WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Сутність державного фінансового контролю як державно-управлінської категорії - Реферат

Сутність державного фінансового контролю як державно-управлінської категорії - Реферат

відповідальності, або неефективного законодавства, що виключає досягнення запланованого результату навіть при умові формального дотримання законності, і тоді вимагається коригування законодавства, його зміна чи доповнення.
Як відомо, у сфері державного управління згідно із принципом розподілу влад такі правові форми державної діяльності як правотворча, правозастосовча та правоохоронна переважно розділені з точки зору суб'єктів їх реалізації. Тому для досягнення єдності, цілісності процесу як державного управління взагалі, так і фінансового управління, зокрема, в цій ситуації вимагається високий рівень координації, взаємодії особливо контрольних (виконавчих) та правотворчих функцій і органів.
Ідеї підвищення цілісності та гнучкості процесу фінансового, як і в цілому державного, управління та контролю, очевидно, відповідає концепція еволюції державного управління в напрямку від моделі державного адміністрування до моделі державного менеджменту, відповідно до якої зазнає змін і державний фінансовий контроль як складова державного управління у напрямі до більшої гнучкості та спрямованості на досягнення кінцевого результату. Прикладом відображення тенденції такої еволюції в податковому законодавстві України, на наш погляд, є введення інституту податкового компромісу та непрямих методів визначення розміру податкового зобов'язання.
З урахуванням вищесказаного можна дати ширшу характеристику змісту фінансового контролю як загальної державно-управлінської категорії, враховуючи те, що зміст контролю переважно визначається через сукупність дій, що мають бути здійснені для реалізації мети управління. Отже, зміст фінансового контролю, тобто, сукупність дій, що в рамках фінансового контролю мають бути здійснені для досягнення цілі і завдань фінансового управління зводиться до таких положень:
1) достовірне визначення фактичного стану об'єкта управління - збір інформації про реальні відносини, поведінку, результати функціонування об'єкта з точки зору як дотримання фінансового законодавства, так і мети фінансового управління в цілому, в тому числі, фінансових даних, у вигляді певних показників, що відображають відповідні результати господарської діяльності об'єкта управління;
2) порівняння отриманих фактичних даних із встановленими параметрами функціонування об'єкта управління - реальний стан фінансових відносин порівнюється з цілями у фінансовій сфері, визначеними положеннями фінансової політики; а з точки зору законності, реальна поведінка, відносини, отримані фінансові показники діяльності об'єкта порівнюються із законодавчо встановленими формами, методами та показниками реалізації фінансових відносин;
3) оцінка ступеню відхилення функціонування об'єкта управління від заданих параметрів - тобто, чи може вважатись досягнутою мета фінансового управління (при чому з точки зору прав та інтересів як держави, так і громадян), наприклад, чи на належному рівні виконується доходна і витратна частина бюджету; чи відрізняються фактичні форми, методи, показники фінансових відносин об'єкта від встановлених законодавчо настільки, щоб це відхилення вважати порушенням встановлених форм і методів фінансових відносин; чи не порушуються права і свободи людини і громадянина;
4) виявлення причин і наслідків відхилення (порушення) - з точки зору мети фінансового управління, її недосягнення (звичайно, не враховуючи чисто економічних причин) може бути наслідком або недотримання встановлених форм реалізації фінансових відносин (законодавства) з боку об'єктів управління, або необґрунтованого, неефективно побудованого законодавства (хоч би при цьому воно і не порушувалось), або одночасно і першого, і другого;
5) застосування заходів щодо запобігання та усунення порушень функціонування об'єкта управління - якщо недосягнення мети управління пов'язується з порушенням фінансового законодавства, що сталось з вини об'єкта управління, то мають застосовуватись заходи примусового виконання та відповідальності, а також профілактики і роз'яснення; якщо недосягнення мети фінансового управління пов'язане із необґрунтованістю та низькою ефективністю встановлених форм фінансових відносин, то мають бути здійснені заходи, спрямовані на вдосконалення правового регулювання фінансових відносин;
Питання сутності і призначення контролю як управлінської функції досліджується в літературі також і шляхом виділення власних функцій контрольної діяльності. При цьому виділяють функції коригування, соціальної превенції і правоохорони. На наш погляд вимагає уточнення зміст функції коригування. Коригування слід розуміти не лише в аспекті спрямування поведінки об'єкта управління відповідно до вимог фінансово-правових норм, але і з точки зору включення елементів коригування самого фінансового законодавства, тобто, включаючи оцінку ефективності цього законодавства та розробку пропозицій щодо його вдосконалення.
На рівні державного управління контроль може виступати у різних проявах. Як управлінська категорія державний фінансовий контроль може розглядатись і як функція державного управління - в контексті функціональної структури управлінського процесу, і як заключна стадія - в контексті стадійної структури управлінського процесу. Така точка зору достатньо відображена в літературі.
Як самостійна функція управління фінансовий контроль має свій окремий, визначений, чітко окреслений зміст, а не розчиняється в інших функціях управління, не охоплюється іншими видами діяльності. Тому й для здійснення цієї діяльності можуть організовуватись спеціалізовані органи, які не виконують або майже не виконують інших, окрім контролю державних функцій.
Деякі автори застосовують поняття вторинного характеру контролю як функції управління або вторинності контрольних правовідносин.
Визначення ролі контролю як вторинної чи другорядної функції, на наш погляд є невдалим, неточним, бо не відображає реального місця, ролі і значення контролю в системі управлінського циклу. Слід погодитись із точкою зору О. Ф. Андрійко, яка вважає, що і припереліку функцій управління (де контроль ставиться в кінці цього переліку), і при розгляді їх мова йде не про другорядність контролю як виду діяльності, а про послідовність дій у процесі управлінської діяльності. Черговість може лише підкреслити самостійність та специфіку виконуваної функції, але тільки не другорядність.
На наш погляд, функцію контролю з точки зору співвідношення з іншими управлінськими функціями доцільніше характеризувати як технологічну чи забезпечувальну. З цього боку заслуговує на увагу підхід до класифікації функцій управління, що характеризується побудовою не лінійної, а об'ємної моделі системи функцій управління. Така модель включає класи об'єктних та технологічних функцій, а функція контролю при цьому відноситься до класу технологічних та до виду стадіальних функцій управління.
В процесі соціального управління контроль виступає в ролі сполучного елемента між управлінськими циклами. Саме контрольна діяльність в процесі попереднього управлінського циклу визначає перспективу для наступного управлінського циклу.
Між сферами спрямування спеціальних функцій державного управління та рамками компетенції окремих органів державного управління немає однозначної відповідності. Здійснення однієї й тієї самої функції може бути покладене на цілий ряд, систему органів і, навпаки, в діяльності одного окремого органу може переплітатись ряд різних функцій. Прикладом може бути різновид фінансового контролю - податковий контроль, здійснення якого відповідно до законодавства України покладається, окрім податкових органів, також на митні органи та установи фондів соціального страхування та пенсійного. В літературі це явище виражене через відмінність між поняттями "система контролю" і "система контрольних органів".
Функція державного фінансового контролю практично проявляється в діяльності відповідних органів держави та їх посадових осіб. Як діяльність вона має відповідну

 
 

Цікаве

Загрузка...