WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційні основи компетенції Верховної Ради Автономної Республіки Крим - Реферат

Конституційні основи компетенції Верховної Ради Автономної Республіки Крим - Реферат

функції стосовно до цих об'єктів" указуючи, що керовані об'єкти є елементами "керованого середовища", на яке орган робить вплив [7]
О.Е. Кутафін і К.Ф. Шеремет, висловлюючи кардинально протилежну точку зору і визнаючи предмети ведення "першим необхідним елементом компетенції", обґрунтовують цю позицію тим, що ціль створення органу припускає визначені області суспільних відносин, у яких слід йому діяти. Отже, область /сфера/ діяльності органу повинна бути юридично визначена шляхом її відображення в компетенції. На підставі цього робиться висновок, що "логічно компетенція будь-якого органу починається з установлення визначеної області /сфери/ суспільних відносин, у рамках якої діє орган держави [8] Ці докази є обґрунтованими оскільки предмети ведення, деякою мірою опосередковуютьповноваження органу, визначаючи їхній характер, зміст. Крім того, предмети ведення є законодавчо закріпленою сферою реалізації цих повноважень. Таким чином, предмети ведення нерозривно пов'язані з компетенцією органу, будучи одним з її основних елементів.
А.А.Карлов відходить від традиційних підходів, включаючи в структуру компетенції три елементи - предмети ведення, сукупність прав і обов'язків і територіальну сферу діяльності органу [9] Схожої точки зору дотримує С. А. Авакьян, вважаючи, що в поняття компетенції повинні бути включені просторові і тимчасові межі діяльності органа [10]. Представляється, що визначення компетенції А.А. Карлова є найбільш повним, що відбиває всі аспекти даного поняття.
З компетенцією тісно пов'язана категорія "функція". Однак якщо "предмети ведення є одним з елементів поняття "компетенція", то "функцію" можна назвати близької, але не складеної категорії "компетенції". Вірною розглядається точка зору П.Н. Любченко, що, аналізуючи співвідношення даних понять, робить висновок, що ; компетенція - це правова форма вираження функції і юридичний спосіб їхньої реалізації.[11]
Незважаючи на різні підходи до розуміння дефініції "функція", всі автори в основному визнають те, що функції якого-небудь органу - це основні, головні напрямки його діяльності. Так, Б. М. Лазарєв під функціями органів державного керування розуміє як управлінські функції, що покладені на той чи інший орган стосовно до тієї чи іншої сфери життя суспільства", також Б.М. Лазарєв відзначає, що функції керування потрібно відзначати від його форм і методів.[12]
На наш погляд основним напрямком діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим як представницького органу є представлення і реалізація повноважень Автономної Республіки Крим, обговорених у Конституції Автономної Республіки Крим.
Таким чином, глобальною, основною функцією діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим є - представницька функція. У залежності від ступеня узагальненості, а також важливості, можна розрізняти основну /сутнісну, ведучу/ функцію Верховної Ради Автономної Республіки Крим і допоміжну, регулюючу основну функцію.
Таким чином, компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим включає: по-перше, предмет ведення даного органу, у межах якого здійснюються їхня основна і допоміжна функції, повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, тобто закріплені в законодавстві їх права та обов'язки.
Аналіз конституційних норм (Ст.21-34 Конституції АРК) дозволяє до основним конституційно-закріплених функцій Верховної Ради Автономної Республіки Крим віднести наступні:
1.Представницька функція, що має основний характер, що випливає із сутності і змісту діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Вона носить об'єднаний, інтеграційний характер для всієї системи органів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
2.Функція забезпечення законності і правопорядку на території Автономної Республіки Крим. Режим законності і правопорядку є основою нормального функціонування соціального життя. Недостатня ефективність здійснення даної функції негайно, впливає на інші сторони діяльності Верховної Ради.
3.Функції "дотримання прав і свобод громадян". Представляється, що діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим у даній сфері не повинна зводитися лише до "дотримання" прав і свободи громадян. Даний конституційний термін повинний трактуватися в розширювальному змісті, включаючи охорону, захист прав, свободи громадян, а також створення правових, матеріальних і організаційних умов, що гарантують їхня реальність.
4. Контрольна і наглядова функції. Слід зазначити, що в Конституції України немає регламентації даної функції у відношенні діяльності Верховної Ради автономії і контрольованих нею органів, однак ці норми наявні в Конституції Автономної Республіки Крим .
Всі інші функції діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим, такі як економічна, фінансово-бюджетна, соціальна, культурна, екологічна, можна віднести до допоміжних функцій. Викладені основні функції, що конституційно закріплені, органічно взаємозалежні між собою, кожна з них припускає і доповнює ряд інших. Крім того, усі вони спрямовані на досягнення єдиної задачі - найбільш ефективної діяльності Верховної Ради і її органів для реалізації положень Конституції України й Автономної Республіки Крим.
Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим, у рамках якої вона здійснює свої функції, може бути класифікована по ознаках:
1.Суб'єктна ознака - тобто компетентність Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також її органів. (Президія, постійні комісії)
2.Ознака взаємодії з іншими органами державної влади й органами місцевого самоврядування.
3. Функціональна ознака - тобто в залежності від сфери діяльності, у яких Верховна рада Автономної республіки Крим має визначені повноваження.
Поняття компетенції Верховної Ради автономної республіки, уживане для позначення повноважень, має разом з тим збірне значення. Справа в тім, що автономна республіка являє собою апарат правління суспільством, що об'єктивно втілюється в стрункій системі державних органів здійснюючих від імені українського народу, громадян Автономної Республіки Крим і при їхній участі в державній владі. В основному в діяльності державних органів, насамперед у діяльності вищих органів державної влади й

 
 

Цікаве

Загрузка...