отримання повної дієздатності громадянином до досягнення повноліття у випадку реєстрації шлюбу (ст. 34 ЦК), запису її матір'ю або батьком дитини (ст. 35 ЦК), надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, що досягла 16 років і працює за трудовим договором або бажає займатися підприємницькою діяльністю (ст. 35 ЦК).
Особи віком від 14 до 18 років мають право учиняти дрібні побутові угоди, самостійно розпоряджатися своєю заробітною платою (заробітком) або стипендією, здійснювати авторські або винахідницькі права на свої твори, винаходи, раціоналізаторські пропозиції і промислові зразки, права на свої відкриття тощо. У зв'язку з цим виникає питання, наскільки можливо застосовувати категорії цивільної дієздатності щодо суб'єктів податкового правопорушення.
На нашу думку, при визначенні віку, з якого особа може бути суб'єктом податкового правопорушення, необхідно враховувати ступінь її цивільної дієздатності. Так, право неповнолітньої особи віком 14 років вільно розпоряджатися заробітком, який вона отримує, повинно тягнути за собою виникнення обов'язку сплачувати податки, який повинен бути забезпечений фінансово-правовою відповідальністю.
Питання, яке виникає в цьому випадку: наскільки неповнолітня особа здатна усвідомлювати і керувати своїми діями? У цивільних правовідносинах особа вважається деліктоздатною з 14 років. Відповідно до Кримінального кодексу особа є осудною з 16 років, а в деяких випадках - з 14 років. Отже, можна вважати, що з 14 років особа здатна усвідомлювати характер своїх дій і керувати ними. З урахуванням цього, з нашої точки зору, за наявності самостійного заробітку особа може бути притягнута до фінансової відповідальності за податкове правопорушення з 14 років.
Дещо інший характер має проблема, з якого віку особа може бути суб'єктом податкового правопорушення у випадку, коли вона є власником майна, що може бути об'єктом оподаткування, наприклад, землі, транспортного засобу. Цю проблему слід розглядати у двох аспектах. З одного боку, відповідні обов'язки покладено на законних представників, які, як вже зазначалося, повинні виступати суб'єктами цих правовідносин до досягнення власником повноліття. З іншого боку, можуть виникати ситуації, коли малолітня особа є власником всього майна в сім'ї, а тому при виникненні податкового боргу неможливо звернути стягнення на майно до досягнення такою особою повноліття. У протилежному випадку йшлося б про притягнення до юридичної відповідальності однієї особи за діяння іншої. У випадку, коли податковий борг виникає через брак чи відсутність у неповнолітнього або малолітньої особи коштів, на нашу думку, ця проблема могла б вирішуватися за допомогою інституту податкового кредиту. В інших випадках суб'єктами таких правопорушень повинні виступати особи, на яких покладено обов'язок управляти майном неповнолітніх.
На наш погляд, особа, яка не досягла 18 років, не може бути суб'єктом податкового правопорушення, в якому об'єктом оподаткування є нерухоме чи інше майно, що належить їй на праві власності.
Щодо податкових правопорушень, пов'язаних з оподаткуванням доходів фізичних осіб, деліктоздатною має вважатися особа, яка досягла 14 років.
Відповідні положення доцільно закріпити в проекті Податкового кодексу України.
Виходячи з викладеного, вбачається доцільним доповнити податкове законодавство України відповідними положеннями. Насамперед закріпити чіткий перелік осіб, які можуть бути платниками податків, у Податковому кодексі України. У цьому ж законодавчому акті визначити поняття і структуру податкової правосуб'єктності платників податків та встановити вік, з якого фізична особа - платник податків може мати податкову дієздатність і деліктоздатність; закріпити чіткий перелік та визначити обсяг прав і обов'язків платників податків.
Література
1. Див.: Друзенко Г. Адаптация к законодательству ЕС // Юридическая практика. - 2002. - 12 ноября.
2. Див.: Глазовский Н. Ф. Цели, возможности и механизмы устойчивого развития на разных уровнях природно-социальных систем // Переход к устойчивому развитию: Глобальный, региональный и локальный уровень. - М., 2002. - С. 9.
3. Головатий М. Обережно - глобалізація // Урядовий кур'єр. - 2002. - 25 вересня.
4. Лейст О. Э. История правовых и политических учений. - М., 1999. - С. 619-620.
5. Див.: Сдасюк Г. В. Императивы концепции устойчивого развития и реалии глобализации // Переход к устойчивому развитию: Глобальный, региональный и локальный уровень. - М., 2002. - С. 9.

 
 

Цікаве

Загрузка...