WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Контрактне регулювання міжнародної комерційної діяльності - Реферат

Контрактне регулювання міжнародної комерційної діяльності - Реферат

може бути зроблений у будь-якій формі, включаючи конклюдентні дії, окрім випадків, коли особлива форма акцепту була передбачена в оферті. Мовчання, за загальним правилом, не вважається акцептом. Але за певних обставин мовчання може розглядатися як акцепт. Наприклад, якщо така форма висловлення згоди є звичною, традиційною у взаємовідносинах між сторонами. Іноді це може випливати із закону.
Якщо продавець згодний з усіма умовами контроферти, він її акцептує, про що письмово повідомляє покупця. Якщо продавець не згодний, він може вважати себе вільним від своїх обов'язків за офертою або може надіслати покупцю нову оферту з урахуванням усіх зауважень покупця. Зацікавлені в укладенні контракту сторони узгоджують умови шляхом обміну офертами та контрофертами доти, поки досягнуть цілковитої домовленості.
Вільна оферта - не містить зазначення терміну її дії і, відповідно, не зобов'язує продавця дотримуватися умов, які містяться в оферті, протягом певного періоду. Згода покупця з умовами оферти підтверджується твердою контрофертою, де містяться його умови. Якщо продавець акцептує контроферту та письмово повідомляє про це покупця, угода вважається укладеною, і сторони зобов'язані виконувати всі умови, викладені в контроферті. Доки договір не укладено, пропозиція може бути відкликана продавцем, якщо в оферті не вказано, що вона безвідклична, до часу підписання покупцем підтвердження про акцепт. Якщо підтвердження акцепту направлено із запізненням, то акцепт може зберігати свою силу, якщо з цим згоден продавець, і він письмово повідомить про це покупця.
Необхідно зазначити, що в кожній національно-правовій системі умови дійсності контрактів у законодавстві та судовій практиці визначені по-різному. Між іншим, існують певні спільні для всіх країн положення. Серед них такі:
особи, що виступають сторонами в контракті, мають бути правоздатними та дієздатними;
зміст контракту має не суперечити нормам матеріального регулюючого права;
волевиявлення, спрямоване на укладення контракту, має відповідати справжній волі сторін;
контракт укладається відповідно до встановленої законом форми;
для контракту в країнах кодифікованого права мають бути законні підстави (causa), а в країнах загального права кредитором у контракті надається зустрічне задоволення (consideration).
Необхідно мати на увазі, що відсутність однієї з перелічених умов у контракті тягне за собою юридичну недійсність його в цілому або в деяких випадках - тільки частково. Недійсність контракту викликають також такі обставини, як укладення його шляхом обману, шантажу, погрози, насильства, неправомірність його умов тощо.
Юридичним наслідком визнання контракту недійсним є двостороння реституція (відновлення в первісних правах) з відшкодуванням спричинених збитків за каузою.
Кауза зобов'язання - це найближча правова мета (causa proxima), на досягнення якої спрямоване зобов'язання, що приймається стороною за контрактом. Кауза є об'єктивною - у всіх договорах одного виду кауза однакова. Необхідно зазначити, що в цивільному законодавстві більшості країн континентальної Європи міжнародні комерційні договори виступають як казуальні. Винятком є норми швейцарського зобов'язального закону та французького цивільного кодексу, відповідно до яких існування деяких видів зобов'язань без вказівки на підстави допустимо за умови дотримання письмової форми контрактів.
Що стосується прецедентного права, то там ця правова категорія відсутня. Суди не займаються перевіркою дійсності зобов'язань відповідача, а висувають вимоги до позивача відносно підстав, на яких ґрунтуються його вимоги.
Важливим моментом у міжнародних комерційних контрактах є момент виконання контрактних зобов'язань. Зазначимо, що під час оцінювання того, як виконані контрактні зобов'язання, належним або неналежним чином, необхідно звернутися до самого договору. Насамперед кваліфікація виконання залежить від регулюючого контракт матеріального права, звичайних правил, що введені, та умов, які включені були до контракту самими сторонами.
Належне виконання умов контракту розглядається як підстава для його припинення.
Необхідно звернути увагу на те, що тлумачення виконання контрактних зобов'язань розрізняється в правових системах. Так, у країнах кодифікованого права завдання тлумачення полягає у встановленні справжніх намірів сторін. У країнах прецедентного права береться до уваги буквально кожне значення, поняття,окремі слова. Але в основному головні вимоги щодо порядку і способу виконання контрактних зобов'язань у правових системах схожі і їх можна об'єднати в такі групи:
виконання може бути здійснене будь-ким (не тільки боржником), якщо виконання відповідає змісту договору. Як виняток слід розглядати такі контракти, у яких особистим якостям боржника надається особливе значення (контракти найму послуг тощо);
виконання приймає кредитор особисто або особа, уповноважена на це (банк, представник тощо);
контрактне зобов'язання боржник повинен виконати у строк і в місці, що вказано в контрактних умовах. Якщо такого місця не вказано, то місцем виконання зобов'язання, пов'язаного з комерційною діяльністю, у країнах кодифікованого права буде вважатися місце знаходження майна (підприємство, рухоме і нерухоме майно тощо). У випадку, якщо предметом зобов'язання є сплата грошей, вона має відбуватися за місцезнаходженням кредитора.
У країнах загального права місце виконання контрактних зобов'язань не залежить від змісту зобов'язань і чітко визначається - це місцезнаходження кредитора (юридична адреса органу управління для юридичних осіб або для фізичних осіб - місце постійного проживання);
контрактне зобов'язання має бути виконане в установлені контрактом строки. Але якщо такий строк у контракті відсутній, то в правових системах визначають його на підставі закону або звичаю. У країнах континентальної Європи боржник мусить виконати зобов'язання негайно, а кредитор може вимагати його негайного виконання. Прецедентне право в принципі не розглядає строк як суттєву умову договору, але для окремих видів контрактів строк може бути в судовому порядку визнаний суттєвою умовою;
виконання контрактних умов має відповідати встановленим вимогам якості, кількості, способу;
контрактні умови вважатимуться виконаними, якщо вони будуть сприйняті кредитором цілком і повністю. Але таке зобов'язання кредитора прийняти виконання відповідно до права країн континентальної Європи не є загальнообов'язковим. Загальнообов'язковості воно набуває лише у зв'язку з деякими договорами (міжнародної купівлі-продажу тощо). У країнах загального права необґрунтована відмова кредитора прийняти належне виконання контрактних зобов'язань розглядається як порушення ним своїх прямих обов'язків, що надає, у свою чергу, право боржнику на відшкодування спричинених цими діями збитків.
Література
1. Армстонг Ш. Деловое планирование и предпринимательство. - М., 1995.
2. Брукс С. Введение в коммерческое право и законодательство о реорганизации и банкротстве: Пер. с англ. - Н. Новгород, 1990.
3. Бураковський І. Міжнародна торгівля та економічний розвиток країн з перехідною економікою: Теоретико-методологічний аналіз механізму взаємозв'язку. - К., 1998.
4. Бєлоглавек О. К. Міжнародне контрактне право. - К.: Таксон, 2000.
5. Гавердовский А. С. Имплементация норм международного права. - К., 1980.
6. Герчикова И. Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: Учеб. пособие. - М.: Консалтингбизнес, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...