WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Розвиток малого підприємництва в Україні та шляхи їх вирішення - Реферат

Розвиток малого підприємництва в Україні та шляхи їх вирішення - Реферат


Реферат на тему:
Розвиток малого підприємництва в Україні та шляхи їх вирішення
Формування конкурентоспроможної економіки з розвиненим приватним сектором та його важливою складовою підприємництвом є стратегічним курсом економічної політики України. Важливою передумовою здійснення радикальних ринкових перетворень, реалізації стратегії економічного зростання в Україні є становлення та розвиток малого підприємництва.
Сьогодні мале підприємництво є важливим ринкоутворюючим чинником економіки. Особливе, виняткове значення малий бізнес має у перехідний до ринкової економіки період, який історично і логічно був об'єктивною передумовою створення ринкового середовища, відігравав структуроутворюючу роль в історії становлення економіки ринкового типу. Саме цей сектор економіки стимулює конкуренцію, сприяє послабленню монополізму, впливає на структуру економіки та на якісну характеристику валового внутрішнього продукту, розширяє сферу свободи ринкового вибору, характеризується раціональними формами управління, забезпечує більш швидку реалізацію інновацій.
Малий бізнес - важливий чинник, передумова формування середнього класу, який складає соціальну базу економічної реформи, забезпечує стабільність суспільства і гарантії незворотності руху до ринку!
В умовах формування ринкової економіки запорукою успішного подолання соціально-економічної кризи є становлення малих та середніх підприємств, про що зазначається, зокрема, у зверненні Президента України "Будівництво нової України - велика спільна справа", "Проекті прогнозу економічного і соціального розвитку України до 2000 і 2010 років".
Серед розвинутих країн найбільша кількість малих підприємств функціонує у США, Японії, Італії. З огляду на структуру народного господарства такі підприємства переважають у сфері послуг, роздрібної торгівлі, у сільському господарстві. В Україні найбільша кількість малих підприємств, наприклад, у 1998 р. була сконцентрована у торгівлі та громадському харчуванні (76, 8 тис.), промисловості (22,0 тис.), будівництві (15,6 тис.), транспорті та зв'язку (приблизно 3 тис.), сільському господарстві (2,7). 2, 115
На сьогодні в Україні існує майже 200 тисяч малих підприємств, працює близько 1 млн. підприємців без створення юридичної особи, майже 40 тис. фермерських господарств. Всього у малому підприємстві зайнято понад 2,7 млн. чоловік, або на нього припадає 11 відсотків загального обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) у цілому по Україні, що свідчить про більш ефективне функціонування малого бізнесу порівняно з великим. 7
З кожним роком зміцнюється тенденція постійного зростання кількості малих підприємств, незважаючи на існуючі перешкоди, які, сподіваємось, у найближчому майбутньому будуть подолані.
Гальмування розвитку цього сектора економіки відбувається за переконанням фахівців 4, 90-92 , через відсутність належного нормативно-правового забезпечення, зокрема, через відсутність єдиної законодавчої стратегії щодо розвитку підприємництва.
Негативно позначаються на розвиткові малого підприємництва неоднозначність, нестабільність і суперечливість чинної нормативно-правової бази розвитку підприємництва, практично нефункціонуючий характер багатьох правових актів, низька виконавча дисципліна щодо нормативно-правових документів та наявність у законодавстві чималої кількості нечітких норм, які можна трактувати двояко; необґрунтованість законодавчих обмежень та вимог, які містяться в окремих нормативно-правових актах, всезростаючий правовий нігілізм.
Нестабільність та важкий тягар оподаткування, регуляторний тиск, відсутність стартового капіталу примушує багатьох суб'єктів підприємництва відступати у тіньову економіку. Не сприяють розвиткові низькі темпи реформування власності (неефективним та логічно незавершеним виявився процес приватизації) й обмеженість або повна відсутність матеріально-фінансових ресурсів.
