WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Міжнародне комерційне право як галузь права - Реферат

Міжнародне комерційне право як галузь права - Реферат

МКП впливають різноманітні міжнародні асоціації, товариства, центри. Наприклад, Міжнародна асоціація господарського права (Франція), Наукове товариство господарського права (Японія), Європейський центр господарського права (Німеччина).
Отже, можна зробити висновок про те, що у сфері міжнародного економічного співробітництва роль єдиних матеріально-правових норм неухильно зростає.
Висвітлюючи проблему уніфікації норм МКП, необхідно зазначити, що одночасно між сучасними національними правовими системами (наприклад, системою кодифікованого романо-германського права та системою загального прецедентного права) існує певний рівень конвергенції. При цьому саме наявність конвергенції реально приводить до того, що уніфікація між різними правовими системами відбувається сама собою, природно.
Цю обставину можна пояснити такими причинами:
здебільшого національні правові системи, насамперед континентальної Європи, мають однакові історичні корені. Наприклад, європейське цивільне право базується на принципах римського цивільного права;
багато країн мають схожі системи побудови конституцій і економіки. Звідси випливають схожі функціональні дії, спрямовані на реалізацію можливостей цих систем, що приводить відповідно до розроблення схожих правових норм. Як тільки приймається принципове рішення, наприклад про введення ринкової економічної системи, виникає необхідність у правових приписах щодо договірного права, права господарських товариств, права в галузі конкуренції тощо.
Слід зазначити, що ці правові норми випливають не стільки з історико-культурних особливостей окремих націй, скільки з умов забезпечення функціонування економіки. Право має забезпечувати ефективність функціонування економіки.
Так, інтернаціоналізація торгових і комерційних відносин створила певний "корпус" міжнародних торгових звичаїв та традицій, який розглядається у МКП як право звичаїв.
Звичаї не входять до складу національної системи права, але вона може посилатися як на звичайні принципи, так і на торгові звичаї.
При конкретизації цих понять правові системи в багатьох країнах орієнтуються перш за все на міжнародно визнані звичаї і традиції. У такому разі вони інкорпоруються в національні системи права.
І насамкінець, постійний обмін думками та інформацією між ученими-правознавцями і юристами-практиками з різних країн приводить до напрацювання спільних результатів наукових досліджень і переконань, що також впливає на законотворчі роботи.
Поряд з цими неформальними, природними процесами зближення національних правових систем проводяться і цільові заходи з уніфікації права окремих держав у певних галузях. Ці заходи мають різні цілі:
підтримка регіонального співробітництва на різних рівнях активності;
вступ до багатосторонніх союзів держав, що поділяють певні принципові переконання відносно правової держави, наприклад до Європейського союзу;
захист власних економічних інтересів, сфера регулювання якими належить іншим державам, наприклад, регулювання іноземного інвестування і подвійного оподаткування;
обмеження конкуренції між державами за іноземні ринки. Модельним прикладом цьому може слугувати так званий "ОЕСР-Консенсус", за допомогою якого держави - учасники ОЕСР домовилися про мінімальні процентні ставки і максимальні строки експортних кредитів, що підтримуються з боку держави. Мета цього консенсусу - уникнення конкуренції, що послаблює держави в боротьбі за експортні ринки;
гармонізація права з метою спрощення діяльності, що виходить за межі державних кордонів. Прикладами в даному випадку можуть слугувати Конвенції ООН щодо транспортування товарів морем, міжнародної торгівлі або Unidroit - Конвенції про міжнародний фінансовий лізинг та факторинг.
Третя тенденція розвитку міжнародного комерційного права - це виникнення колізій між конвенційними нормами (нормами міжнародних договорів) у галузі МКП. Слід зазначити, що ця тенденція є зворотним боком процесу уніфікації. Як показують дослідження, в практиці доводиться враховувати велику кількість міжнародних домовленостей як багатосторонніх, так і двосторонніх, між нормами яких виникають суперечності.
Четвертою тенденцією розвитку МКП можна вважати розширення сфери дії МКП. Комерціалізація галузей засобів зв'язку, інформатики, космічних технологій - усе це істотно розширило сферу дії норм МКП.
П'ята тенденція розвитку МКП - це так звана "соціалізація" його норм. Наприклад, у процесі комерційної діяльності суб'єкти МКП унаслідок запровадження різного роду обмежень, стимулювань на національному і міжнародному рівнях повинні дедалі більше дотримуватись встановлених у міжнародній практиці "правил поведінки" на ринках, ураховувати інтереси суспільства.
Шостою тенденцією розвитку МКП можна вважати розвиток інституту юридичної особи. Головним напрямом у розвитку цього інституту є розроблення організаційно-правових норм ведення підприємницької діяльності.
Юридичні особи сьогодні - це головні гравці на світових ринках. Тому логічно, що саме для цих суб'єктів МКП створюється більшість норм, правил, кодексів поведінки тощо.
Сьома тенденція розвитку МКП - збільшення норм імперативного характеру в МКП. Ця тенденція пов'язана з регулюючою діяльністю держав, міжнародних угруповань і організацій у здійсненні суб'єктами МКП комерційної діяльності. За роллю норм у регулюванні суспільних відносин вони поділяються на регулятивні, заборонні та зобов'язувальні.
Отже, враховуючи особливості розвитку і функціонування міжнародного комерційного права, його зміст і функції, можна зазначити, що предмет "Міжнародне комерційне право" - це комплексна дисципліна, яка вивчає правове регулювання комерційної діяльності в сукупності міжнародно-правових норм публічного і приватного права.
Публічне право охоплює міжнародні норми, які утворюються за участю держав (наприклад, міжнародні конвенції, міжнародні правила й принципи тощо), а також спеціальні норми, що встановлюються державою для врегулювання зовнішньоекономічних відносин з іноземним елементом (антимонопольне законодавство, регулювання валютного обігу та розрахунків за міжнародними комерційними контрактами і т. п.).
Норми приватного характеру в комерційному праві регулюють відносини між суб'єктами підприємницької діяльності: фізичними, юридичними особами, а також державою, якщо вона виступає в таких відносинах як комерсант.
Література
1. Армстонг Ш. Деловое планирование и предпринимательство. -М., 1995.
2. Брукс С. Введение в коммерческое право и законодательство о реорганизации и банкротстве: Пер. с англ. - Н. Новгород, 1990.
3. Бураковський І. Міжнародна торгівля та економічний розвиток країн з перехідною економікою: Теоретико-методологічний аналіз механізму взаємозв'язку. - К., 1998.
4. Бєлоглавек О. К. Міжнародне контрактне право. - К.: Таксон, 2000.
5. Гавердовский А. С. Имплементация норм международного права. - К., 1980.
6. Герчикова И. Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: Учеб. пособие. - М.: Консалтингбизнес, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...