WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Розвиток малого підприємництва в Україні (до проблеми організаційно-правового забезпечення) - Реферат

Розвиток малого підприємництва в Україні (до проблеми організаційно-правового забезпечення) - Реферат


Реферат на тему:
Розвиток малого підприємництва в Україні (до проблеми організаційно-правового забезпечення)
Формування конкурентоспроможної економіки з розвиненим приватним сектором та його важливою складовою - підприємництвом - є стратегічним курсом економічної політики України. Важливою передумовою здійснення радикальних ринкових перетворень, реалізації стратегії економічного зростання в Україні є становлення та розвиток малого підприємництва, так званого малого бізнесу, який особливого, виняткового значення набуває у перехідний до ринкової економіки період. Саме цей сектор економіки стимулює конкуренцію, сприяє послабленню монополізму, впливає на структуру економіки та на якісну характеристику валового внутрішнього продукту, розширяє сферу свободи ринкового вибору, характеризується раціональними формами управління, забезпечує більш швидку реалізацію інновацій.
Малий бізнес - це передумова формування середнього класу, який є соціальною базою економічної реформи і забезпечує стабільність суспільства та гарантії незворотності руху до ринку!
Зокрема, у зверненні Президента України "Будівництво нової України - велика спільна справа", "Проекті прогнозу економічного і соціального розвитку України до 2000 і 2010 років" зазначається, що запорукою успішного подолання соціально-економічної кризи в умовах формування ринкової економіки є становлення малих та середніх підприємств.
Серед розвинутих країн найбільша кількість малих підприємств функціонує у США, Японії, Італії. З огляду на структуру народного господарства такі підприємства переважають у сфері послуг, роздрібної торгівлі, у сільському господарстві. В Україні більшість малих підприємств, наприклад, у 1998 р. була сконцентрована у торгівлі та громадському харчуванні (76,8 тис.), промисловості (22,0 тис.), будівництві (15,6 тис.), транспорті та зв'язку (приблизно 3 тис.), сільському господарстві (2,7)2.
На сьогодні в Україні існує майже 200 тис. малих підприємств та 40 тис. фермерських господарств, близько 1 млн підприємців працює без створення юридичної особи. Всього у малому підприємництві зайнято понад 2,7 млн чоловік, або на нього припадає 11 відсотків загального обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) в Україні, що свідчить про більш ефективне функціонування малого бізнесу порівняно з великим.
З кожним роком зміцнюється тенденція постійного зростання кількості малих підприємств, незважаючи на існуючі перешкоди, які, сподіваємось, у найближчому майбутньому будуть подолані.
Гальмування розвитку цього сектору економіки відбувається, за переконанням фахівців, через відсутність належного нормативно-правового забезпечення, зокрема через відсутність єдиної законодавчої стратегії розвитку підприємництва.
Негативно позначаються на розвиткові малого підприємництва неоднозначність, нестабільність і суперечливість чинної нормативно-правової бази та практично нефункціонуючий характер багатьох правових актів, низька виконавча дисципліна щодо нормативно-правових документів та наявність у законодавстві чималої кількості нечітких норм, які можна трактувати двояко; необґрунтованість законодавчих обмежень та вимог, які містяться в окремих нормативно-правових актах, всезростаючий правовий нігілізм.
Нестабільність та важкий тягар оподаткування, регуляторний тиск, відсутність стартового капіталу примушує багатьох суб'єктів підприємництва відступати у тіньову економіку. Не сприяють розвиткові і низькі темпи реформування власності (неефективним та логічно незавершеним виявився процес приватизації), обмеженість або повна відсутність матеріально-фінансових ресурсів.
Вдосконалення державної фінансової підтримки малого підприємництва потребує розробки та впровадження єдиної податкової та фінансово-кредитної політики, спрямованої на дієву підтримку суб'єктів малого бізнесу. Здійсненню економічної реформи стає на заваді відсутність як позитивної громадської думки щодо підприємницької діяльності, так і прихильного ставлення до самих підприємців, недосконалість, а в окремих випадках відсутність системи навчання та перепідготовки кадрів для підприємницької діяльності.
Необхідно константувати, що не сприяє розвиткові легітимного підприємницького руху в державі, дезорганізує роботу суб'єктів малого підприємництва і відсутність упорядкованого, чітко визначеного на законодавчому рівні механізму проведення перевірки будь-якими представниками контролюючих структур, призводить до професійної деформації особистості перевіряючого.
Подальший розвиток ситуації без активного позитивного втручання держави може спричинити згортання (в основному через подальшу тінізацію) підприємницького сектору економіки з відповідним загостренням економічних проблем та посиленням соціальної напруги.
Вирішення існуючих проблем розвитку малого підприємництва в Україні, створення відповідного середовища потребують усунення основних недоліків, які притаманні законодавчій практиці.
Проведений аналіз системи державної підтримки підприємництва в Україні дозволяє виділити три взаємопов'язані групи причин неефективності системи державної підтримки:
1) невизначеність та незрілість концептуально-програмної бази розвитку та підтримки підприємництва;
2) недосконалість та незавершеність, а в окремих випадках (зокрема на регіональному рівні) відсутність організаційної побудови комплексної і дієвої системи підтримки та цілковита недостатність її ресурсного (в першу чергу фінансового) забезпечення;
3) суперечливість напрямів і механізмів функціонування системи державної підтримки підприємництва, неадекватність реальному стану внутрішнього та зовнішнього середовища цього сектору економіки.
Розглянувши причини гальмування розвитку цього сектору, в свою чергу, перед нами цілком логічно постає питання: чим на сьогоднішній день пояснюється зростання кількості малих підприємств в Україні? (Див. схему.)
Для подолання перешкод, що гальмують формування і розвиток малого підприємництва в Україні, пропонується, зокрема, розробити та прийняти закон України про єдиний спрощений порядок реєстрації, патентування та легалізації суб'єктів підприємницької діяльності; створити на місцях окремі структурні підрозділи, метою яких є об'єднання та централізація таких функцій, як реєстрація, надання кодів, нотаріального засвідчення підписів і копій, видача дозволів на печатки та інших, передбачених Законом України "Про підприємництво".
До розв'язання проблем, які виникають на шляху реалізації державної політики розвитку підприємництва в Україні, треба залучити Ліцензійну палату України, яка має об'єднати процеси реєстрації та ліцензування, тобто узагальнити практику застосування законодавства з питань ліцензування підприємницької діяльності та державної реєстрації суб'єктів підприємництва. Вона повинна розробляти пропозиції щодо вдосконалення ліцензування; здійснювати методичне керівництво роботою, пов'язаною з ліцензуванням та реєстрацією; координувати роботу органів, які провадятьліцензування та реєстрацію. Важливою функцією Ліцензійної палати також є контроль за дотриманням порядку видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій та за державною реєстрацією суб'єктів підприємництва відповідними органами.
З метою вдосконалення неефективної і трудомісткої

 
 

Цікаве

Загрузка...