Вдосконалення державної фінансової підтримки малого підприємництва потребує розробки та впровадження єдиної податкової та фінансово-кредитної політики, спрямованої на дієву підтримку суб'єктів малого бізнесу може бути здійснено лише за умови недосконалості системи обліку та статистичної звітності, обмеженості інформаційного та консультативного забезпечення. Стає на заваді здійсненню економічної реформи відсутність позитивної громадської думки щодо підприємницької діяльності, як і ставлення до самих підприємців, недосконалість, а в окремих випадках відсутність системи навчання та перепідготовки кадрів для підприємницької діяльності.
Необхідно константувати, що не сприяє розвиткові легітимного підприємницького руху в державі, дезорганізує роботу суб'єктів малого підприємництва і відсутність упорядкованого, чітко визначеного на законодавчому рівні механізму проведення перевірки будь -якими представниками контролюючих структур, призводить до професійної деформації особистості перевіряючого. [7, 33]
Подальший розвиток ситуації без активного позитивного втручання держави може призвести до згортання (в основному через подальшу тінізацію) підприємницького сектору економіки з відповідним загостренням економічних проблем та посиленням соціальної напруги.
Вирішення існуючих проблем розвитку підприємництва в Україні, створення відповідного середовища потребують усунення основних недоліків, які притаманні законодавчій практиці.
Проведений аналіз системи державної підтримки підприємництва в Україні дозволяє виділити три взаємопов'язані групи причин неефективності системи державної підтримки:
1) невизначеність та незрілість концептуально-програмної бази розвитку та підтримки підприємництва;
2) недосконалість та незавершеність, а в окремих випадках (зокрема на регіональному рівні) відсутність організаційної побудови комплексної і дієвої системи підтримки та цілковита недостатність її ресурсного (в першу чергу фінансового) забезпечення;
3) суперечливість напрямів і механізмів функціонування системи державної підтримки підприємництва, неадекватність реальному стану внутрішнього та зовнішнього середовища цього сектора економіки.
Розглянувши причини гальмування розвитку цього сектора, в свою чергу, перед нами цілком логічно постає питання: чим на сьогоднішній день пояснюється зростання кількості малих підприємств на Україні?
Див. схему №1
Схема №1
- вища інтенсивність праці в т.ч. за рахунок тривалого робочого дня, використання сімейної праці;
- нижча організованість та самосвідомість найманих працівників, що в свою чергу, пояснюється відсутністю профспілок і сприяє додатковій експлуатації;
- самоорганізація власної мети підприємця, отримання ним задоволення від своєї діяльності;
- більш повне використання робочої сили та устаткування (тоді як на великих підприємствах залишаються незавантаженими в середньому 75% виробничих потужностей), менший рівень запасів.
- нижча заробітна плата;
- економія натехніці безпеки та умовах праці;
відносно невеликий капітал для створення таких підприємств;
невисокі експлуатаційні витрати;
- гнучкість і мобільність в управлінні та організації виробництва;
- раціональна організаційна структура підприємства;
швидка адаптація до коньюктури ринку, місцевих умов, запитів споживачів, оперативне оновлення асортименту продукції.
Для подолання перешкод, що гальмують формування і розвиток малого підприємництва в Україні пропонується, зокрема, 3, 84-85 розробити та прийняти Закону України про єдиний спрощений порядок реєстрації, патентування та легалізації суб'єктів підприємницької діяльності; створити на місцях окремих структурних підрозділів, метою яких є об'єднання та централізація функцій реєстрації, надання кодів, нотаріальне засвідчення підписів і копій, видача дозволів на печатки та інші функції, передбачені Законом України "Про підприємництво".
Для того, щоб розв'язати проблеми, які виникають на шляху реалізації державної політики розвитку підприємництва в Україні, Ліцензійна палата України має об'єднати процеси реєстрації та

 
 

Цікаве

Загрузка...