WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Міжнародне комерційне право як галузь права - Реферат

Міжнародне комерційне право як галузь права - Реферат

суб'єктів комерційного права, у першу чергу для компаній (господарських товариств).
Окрім цього, виникає ціла низка норм, тісно пов'язаних з торговим правом, які стали визначати правові аспекти діяльності компаній: регулювання цін, конкуренції, податків, митних платежів тощо.
Таким чином, торгове право стало лише часткою, елементом комплексу норм, що регулюють діяльність компаній. У свою чергу, МКП як галузь права все більше набуває самостійного значення.
Для усвідомлення мети міжнародного комерційного права спробуємо спочатку відповісти на таке запитання: а якої ж допомоги від міжнародного комерційного права може очікувати суб'єкт підприємницької діяльності (комерсант)? Безсумнівно, відповідь у цілому буде такою: комерсант очікує від міжнародного комерційного права забезпечення безпеки своєї комерційної
діяльності й забезпечення свободи розвитку. Зазначимо, що ці поняття є неподільними.
Якщо розглядати поняття забезпечення безпеки комерційної діяльності, то слід зауважити, що воно може існувати в будь-якій галузі міжнародного або національного права, але зміст цього поняття буде різним залежно від того, про яку галузь права йде мова.
У міжнародному комерційному праві забезпечення безпеки комерційної діяльності гарантує всім суб'єктам МКП передусім міжнародно-правовий захист від відмінностей у національних законодавствах, бо такі відмінності існують навіть тоді, коли країни належать до однієї правової системи.
Наприклад, право багатьох країн Європи - Бельгії, Німеччини, Франції, Іспанії та ін. - має спільні джерела формування національних правових систем, але у сфері практики тут існує більше відмінного, ніж спільного. А це, у свою чергу, породжує відмінності у сфері принципів права. Зазначимо, що така ж сама ситуація спостерігається й у випадку збереження права метрополії в колишніх колоніях або якщо національним законодавчим органом було взято за взірець іноземну правову норму. Так, у французькому законі від 24 липня 1966 р. було запозичено норми з правової системи Німеччини про акціонерні товариства. Але за всієї схожості цих норм уже існують суттєві відмінності між ними щодо процесу застосування у Франції та Німеччині. Ця та інші аналогічні обставини доводять, що на рівні практики відмінності в праві різних країн неминучі.
Конкретний зміст поняття "забезпечення безпеки комерційної діяльності" містить такі права комерсанта, забезпечені нормами, правилами й принципами міжнародного комерційного права:
право мати інформацію про те, якими саме нормами права будуть урегульовані його комерційні угоди за кордоном: нормами міжнародного або нормами національного законодавства. Якщо в даній сфері комерційної діяльності діють єдині міжнародно-правові норми, джерелом яких є міжнародний договір або діловий звичай, то угода, що буде укладатись, не підпадає під колізію національних законів. Ця обставина в повній мірі стосується й питання про реалізацію права розпорядження власними активами за кордоном;
комерсант повинен також бути поінформований щодо юридичних аспектів комерційної діяльності в країні, де вона планується. Це стосується й укладення зовнішньоекономічних угод; і розміщення окремих торгових підприємств та торгової мережі, створення власних філій і дочірніх підприємств, спільних підприємств; операцій з цінними паперами, питань оподаткування і репатріації прибутку тощо.
Як у першому, так і в другому випадках мова йде в першу чергу про те, що під час здійснення комерційної діяльності дуже важливим чинником є наявність у країні, що приймає іноземний елемент для ведення ним власного бізнесу, незмінних критеріїв для розмежування прав і обов'язків національних і іноземних фірм, а також чітке визначення прав останніх. Зазначимо, що вивчення цих питань є для компаній настільки ж необхідним, як і проведення маркетингу, аналіз ефективності, вивчення фінансового становища контрагентів тощо.
Забезпечення безпеки комерційної діяльності стосується й процесуальних питань, у яких великого значення з погляду безпеки набуває розроблення міжнародних правил підсудності, судочинства й виконавчого провадження, тобто розроблення зводу правил урегулювання правових колізій.
Так, у випадку виникнення спору, що випливає з комерційного контракту, якщо комерційна діяльність здійснюється за кордоном, або по факту діяльності у країні реципієнта, суб'єкт міжнародної комерційної діяльності повинен чітко знати, у який саме національний суд або міжнародний комерційний арбітраж він може звертатися. Якщо справа вже виграна, то які існують правові гарантії у країні реципієнта для виконання судового рішення.
Необхідно звернути увагу, що права суб'єктів міжнародного комерційного права до певної міри захищаються також державами. Це може бути дипломатичний захист комерсанта, який здійснює комерційну діяльність за кордоном; державний захист суб'єктів підприємницької діяльності шляхом підписання або приєднання до міжнародних угод; участі у роботі міжнародних організацій, міжнародних нарад, самітів; створення гарантій безпеки комерційної діяльності за кордоном для суб'єктів комерційної діяльності - резидентів і т. п.
У процесі комерційної діяльності з іноземним елементом суб'єкти МКП, безумовно, сподіваються також на гарантії в країні реципієнта щодо створення сприятливих умов, оптимальної організації господарського середовища, у якому відбувається діяльність. Такі гарантії встановлюються насамперед нормами міжнародного економічного права як галузі міжнародного публічного права. Наприклад, валютні і тарифні угоди міжнародного рівня тощо. У технічному плані безпека комерційної діяльності найповніше відображена у врегулюванні колізій прав. Мова йде про встановлення тією або іншою державою меж дії свого національного права.
Метою міжнародного комерційного права є також забезпечення розвитку. Таке забезпечення здійснюється за допомогою встановлення точних правил, які можуть бути оптимально зручними для всіх зацікавлених сторін. У цьому зв'язку згадаймо, що загальна тенденція до зростання торгових операцій, збільшення обсягу товарообігу прискорює, наприклад, стандартизацію всіх видів міжнародних комерційних контрактів, сприяє появі їх типових форм, загальних умов і т. ін.
Забезпечення розвитку ставить також на перший план правове регулювання іноземних інвестицій. Інвестор здійснює інтеграцію через свої філії, дочірні, спільні підприємства, торгові представництва, діяльність яких регулюється законами країни реципієнта. Але інвестиційне законодавство в країнах має забезпечити ідентичність правил гри. Це, у свою чергу, приводить до появи особливого виду договорів, які укладаються на основі кодексу інвестицій і дедалі частіше стають своєрідними правилами для врегулювання спорів в арбітражних судах.
За яким же критерієм відносини, що регулюютьсянаціональним правом підприємницької діяльності, підпадають під дію норм міжнародного комерційного права?
Загальноприйнято вважати, що правовідносини мають міжнародний характер у тому разі, коли вони пов'язані більш ніж з однією системою національного права. Наприклад, міжнародного характеру набуває обіг векселя, який перетинає багато

 
 

Цікаве

Загрузка...