WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Економіко – правові аспекти вступу України до Світової організації торгівлі - Реферат

Економіко – правові аспекти вступу України до Світової організації торгівлі - Реферат

та видів виробництва. За такого підходу дуже важко знайти орієнтири в переговорному процесі щодо майбутніх поступок в режимі доступу на ринки, які б дозволяли відділяти прийнятні компроміси від неприйнятних поступок.
По-друге, саме вироблення тактики переговорів щодо набуття членства в СОТ ведеться відповідними структурами уряду кулуарно, без широкого залучення до цього процесу представників законодавчої гілки влади, бізнесових кіл, громадських організацій, провідних наукових організацій. Але ж мова йде зовсім не про якісь дрібні зміни в українському законодавстві: мова йде про умови включення України в процеси глобалізації , і вплив цих умов на довготермінові тенденції розвитку економіки і всього суспільства буде надзвичайно великим.
Нарешті, слід відзначити, що одночасно з веденням переговорів про умови вступу до СОТ необхідно розробляти і комплекс заходів щодо полегшення адаптації суб'єктів економічної діяльності в Україні до нових правил ринкової поведінки у функціонально відкритому ринковому середовищі. В жодному випадку не можна допустити, щоб входження України в глобальну торговельну систему перетворилося в новий сеанс "шокової терапії" для цілих галузей економіки і поставило під загрозу ті тенденції економічного зростання, які означилися останнім часом.
Оцінюючи баланс втрат та переваг від приєднання України до СОТ слід відзначитипояву ряд можливих переваг. По-перше, суттєвого збільшення іноземних інвестицій в економіку держави, забезпечення технологічного оновлення та переозброєння національного виробництва. Це, в свою чергу, обумовлюватиме розвиток експортного потенціалу та безпосередньо експорту високотехнологічної продукції, диверсифікацію експортних поставок, збільшення їх наукоємності та вартості, що є надзвичайно важливим завданням, враховуючи, що український експорт сягає до 40 % ВВП. По-друге, одержання режиму найбільшого сприяння у торговельному просторі всіх країн - членів СОТ. Це означає зменшення тарифних та нетарифних обмежень доступу українських товарів практично на всі найважливіші товарні ринки розвинених країн світу і відповідно збільшення валютних надходжень від експорту вітчизняної продукції. За попередніми оцінками, тільки за рахунок скасування кількісних обмежень, внаслідок вступу України до СОТ, можна очікувати збільшення обсягів українського експорту до ЄС більш ніж на 200 млн. дол. США таких чутливих товарів, як продукція чорної металургії, текстиль і вироби з нього. По-третє, кардинально вирішити проблему застосування дискримінаційних антидемпінгових торговельно-обмежувальних заходів по відношенню до українських товарів. На сьогодні проти України ведеться понад 100 антидемпінгових розслідувань по 27 товарних групах в 13 країнах. Під загрозою застосування антидемпінгових обмежувальних заходів з боку країн-членів СОТ знаходиться експорт товарів України обсягом понад 5,7 млрд. дол. США, що складає понад 38% від загального експорту товарів, тобто існує реальна загроза скорочення експорту виключно важливої для України продукції, зокрема металопрокату, феросплавів, продуктів неорганічної хімії та інших. За найгіршого варіанту розвитку подій Україна може взагалі втратити валютні надходження від експорту зазначеної продукції на суму близько 5.7 млрд. дол. США.
Слід передбачити і певні негативні соціальні наслідки, які спричинить приєднання до СОТ, що на сьогодні залишається надзвичайно болючим питанням. Зокрема, досвід країн, які нещодавно приєдналися до СОТ, показав, що помітне зростання безробіття та зниження рівня життя населення зберігатимуться досить тривалий час після вступу. Тому дуже важливо врахувати цей момент та внести відповідні зміни до соціального законодавства.
Нагального вирішення потребує і проблема інформаційного забезпечення процесу приєднання України до СОТ. На сьогодні суспільство погано поінформоване про наслідки приєднання України до СОТ. Як і в інших країнах, доцільно було б вжити дієвих заходів щодо вирішення цієї проблеми шляхом створення інформаційних центрів для популяризації інформації про СОТ.
Підсумовуючи вищевикладене слід наголосити, що участь України у СОТ необхідно розглядати як важливу умову і чинник підвищення конкурентоспроможності національної економіки, адже майбутнє членство сприятиме формуванню в країні сучасної структури національного господарства з орієнтацією на потреби внутрішнього і зовнішнього ринку.
Прогнозувати якісь терміни закінчення переговорів і вступу України в СОТ немає сенсу хоча б тому, що переговорний процес не може бути виражений у чітко визначених складових. А його успіх цілком залежить від розуміння та прийняття позиції України кожною з країн - членів Робочої групи. З урахуванням темпів підписання двосторонніх протоколів про закінчення переговорів, досягнутих на сьогоднішній день, можна припустити, що на повне завершення процесу піде ще кілька років, а форсування переговорів можливе тільки за рахунок невиправданих тарифних поступок.
Література
1. Див.: Осташ І. Вступ до СОТ: завдання і перспективи // Голос України. - 2001. - 20 липня.
2. Див.: Мазуренко В.І. Україна - ГАТТ/СОТ. // Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. - К., 2002. - с. 410, 411. 1 Друге засідання Робочої групи відбулося 11 - 12 грудня 1995 року; третє - 24 - 25 червня 1996 року; четверте - 6 - 7 травня 1997 року; п'яте - 24 - 25 листопада 1997 року; шосте - 8 - 9 червня 1998 року; сьоме - 12 листопада 2000 року; восьме - 13 - 14 червня 2001 року; дев'яте - 25 червня 2002 року. 2 Див.: Про додаткові заходи щодо прискорення вступу України до Світової організації торгівлі: Указ Президента України від 05.09.2001 р. №797 / 2001 // Голос України. - 2001. - 22 вересня. Див.: Митна справа в Україні // Бюлетень законодавчої і юридичної практики. - К., 2002, №9.
3. Осташ І. Приєднання України до СОТ: проблеми та перспективи // Голос України. - 2002. - 26 липня. 1 Див.: Мазуренко В.І. Україна - ГАТТ/СОТ. // Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. - К., 2002. - с.419.
4. Див.: Сіденко В.Р. Проблеми торговельного режиму в контексті вступу до Світової організації торгівлі // Формування торговельних режимів у перехідних економіках в умовах глобалізації (приклад України). - К., 2001. - с. 113 - 114.

 
 

Цікаве

Загрузка...