WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Платники податків як суб’єкти податкових правопорушень (теоретичні проблеми) - Реферат

Платники податків як суб’єкти податкових правопорушень (теоретичні проблеми) - Реферат


Реферат на тему:
Платники податків як суб'єкти податкових правопорушень (теоретичні проблеми)
Однією з проблем, яка досить активно дискутується в юридичній науці є відмежування податкового правопорушення від адміністративного. Найбільш яскраво їх відмінність виявляється саме в суб'єктах.
Необхідно зазначити, що рівень дослідження проблем податкового правопорушення як підстави фінансово-правової відповідальності, в тому числі такого важливого елементу його складу, як суб'єкт, є недостатнім. Питання складу податкового правопорушення, як правило, розглядалися фахівцями з податкового права як частини відповідного курсу. Окремі праці присвячувалися питанням визначення суб'єктів фінансового права, податкових правовідносин. Однак фундаментальні, ґрунтовні дослідження, присвячені визначенню правового становища суб'єктів податкових правопорушень, відсутні.
У зв'язку з цим автором в ході роботи поставлено такі завдання: визначення суб'єкта податкового правопорушення, окреслення кола осіб, які можуть бути суб'єктами податкового правопорушення, проведення аналізу прав і обов'язків платників податків як суб'єктів податкових правопорушень, з'ясування змісту правосуб'єктності платників податків як суб'єктів податкових правопорушень, проведення розмежування понять "суб'єкт податкового правопорушення" і "суб'єкт фінансово-правової відповідальності", розгляд правового становища представників неделіктоздатних осіб, визначення віку, з якого фізичні особи - платники податків можуть бути суб'єктами податкових правопорушень.
Як відомо, суб'єктами податкового правопорушення є юридичні або фізичні особи, що вчинили податкове правопорушення і за чинним законодавством можуть бути притягнуті до фінансової відповідальності. Так, суб'єктами податкового правопорушення є фізичні особи, які мають різні функції у зв'язку з покладенням на них обов'язків, встановлених податковим законодавством та підзаконними податковими нормативно-правовими актами, а саме: платники податків, податкові агенти, банки та ін. Однак, на відміну від фізичних осіб - суб'єктів адміністративного правопорушення, фізичні особи як суб'єкти податкового правопорушення ніколи не виступають як посадові особи, тобто особи, до службових обов'язків яких входить забезпечення встановлених правил у сфері фінансової діяльності держави. Забезпечення таких правил - це компетенція керівників організацій, установ і підприємств, керівників державних органів та органів місцевого самоврядування, які виступають як посадові особи і несуть адміністративну, кримінальну або дисциплінарну відповідальність.
Насамперед слід зазначити, що в законодавстві України відсутнє положення, яке б наводило повний перелік суб'єктів податкових правопорушень. Тому при їх визначенні слід виходити з норм, що встановлюють фінансову відповідальність за такі правопорушення.
Зокрема, можливо виділити три групи осіб, які є суб'єктами податкових правопорушень.
По-перше, це безпосередньо платники податків.
Платниками податків і зборів відповідно до Закону України від 25 червня 1991 р. "Про систему оподаткування" є юридичні і фізичні особи, на яких покладено обов'язок сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі). Таке визначення, що ставить головним критерієм обов'язок сплати податку, не дає відповіді на багато питань. Так, при прямому оподаткуванні особа, визначена платником податку згідно з законом, є фактичним платником податку, а при непрямому оподаткуванні одна особа несе юридичний обов'язок сплатити податок, інша - сплачує його фактично. Для того щоб розрізняти таких осіб, теорією введені поняття "суб'єкт податку" і "носій податку", при цьому головним критерієм їх розмежування є принцип юридичного і фактичного обов'язку сплати податку. Суб'єкт податку - це особа, яка несе юридичний обов'язок з перерахування податку в бюджет, а носій податку - це особа, яка реально сплачує податок і на яку припадає кінцевий податковий тиск. З іншого боку, на нашу думку, важливо, що кошти, сплачені за товар, продукцію, послуги, включаючи і суму податку, переходять у власність суб'єкта податку, який, у свою чергу, сплачує їх з належних вже йому коштів. Тому, як вважають фахівці, це не суперечить думці, що платник податку повинен сплачувати податок за рахунок власних коштів4. У будь-якому випадку особою, що відповідає за сплату податку при непрямому оподаткуванні, є суб'єкт податку, а при прямому - суб'єкт і носій податку збігаються.
По-друге, виходячи із законодавчого визначення платника податку, єдиним його обов'язком є сплата податку, під якою розуміють сукупність дій платника податку по фактичному внесенню сум податку, належних до сплати, у відповідний бюджет або цільовий фонд. При цьому відповідальність платники податків несуть не тільки за несплату (несвоєчасну сплату) сум податків, але і за порушення правил обліку та звітності. Наявність цих обов'язків у сукупності з обов'язком сплати податку є важливою і необхідною складовою правового статусу платників податків.
Проте, на нашу думку, головним критерієм для відмежування платника податку від інших осіб, які мають схожі обов'язки, є те, який юридичний факт є підставою для виникнення таких обов'язків. Так, схожі обов'язки виникають у представника платника податків на підставі договору, укладеного між ним і платником, згідно з яким представник виконує функції платника податку за рахунок його коштів. Також не вважатиметься платником податку головний бухгалтер юридичної особи, який веде податковий облік, здійснює податкову звітність і перераховує суми податків до бюджетів і державних цільових фондів, тому що підставою виникнення у нього таких обов'язків є трудовий договір. Підставою ж виникнення обов'язків у платника податку є наявність об'єкта оподаткування, яким може бути певний дохід, майно, здійснення певної діяльності або окремих дій.
Обов'язкам платників податків протистоять їхні права. Тема даного дослідження не дозволяє детально характеризувати права платників податків. Однак необхідно зупинитися на двох моментах: співвідношення прав і обов'язків платників податків, податкових органів та спосіб їх закріплення. По-перше, основні права і обов'язки платників податків закріплено в Законі України "Про систему оподаткування". Так, правами платників податків Закон називає право: на подання державним податковим органам документів, що підтверджують пільги з оподаткування; на одержання і ознайомлення з актами перевірок, проведених державними податковими органами; на оскарження у встановленому законом порядку рішення державних податкових органів та дій їх посадових осіб. Очевидно, що всі ці права мають суто процесуальний характер. Інші законодавчі акти не збільшують обсяг цих прав, а тільки конкретизують, встановлюють порядок

 
 

Цікаве

Загрузка...