WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Недержавне регулювання міжнародної комерційної діяльності - Реферат

Недержавне регулювання міжнародної комерційної діяльності - Реферат

проформи, розроблені Асоціацією з торгівлі зерном і кормами (ГАФТА).
Цими організаціями були створені міжнародні умови, які регламентують ринки інженерних цивільних робіт. Це, наприклад, типові договори про передачу ноу-хау, ліцензійний договір, типові агентські угоди тощо.
Необхідно зазначити, що названі документи носять рекомендаційний характер і набирають юридичної сили для сторін у випадку укладення ними договору на основі певної типової проформи або за наявності в контракті відсилки до цих загальних умов. Як будь-які положення контракту, вони можуть відхилятися від диспозитивних норм права, що застосовується.
У разі невідповідності вказаних положень імперативним приписам діють останні. Водночас слід мати на увазі, що в законодавстві, судовій практиці ряду країн з метою боротьби проти можливих зловживань з боку приватних осіб - укладачів формулярів - висувають суворі вимоги до договорів, які укладаються на базі типових проформ. Наприклад, окремі положення контракту, укладеного на основі проформ, можуть бути визнані недійсними; тлумачення судами спірного питання контракту, укладеного на основі типової проформи, в практиці не на користь останньої.
Виходячи з вищезазначеного, слід наголосити, що типові проформи самі по собі регулятивного значення не мають. Тільки завдяки волевиявленню сторін вони як контрактні умови стають однією з форм недержавного регулювання.
Слід також відрізняти значення типових проформ від звичаїв та традицій. Типова проформа не може застосовуватися як звичай. Відсилка на умову, включену в проформу, для суду або арбітражу не є доказом прийнятих звичаїв і традицій.
Популярність тієї або іншої типової проформи залежить від її юридичних і технічних якостей, від авторитету організації, що її створила, від активності останньої щодо поширення типової проформи в діловому обігу.
До типових проформ належать також документи, які розроблені Європейською економічною комісією ООН. Вони набувають юридичного значення, стають діючою регламентацією з волі сторін і являють собою модель недержавного регулювання, хоча й за участю держав. Серед таких документів Арбітражний регламент ЄЕК ООН 1966 р., Правила міжнародного комерційного арбітражу Економічної комісії ООН для Азії і Далекого Сходу 1966 р., Арбітражний регламент Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) 1976 р.
Варто підкреслити, що значне поширення зводів єдиних правил, типових проформ справляє реальний уніфікуючий вплив на міжнародні комерційні операції.
Таким чином, розроблення і впровадження в діловий обіг цих документів можна розглядати як уніфікацію недержавного регулювання.
Необхідно зазначити, що ЄЕК ООН регулярно готує також інші документи, які полегшують укладення міжнародних комерційних контрактів. Це різноманітні рекомендації з питань міжнародного ділового обігу. Серед них - Керівництво з розроблення договорів про міжнародне передавання виробничого досвіду і знань у машинобудуванні; Керівництво з укладення договорів на спорудження промислових об'єктів; Керівництво з укладення міжнародних договорів про промислове співробітництво; Керівництво з укладення міжнародних договорів між сторонами, що об'єдналися для здійснення конкретного проекту; Керівництво з укладення міжнародних договорів на консультативний інжиніринг, включаючи деякі пов'язані з ним аспекти технічного сприяння; Керівництво з укладення міжнародних договорів на послуги, пов'язані з матеріально-технічним обслуговуванням, ремонтом і експлуатацією промислових та інших споруд; Керівництво з міжнародних договорів про зустрічну торгівлю, яка охоплює, зокрема, бартерні операції; Керівництво з міжнародних компенсаційних договорів.
Усі ці документи застосовуються тільки за наявності посилання на них в угоді.
Широку роботу з розроблення практичних посібників, керівництв проводить Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), яка створена з метою підвищення впливу ООН на процес зменшення і ліквідації правових перешкод, що заважають розвитку міжнародної торгівлі; сприяння ширшій участі держав в існуючих міжнародних конвенціях; розроблення нових конвенцій та інших документів стосовно права міжнародної торгівлі; підготовки кадрів і подання допомоги в правовій сфері міжнародної торгівлі. Україна є членом ЮНСІТРАЛ.
У плані недержавного регулювання міжнародної комерційної діяльності, окрім Арбітражного регламенту Комісії ООН з права міжнародної торгівлі 1976 р., слід назвати такі документи Комісії: Правове керівництво ЮНСІТРАЛ з укладення міжнародних контрактів на будівництво промислових об'єктів (1987 р.); Правове керівництво з міжнародних зустрічних угод (1992 р.).
Ці документи містять інформацію щодо форми комерційних угод, які застосовуються у світовій практиці, техніки їх укладення. У цих документах розглядаються також проблеми, які об'єктивно можуть виникнути під час здійснення тієї або іншої комерційної операції, а також пропонуються шляхи їх вирішення.
На недержавному рівні створюються також інші документи - це своєрідні кодекси поведінки. Уперше кодекси поведінки з'явилися в 30-х роках ХХ ст. у США. Трапляються також інші варіанти їхньої назви: кодекси ділової етики, етичні кодекси тощо. Серед таких документів слід назвати "Міжнародний кодекс рекламної практики", створений Міжнародною торговою палатою у 1937 р. (переглядався в 1949, 1955, 1966, 1973, 1986 рр.). Нею було створено також ряд кодексів щодо маркетингової діяльності: з питань просування товару, їх продажу поштою, практики безпосереднього продажу, а також з проведення маркетингових і соціальних досліджень.
Схожі за правовою природою документи створюються різними асоціаціями, біржами, навіть окремими комерсантами. Так, Міжнародна асоціація франшизи випустила "Кодекс поведінки під час здійснення договорів франшизи"; Міжнародна асоціація юристів - "Правила поведінки міжнародних арбітрів" тощо.
У практиці відомі випадки, коли комерсанти-монополісти в будь-якій галузі встановлювали свої правила на ринку шляхом створення типових умов або договорів. Так, у 1877 р. лондонська компанія "Корн трейд корпорейшн" розробила серію договорів про поставку зернових.
Узагальнюючи дане питання, слід зазначити, що всі названі документи спрямовані на встановлення стандартів поведінки в певній професійній діяльності. Але їх не можна змішувати з актами, що прийняті на міждержавному рівні (наприклад, кодекси поведінкидля транснаціональних корпорацій у галузі передачі технологій, що розроблялися ООН; Принципи стосовно багатонаціональних підприємств і соціальної політики, розроблені МОТ, тощо).
Типові правила, типові проформи і кодекси поведінки набули практичного значення в міжнародній комерційній практиці. Їх створення прямо не пов'язане з діяльністю держави або держав, але існування таких документів припускається ними.
Література
1. Армстонг Ш. Деловое планирование и предпринимательство. - М., 1995.
2. Брукс С. Введение в коммерческое право и законодательство о реорганизации и банкротстве: Пер. с англ. - Н. Новгород, 1990.
3. Бураковський І. Міжнародна торгівля та економічний розвиток країн з перехідною економікою: Теоретико-методологічний аналіз механізму взаємозв'язку. - К., 1998.
4. Бєлоглавек О. К. Міжнародне контрактне право. - К.: Таксон, 2000.
5. Гавердовский А. С. Имплементация норм международного права. - К., 1980.
6. Герчикова И. Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: Учеб. пособие. - М.: Консалтингбизнес, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...