WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Актуальні проблеми імплементації міжнародного гуманітарного права в національне законодавство - Реферат

Актуальні проблеми імплементації міжнародного гуманітарного права в національне законодавство - Реферат

захист" (ст.444); "піратство" (ст.446); "найманство" (ст.447); "незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця" (ст. 445)
Зауважимо, що один і той самий злочин щодо незаконного використання символіки гуманітарних медичних установ кваліфікується двома статтями (ст.435, ст. 445) ХІХ та ХХ розділів, що свідчить про певні недоопрацювання.
Не на користь запобіганню порушенням МГП є той факт, що за насильство над населенням у районі бойових дій (ст.433) зменшено термін покарання у порівнянні із ст. 261 старого кодексу.
По-третє, питання імплементації норм міжнародного гуманітарного права у внутрішнє правове Збройних Сил України стоять більш гостро, ніж для Росії. Військові Статути не містять вказівки на відповідальність військовослужбовців за порушення МГП, як це було зроблено у нових російських статутах 1994 року.
На наш погляд, існує пряма залежність між рівнем правової культури військових керівників і станом демократичної регуляції гуманітарної діяльності в сучасних арміях. Ми вже вказували, що у військову практику і військове мистецтво багатьох армій світу все більше проникає право і звичаї цивілізованого ведення війн. Проводяться демократичні процедури контролю за діяльністю збройних сил, їх відповідностізмісту і духу МГП, тобто, демократичний контроль Збройних Сил України беззаперечно повинен включати в себе і міжнародно-правовий контроль.
По-четверте, відповідність діяльності збройних сил міжнародно-правовим нормам носить, як вважають зарубіжні спеціалісти, зокрема, Ф.Берман (Berman) прагматичний характер [30]. Коли норми гуманної бойової поведінки співпадають по своєму соціальному і військово-спеціальному смислу, то вони відносяться до "ефективних й економічних" засобів ведення військових операцій. Так, стало очевидним, що напад на невоєнні об'єкти майже не дає військові переваги над противником, у той час як моральне засудження, ненависть цивільного населення, значно переважать ілюзорне або реальне залякування військ протилежної сторони.
По-п'яте, право збройних конфліктів як одна з доктрин МГП заснована, окрім юридичних норм, гуманної бойової поведінки, ще на історичному етапі суспільної свідомості, правового мислення воїнів. Жодна країна, тим більше Україна, яка виконує миротворчі місії згідно із 11 напрямками, не може нехтувати суспільною думкою, порушувати загальноприйняті правила міжнародної поведінки, давати привід для скарг щодо антигуманних дій.
По-шосте, проведені дослідження в різних країнах показують, що із самого початку своєї професійної діяльності вкрай важливо для офіцера - військового керівника органічно включати міжнародно-правові питання в структури планування й проведення військових операцій, проведення виховної роботи. Це має психологічне значення: якщо керівник діє згідно норм міжнародного права, проводить усі заходи для мінімальних необхідних страждань цивільного населення, то він і в спеціальному відношенні діє впевнено. Разом із тим, за межами впливу залишаються складові оперативного планування і військового мистецтва - аналіз обставин плану дій, висновки з нього, застосування творчих, нестандартних дій, ризик тощо.
Мораль, яка потребує поваги до норм МГП, повинна бути вищою за мораль переможця, тобто за військовий прагматизм. Складність проблеми у тому, що ефективність бойових дій також має сенс у бойових настановах. Є.Морен писав про війну у Алжирі, що ефективність тортурів визнавалась, допомагала отримувати необхідні дані. Але тортури засуджуються з точки зору гуманізму й моралі [31]. Слід надати бойовим діям таку моральну складову, яка не зводиться до захисту держави, але має безпосереднє відношення до захисту справедливості і права.
Висловлена думка, що шляхом підвищення ефективності виконання МГП "викладанням у сучасній формі старих лицарських правил" у програмах підготовки [32], яких чимало в українських надбаннях. Було б ефективним засобом, коли б українських воїнів за найбільш видатні випадки дотримання гуманних правил слід так само нагороджували як за воєнну звитягу.
Головними чинниками ефективного виконання норм МГП на мікрорівні виступають представники силових структур, правова культура, насиченість правове поле підготовки і ведення легітимної боротьби, миротворчих акцій приписами МГП, звичаями та традиціями гуманного ставлення до жертв збройних конфліктів, морально-психологічна підготовка.
Важливою ланкою виступає систематизоване поширення знань з МГП. Міністерства освіти і науки України не прийняло ніяких рішень стосовно викладання МГП, як у республіці Бєларусь, Росіїї, тільки на факультетах гуманітарних наук деяких ВНЗ на його вивчення відведено 4 год. Через двохсторонні контакти між МКЧХ та ВНЗ України - гуманітарне право включено у програми викладання (4-54 год) лише на факультетах правознавства у м.Львові, Одесі, Луганську, Харкові.
Збройним силам слід поступово поширювати масштаби викладання. Першим кроком стало виконання Наказу Начальника Генерального Штабу Збройних Сил України від 11 березня 1997р. щодо двохгодинного курсу "Викладання права війни", другим - стало введення 18 годинного курсу у Програми всіх ВНЗ у рамках курсу "Основи законодавства України".
Існує нагальна потреба удосконалення військового права у широкому смислі: створення нової галузі "оперативного права", у вузькому значенні: гармонізація його джерел (Воєнної доктрини, сукупності Законів про військову службу і військовий обов'язок, Статутів) з вимогами МГП.
Література:
1. Гегель Г.В.-Ф. Философия права. Пер. с нем. - М.,1990. - 524 с.(Див.178 с.)
2. Харофф-Тавель Марион. Пропаганда норм, призванных ограничить насилие в кризисных ситуациях: проблемы, стратегия, союзники // Международный журнал Красного Креста. - 1998. - № 20. - С.5 - 24.
3. Cees de Rover. To Serve and to Protect: Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces. - Geneva, ICRC, 1998.- 455 p.
4. Эрик Давид. Принципы права вооруженных конфликтов. Пер. с франц. Курс лекций юридического факультета Открытого Брюссельского университета. - М.:МККК, 2000. - 718 с.
5. Флек Дитер. Выполнение положений международного гуманитарного права: проблемы и перспективы // Сборник статей и документов. - М., 1991. - С. 38 - 57 .
6. Міжнародне гуманітарне право. Навчальний посібник./ Під загальною ред. В.П. Базова. - К.: Варта, 2000. - 176 с.
7. Гурвич А., Ю. Соковых. Право и военное искусство: необходимость и пределы правового регулирования боевых действий // Военная мысль. - 1997. -№ 6. - C.33 - 42.

 
 

Цікаве

Загрузка...