WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Джерела міжнародного комерційного права - Реферат

Джерела міжнародного комерційного права - Реферат


Реферат на тему:
Джерела міжнародного комерційного права
Норми міжнародного комерційного права формуються, по-перше, з норм внутрішнього законодавства, по-друге, зі звичаїв (або узвичаєнь) та традицій. Останнім часом щодалі більшого значення набувають договори та документи міжнародного співтовариства як джерела МКП.
За існуючою класифікацією джерела МКП розподіляються на дві групи: формальні джерела та інституціональні.
Кожна з них складається, у свою чергу, зі своїх джерел. Спробуємо проаналізувати їх. Розглянемо схему 1, на якій зображено формальні джерела МКП.
Схема 1
Як бачимо з даної схеми, коло формальних джерел МКП достатньо широке. Між іншим, у сучасних умовах відбувається зміна акцентів щодо традиційних уявлень про джерела МКП. Спостерігається, можна сказати, конвергенція таких джерел у різних правових системах. Так, у країнах, що сприйняли систему "common Law" (Великобританія, США, Канада, Австралія та ін.), домінуюче становище в регулюванні комерційних відносин традиційно мала судова практика.
У сучасних умовах інтеграції економічного життя все більшого значення набуває в цих країнах нормативне регулювання.
Так, у Великобританії з кінця 70-х років було прийнято низку нормативних актів у галузі міжнародного комерційного права. Це значною мірою було зумовлено її участю в ряді Гаазьких конвенцій, вступом до Спільного ринку і необхідністю імплементації у внутрішнє право нормативних актів у рамках ЄС. Наприклад, Закону про арбітраж (1975 р.), Закону про докази щодо судочинства в інших юрисдикціях (1975 р.), Закону про імунітети держав (1978 р.) та ін. У даному випадку розвиток внутрішнього законодавства як джерела МКП став прямим наслідком розвитку процесу міжнародної уніфікації.
У свою чергу, у країнах континентальної системи права, де традиційним джерелом права було законодавство, роль судової практики сьогодні дуже значна.
У деяких країнах, наприклад у Швейцарії, нормотворча роль суду закріплена в законодавчих актах. Так, у ст. 1 Швейцарського цивільного кодексу 1907 р. прямо визнається право судів приймати рішення з питань, які не врегульовані або недостатньо врегульовані в законі. Таким чином, у разі виникнення спорів суди мають компетенцію тлумачити закон.
Крім окремих законів, дуже важливим джерелом є нормативні акти уряду. Це безпосередньо пов'язано з більшим втручанням держави в господарсько-економічне життя країни. Складається ситуація, коли адміністративні акти часто змінюють закони або скасовують їх. Наприклад, відповідно до Конституції Франції (1958 р.) уряд має право в деяких ситуаціях видавати закони-декрети і виступати таким чином у ролі законодавця. Для прикладу можна назвати декрет французького уряду від 23 вересня 1967 р., який встановлює статус груп, що створюються за економічними інтересами, а також про нові права на конкуренцію від 1 грудня 1986 р., закони (№ 85-98 та 85-99 від 25 січня 1985 р.) про оздоровлення або ліквідацію підприємств за рішенням суду і т. п.
Розглядаючи джерела МКП, слід зазначити, що важливим явищем у цій галузі є процес кодифікації, який відбувається як на національному, так і на регіональному, міжнародному рівнях.
Кодифікація на національному рівні відбувається в різних країнах двома шляхами: через прийняття спеціальних законів про міжнародне приватне право в цілому (Німеччина, Швейцарія, Австрія, Туреччина та ін.), у межах яких була проведена кодифікація колізійних норм; через включення колізійних норм у галузеві кодифіковані акти, а також акти, які визнають правове становище іноземців.
Щоб проілюструвати, як і коли відбувається національна кодифікація правових норм, розглянемо практику у цій справі США. Ця країна за формою державного устрою являє собою федерацію (як і Канада, Росія та ін.). Безумовно, існують відмінності в праві між суб'єктами федерації.
У США на всій території держави діє федеральне право, яке сформоване за основними галузями. Предмет федерального права визначений Конституцією США. Усі повноваження, які не визначені Конституцією, переходять до штатів. Тому в кожному штаті є свої галузі права, якими регулюються певні відносини.
Колізія права може бути використана для відображення тих суперечностей, які існують між федеральними законами та законами штатів. За допомогою терміна "колізія права" визначається галузь права, функцією якої буде застосування певного закону в якійсь конкретній ситуації.
У США ці питання відносять до проблем конституційного права. Якщо ці проблеми визначені федеральною Конституцією, то штати не можуть діяти інакше, не можуть суперечити цій Конституції. Це слід розглядати як верховенство Конституції над законами штатів. Також федеральний уряд та парламент не можуть діяти всупереч Конституції.
За Конституцією США, Верховний суд США може визнати недійсними закони чи нормативні акти, які видають виконавча та законодавча гілки влади. Навіть Конгрес не може змінити рішення Верховного суду, який визнав нормативний акт Конгресу неконституційним. Тільки шляхом доповнень до Конституції Конгрес може змінити рішення Верховного суду, але це дуже повільний і складний процес. Між іншим, у практиці існує дуже багато складностей щодо інтерпретації Конституції США у зв'язку з виникненням конфліктних ситуацій.
З метою уніфікації колізійних норм у США видаються Зводи законів, прийнято ряд законів: "Єдиний закон про прості товариства", "Єдиний комерційний кодекс" та ін.
Кодифікація в країнах континентальної Європи проводилася також з метою впорядкування колізійних норм.
Так, закон Швейцарії 1989 р. став наслідком 15-річної роботи групи експертів під керівництвом проф. Фішера. Закон складається з 13 розділів. У ньому розглянуто основоположні питання міжнародного приватного права: юрисдикція; право, що використовується; визнання іноземних судових рішень. Зазначимо, що ст. 15 закону є ілюстрацією компромісу між правовими системами, що підтверджує загальну тенденцію: у європейських країнах кодифікованого права зменшується жорсткість колізійних прив'язок, а в країнах загального права зменшується коло питань з міжнародного комерційного права, що виносяться на розсуд судів унаслідок їх законодавчого врегулювання.
У плані ілюстрації національної кодифікації можна назвати також Австрійський закон про міжнародне приватне право (1978 р.), який складається з 54 статей. Як і швейцарський закон, його характеризує достатня гнучкість колізійних прив'язок порівняно з класичним підходом. В австрійському законі, як і в інших кодифікаціях, відображені актуальні питання: зворотне відсилання, застосування іноземного права, застереження про публічний порядок.
Узагальнюючи наведені приклади, можна зазначити, що в другій половині ХХ ст. національна кодифікація в більшості випадків проводилася шляхом прийняття спеціальних законів про міжнародне приватне право.
Кодифікація інтенсивно проводиться також на регіональному і міжнародному рівнях. Серед таких кодифікаційних актів можна назвати"Кодекс

 
 

Цікаве

Загрузка...