WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Розвиток малого підприємництва в Україні (до проблеми організаційно-правового забезпечення) - Реферат

Розвиток малого підприємництва в Україні (до проблеми організаційно-правового забезпечення) - Реферат

системи контролю за діяльністю суб'єктів підприємництва доцільно:
визначити межовий перелік контролюючих органів;
встановити регламентні строки, періодичність та послідовність контрольних перевірок;
розробити єдиний механізм відповідальності контролюючих та посадових осіб за порушення, допущені під час перевірок;
забезпечити підприємців нормативними документами, які регламентували б діяльність відповідних контролюючих органів.
Заходами науково-методичного, освітнього, консультативного та кадрового забезпечення розвитку підприємництва мають стати розробка механізму правовикористання у приватному секторі економіки України, методологічних і теоретичних засад сисематизації законодавства у сфері підприємницької діяльності. До таких заходів можна також віднести проведення соціологічних досліджень щодо розвитку підприємництва в Україні, організацію наукових досліджень у сфері економічно-правового моделювання і прогнозування розвитку підприємницького сектору економіки України.
Так, на виконання доручення Президента України від 29.07.2002 року щодо розв'язання проблемних питань, які обговорювалися на Всеукраїнській нараді представників малого та середнього бізнесу, надається консультаційна та організаційна підтримка щодо запровадження кластерної моделі розвитку економіки на території більшості областей України. Треба розробити навчальні курси, програми, посібники, підручники, словники з питань підприємницької діяльності, менеджменту і приватного права, запровадити в навчальних програмах закладів освіти, у тому числі й середньої школи, дисципліни (обов'язкові або факультативні) з основ підприємницької діяльності та організації малого підприємництва, приватного права і підприємницького права. Велике значення має створення системи підготовки та перепідготовки підприємців і менеджерів (фахівців менеджменту, банківської справи, маркетингу, приватного права) з використанням навчальних закладів державних та недержавних форм, бізнес-центрів, бізнесінкубаторів, технопарків та інших структур.
Серйозна увага повинна приділятися також приведенню роботи продовольчих та речових ринків у належний стан, у зв'язку з чим насамперед треба забезпечити відповідні умови для торговельної діяльності на продовольчих та речових ринках (створення відповідної інфраструктури, придбання техобладнання, електронно-касових апаратів тощо). Для підприємців, що здійснюють торговельну діяльність на ринках, вважається доцільним замість податку на прибуток встановити фіксований податок на види діяльності, що пов'язані з готівковим обігом коштів, та визнати необов'язковою наявність торговельної освіти для здійснення торгівлі на цих ринках. Позитивно впливатиме також легалізація діяльності громадян інших країн, які здійснюють торгівлю на продовольчих та речових ринках України без відповідної державної реєстрації та ліцензії.
Вирішення цих проблем має знайти відображення у спеціальному нормативно-правовому акті - відповідній постанові Кабінету Міністрів України.
Для подолання перешкод, що гальмують процес становлення і розвитку підприємництва, необхідно внести зміни в чинне законодавство, зокрема до Закону України "Про підприємництво", які визначили б функції та компетенцію державних органів, що здійснюють реєстрацію суб'єктів підприємництва; впорядкували б процедури, необхідні для видачі свідоцтва про державну реєстрацію або для ліквідації суб'єктів малого та середнього підприємництва тощо.
Аналізуючи стан малого підприємництва в Україні, доцільно виділити п'ять основних перешкод на шляху до його розвитку, що зумовлені саме такими суб'єктивними чинниками: 1) проблеми з реєстрацією; 2) недосконалість системи ліцензування; 3) бюрократизм у діяльності органів державної виконавчої влади; 4) занадто велика кількість контролюючих органів, які дублюють функції один одного; 5) слабка підготовка населення до підприємницької діяльності.
Головною причиною гальмування розвитку малого підприємництва в Україні, на нашу думку, є відсутність дійового механізму реалізації державної політики щодо підтримки малого підприємництва. Саме державна підтримка малого бізнесу повинна забезпечити розвиток вітчизняного товаровиробника. Для цього необхідно використовувати пільгове оподаткування, державні кредити та інвестиції, а також ефективні адміністративні методи, тобто спрощення процедури реєстрації підприємств, зменшення вимог до бухгалтерської та статистичної звітності та ін.
Потребує вдосконалення й Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва", оскільки він, по-перше, не містить визначення провідного правового поняття "державна підтримка малого підприємництва". Слід зазначити, що в нормативно-правових актах України взагалі відсутнє визначення необхідних юридичних понять "мале підприємництво", "система державної підтримки малого підприємництва" та інших, а це ніяк не сприяє єдиному тлумаченню цих понять та розвиткові цього інституту в економіці. По-друге, в цьому законі нечітко виписані процедурні питання реалізації політики державної підтримки малого підприємництва в Україні.
Відтак, щонайперше слід визначити на законодавчому рівні поняття "мале підприємництво" та "державна підтримка малого підприємництва". Це не тільки забезпечить єдине розуміння цих категорій вченими та практиками, юристами та економістами, але й дозволить правильно визначати напрями діяльності держави щодо формування єдиної політики розвитку і підтримки малого підприємництва в Україні.
На мою думку, мале підприємництво - це самостійна, систематична, здебільшого ризикова (виробнича, торгова, наукова тощо) з невеликими обсягами діяльність, яка здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності - власниками підприємства з незначною кількістю працівників та повною відповідальністю власника за результати господарювання із самостійністю прийняття управлінських рішень, мета якого - отримання прибутку. А державна підтримка малого підприємництва, на мій погляд, - це цілеспрямована діяльність державних органів та посадових осіб на створення та поліпшення політичних, економічних, соціальних, правових, інформаційних та інших умов для ефективної діяльності та розвитку малого підприємництва.
Тому для розв'язання наведених у цій статті проблем економічного й соціального розвитку України на сучасному етапі становлення ринкової економіки треба посилити увагу держави до розвитку підприємницької діяльності, насамперед малого підприємництва, зосередити зусилля на формуванні відповідної державної політики щодо підтримки малого підприємництва.
Література
1. Див.: Друзенко Г. Адаптация к законодательству ЕС // Юридическая практика. - 2002. - 12 ноября.
2. Див.: Глазовский Н. Ф. Цели,возможности и механизмы устойчивого развития на разных уровнях природно-социальных систем // Переход к устойчивому развитию: Глобальный, региональный и локальный уровень. - М., 2002. - С. 9.
3. Головатий М. Обережно - глобалізація // Урядовий кур'єр. - 2002. - 25 вересня.
4. Лейст О. Э. История правовых и политических учений. - М., 1999. - С. 619-620.
5. Див.: Сдасюк Г. В. Императивы концепции устойчивого развития и реалии глобализации // Переход к устойчивому развитию: Глобальный, региональный и локальный уровень. - М., 2002. - С. 9.

 
 

Цікаве

Загрузка...