WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Економіко – правові аспекти вступу України до Світової організації торгівлі - Реферат

Економіко – правові аспекти вступу України до Світової організації торгівлі - Реферат


Реферат на тему:
Економіко - правові аспекти вступу України до Світової організації торгівлі
Несприятливі тенденції, що склалися в зовнішній торгівлі України товарами (пасивне сальдо торгового обороту, посилення сировинного перекосу в структурі експорту, збільшення розриву між експортоспроможністю і імпортоємністю), не залишають сумнівів, що необхідною умовою інтенсифікації зовнішньоторговельної діяльності країни на сучасному етапі економічного розвитку стає, насамперед, вступ до Світової організації торгівлі (СОТ). Як вважає більшість українських економістів, вступ України до СОТ відкриває перед нашою державою значні перспективи послідовного прискорення у масштабах світової економіки обміну товарами, послугами, інформацією і т.п., широку лібералізацію торгівлі та інших форм зовнішньоекономічних зв'язків.
Тому дослідження економіко - правових проблем входження України до СОТ дозволить реально оцінити стан цього процесу, визначити пріоритети розвитку національного законодавства, передбачити наслідки в галузі соціальної політики та розвитку національної економіки.
Світова організація торгівлі була заснована 1 січня 1995 року відповідно до підписаної в квітні 1994 році у місті Марракеші (Марокко) угоди. Її членами - фундаторами були 82 країни. Вона є наступницею Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ), якій відводилась тимчасова роль до створення міжнародної торговельної організації.
Генеральна угода з тарифів і торгівлі була підписана 30 жовтня 1947р., набула чинності 1 січня 1948 р., й означала початок лібералізації світової торгівлі і вироблення загальних принципів зовнішньоторговельної політики. Передбачалось утворення і Міжнародної торгової організації (МТО). Але, незважаючи на те, що статут був розроблений і узгоджений, парламенти деяких країн (в тому числі сенат США), відмовилися його ратифікувати. В результаті ГАТТ з 1948 по 1995 рр. залишилася єдиною угодою, що регулювала світову торгівлю і була головним форумом, де обговорювалися проблеми торгівлі. Переговори в ГАТТ здійснювалися в рамках раундів торговельних переговорів, останній з яких - Уругвайський (1986-1994 рр.) - завершився створенням Світової організації торгівлі. На початок 2002 року у СОТ налічувалося 142 країни - учасниці, питома вага яких у світовій торгівлі перевищує 90 процентів.
Сьогодні в рамках СОТ діють угоди Уругвайського раунду багатосторонніх переговорів. Пакет угод раунду включає 29 правових і 25 міністерських декларацій, основними з яких є Угода про заснування СОТ та сполучені з нею угоди, а саме:
а) багатосторонні угоди з торгівлі товарами;
б) Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС), яка регулює відносини у світовій торгівлі послугами;
в) Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС);
г) домовленість про правила і процедури, які регулюють вирішення суперечностей;
д) механізм нагляду за торговельною політикою;
е) багатосторонні угоди з обмеженою участю, тобто обов'язкові тільки для членів, які приєдналися до СОТ: із торгівлі цивільною авіатехнікою, урядових закупівель, торгівлі молочними продуктами та яловичиною.
Основна мета СОТ полягає в тому, щоб забезпечити якнайбільшу свободу торгівлі, гарантувати тотожність та стабільність торговельних правил в усьому світі. Важливим напрямом роботи СОТ є врегулювання суперечностей. Для врегулювання суперечностей існує певна нейтральна процедура, що спирається на узгоджену юридичну основу.
Процес вступу України до ГАТТ/СОТ розпочався 17 грудня 1993 року, коли до Секретаріату ГАТТ було подано офіційну заяву Уряду України про намір приєднатися до ГАТТ. Наступним кроком стало подання 30 листопада 1994 року Меморандуму про зовнішньоторговельний режим України, який і став основою для розгляду заяви про приєднання спеціальною робочою групою. Загалом, 39 країн розглядають вступні пропозиції України.
Згідно з вимогами процедури приєднання до СОТ, країна, що подала заяву, проводить переговори із кожною із країн - членів Робочої групи, упродовж яких визначаються поступки та зобов'язання заявника щодо руху товарів і послуг. У ході двосторонніх переговорів виявляються конкретні переваги для членів СОТ від приєднання нового члена до організації. Результати двосторонніх переговорів про взаємну лібералізацію доступу на ринки й умови приєднання мають бути оформлені: доповіддю Робочої групи з викладом усього пакета зобов'язань, які країна, що приєднується, візьме на себе за підсумками переговорів; протоколом про приєднання, який юридично закріплює досягнуті домовленості; списком зобов'язань із тарифних поступок; списком специфічних зобов'язань із доступу на ринок послуг. Нарешті висновки Робочої групи передаються на розгляд Конференції міністрів. Якщо 2/3 членів СОТ проголосує "за", заявник отримує право підписати протокол про приєднання до організації після ратифікації документа парламентом країни.
Перше засідання Робочої групи відбулося 27 - 28 лютого 1995 року, яке визначило ступінь готовності України набути членства в системі ГАТТ/СОТ та поклало початок двостороннім переговорам з країнами - членами СОТ. Проте після досить вдалого початку (14 липня 1992 року Україна однією з перших республік колишнього СРСР отримала статус спостерігача при цій організації) в 1998 році сталося раптове призупинення процесу приєднання, причому без будь - яких пояснень з боку української сторони.
Головними умовами приєднання нових країн (в тому числі України) до СОТ є:
1) гармонізація національного торговельного законодавства з положеннями пакета угод Уругвайського раунду.
2) приведення у відповідність до СОТ системи митно - тарифного регулювання, суттєве обмеження і скасування ліцензування зовнішньоекономічних операцій та державних дотацій промисловості й сільському господарстві, що досягається у процесі двосторонніх переговорів і укладенні відповідних протоколів з країнами - членами Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ.
Сьогодні Україна вступає у вирішальну фазу процесу набуття повноправного членства у СОТ. Істотний імпульс йому надав прийнятий 5 вересня 2001 року Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо прискорення вступу України до Світової організації торгівлі", де визначені конкретні міри по забезпеченню реалізації стратегічного

 
 

Цікаве

Загрузка...