WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Розвиток малого підприємництва в Україні та шляхи їх вирішення - Реферат

Розвиток малого підприємництва в Україні та шляхи їх вирішення - Реферат

ліцензування, тобто узагальнити практику застосування законодавства з питань ліцензування підприємницької діяльності та державної реєстрації суб'єктів підприємництва, розробляти пропозиції щодо його вдосконалення; здійснювати методичне керівництво роботою, пов'язаною з ліцензуванням та реєстрацією; координувати роботу органів, які провадять ліцензування та реєстрацію. Важливою функцією Ліцензійної палати, також є контроль за дотриманням порядку видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій та за державною реєстрацією суб'єктів підприємництва відповідними органами.
З метою вдосконалення неефективної і трудомісткої системи контролю за діяльністю суб'єктів підприємництва доцільно:
- визначити межовий перелік контролюючих органів;
- встановити регламентні строки, періодичність та послідовність контрольних перевірок;
- розробити єдиний механізм відповідальності контролюючих та посадових осіб за порушення, допущені під час перевірок;
- забезпечити підприємців нормативними документами, які регламентували б діяльність відповідних контролюючих органів.
Заходами науково-методичного, освітнього, консультативного та кадрового забезпечення розвитку підприємництва мають стати розробка механізму правовикористання в приватному секторі економіки України; методологічних і теоретичних засад систематизації законодавства у сфері підприємницької діяльності, проведення соціологічних досліджень щодо розвитку підприємництва в Україні, організація наукових досліджень у сфері економічно-правового моделювання і прогнозування розвитку підприємницького сектору економіки України.
Так, на виконання доручення Президента України від 29.07.2002 року щодо розв'язання проблемних питань, які обговорювалися на Всеукраїнській нараді представників малого та середнього бізнесу, надається консультаційна та організаційна підтримка щодо запровадження кластерної моделі розвитку економіки на території більшості областей України. [8, 13] Треба розробити навчальні курси, програми, посібники, підручники, словники з питань підприємницької діяльності, менеджменту і приватного права, запровадити в навчальних програмах закладів освіти, у тому числі й середньої школи, дисципліни (обов'язкові або факультативні) з основ підприємницької діяльності та організації малого підприємництва, приватного права і підприємницького права. Велике значення має створення системи підготовки та перепідготовки підприємців і менеджерів (фахівців менеджменту, банківської справи, маркетингу, приватного права) з використанням державних та недержавних форм навчальних закладів, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, техно-парків та інших структур.
Серйозна увага повинна приділятися такому питанню, як приведення роботи продовольчих та речових ринків у належний стан, у зв'язку з чим, насамперед, насамперед, забезпечити створення відповідних умов для здійснення торговельної діяльності на продовольчих та речових ринках (створення відповідної інфраструктури, придбання техобладнання, електронно-касових апаратів тощо); встановити для підприємців, що здійснюють торговельну діяльність на ринках, замість податку на прибуток фіксованого податку на види діяльності, пов'язаної з готівковим обігом коштів, та визнати необов'язковою наявність торговельної освіти для здійснення торгівлі на цих ринках; легалізувати діяльність громадян інших країн, які здійснюють торгівлю на продовольчих та речових ринках України без відповідної державної реєстрації та ліцензії.
Вирішення цих проблем має знайти відображення у спеціальному нормативно-правовому акті - відповідній постанові Кабінету Міністрів України.
Для подолання перешкод, що гальмують процес становлення і розвитку підприємництва, необхідно внести зміни в чинне законодавство, зокрема до Закону України "Про підприємництво", які визначили б функції та компетенцію державних органів, що здійснюють реєстрацію суб'єктів підприємництва; впорядкували б процедури, необхідні для видачі свідоцтва про державну реєстрацію або для ліквідації суб'єктів малого та середнього підприємництва тощо.
Аналізуючи стан малого підприємництва в Україні, доцільно виділити п'ять основних перешкод на шляху до його розвитку, що зумовлені саме такими суб'єктивними чинниками:
1) проблеми з реєстрацією;
2) недосконалість системи ліцензування;
3) бюрократизм у діяльності органів державної виконавчої влади;
4) занадто велика кількість контролюючих органів, які дублюють функції;
5) слабка підготовка населення до підприємницької діяльності.
Головною причиною гальмування розвитку малого підприємництва в Україні, на нашу думку, є відсутність дійового механізму реалізації державної політики щодо підтримки малого підприємництва. Саме державна підтримка малого бізнесу повинна забезпечити розвиток вітчизняного товаровиробника. Для цього необхідно використовувати пільгове оподаткування, державні кредити та інвестиції, а також і ефективні адміністративні методи, тобто спрощення процедури реєстрації підприємств, зменшення вимог до бухгалтерської та статистичної звітності та ін.
Потребує удосконалення й Закон України № 2063 - III "Про державну підтримку малого підприємництва", оскільки він: по-перше, не містить визначення провідного правового поняття "державна підтримка малого підприємництва". Слід зазначити, що, відсутність, взагалі, у нормативно - правових актах України визначення необхідних юридичних термінів "мале підприємництво", "система державної підтримки малого підприємництва" та інші, а це ніяк не сприяє єдиному тлумаченню цих понять та розвитку цього інституту в економіці; по-друге, не чітко визначені процедурні питання реалізації політики державної підтримки малого підприємництва в Україні.
Відтак, щонайперше слід визначити на законодавчому рівні поняття "малого підприємництва" та "державної підтримки малогопідприємництва". Це не тільки забезпечить єдине розуміння цих категорій вченими та практиками, юристами та економістами, але й дозволить правильно визначати напрями діяльності держави щодо формування єдиної політики розвитку і підтримки малого підприємництва в Україні.
На мою думку, мале підприємництво - це самостійна, систематична, здебільшого ризикова (виробнича, торгова, наукова тощо) з невеликими обсягами діяльність, яка здійснюється суб"єктами підприємницької діяльності - власниками підприємства з незначною кількістю працівників* та повною відповідальністю власника за результати господарювання із самостійністю прийняття управлінських рішень, мета якого, - отримання прибутку. А, державна підтримка малого підприємництва, на мій погляд, - це ціленаправлена діяльність державних органів та посадових осіб на створення та поліпшення політичних, економічних, соціальних, правових, інформаційних та інших умов для ефективної діяльності та розвитку малого підприємництва.
Тому для розв'язання наведених у цій статті проблем економічного й соціального розвитку України на сучасному етапі становлення ринкової економіки треба посилити увагу держави до розвитку підприємницької діяльності, насамперед малого підприємництва, зосередити зусилля на формуванні відповідної державної політики щодо підтримки малого підприємництва.
Використана література:
1. "Актуальні проблеми розвитку підприємництва в Україні"/Крупка М.І. та ін. - Львів: Діалог, 1999.-256 с.(Див ст.77-96)
2. "Основи підприємницької діяльності: Посібник/ С.В.Мочерний та ін.-К.:Академія, 2001.-280с.-(Альма-матер) (Див ст.114-123)
3. "Мале підприємництво: основи теорії і практики"/З.С.Варналій.-К.: Знання, 2001.-277 с. (Див. 78-90)
4. "Мале підприємництво України: процес розвитку"/Ред. Д.Ляпін.- К.: Ін-т конкурентного суспільства, 2001.- 253 с. (Див.89-92; 95-97)
5. Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва в Україні" № 2063 - III від 19.10. 2000 року.
6. Закон України "Про Національну програму сприяння малого підприємництва в Україні" № 2157-III від 21.12.2000 року.
7. Журнал "Право України" № 4, 2002 рік. (Див.33)
8. Газета "Урядовий кур"єр" від 11 грудня 2002 року, № 231. (Див. 13)

 
 

Цікаве

Загрузка...