WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Юридичні особи в міжнародному комерційному праві - Реферат

Юридичні особи в міжнародному комерційному праві - Реферат

акціонерними товариствами), між якими існують відносини економічної залежності.
Пов'язані підприємства зобов'язані надавати різноманітну, у тому числі бухгалтерську, звітність, що відображає їх діяльність у цілому. Законодавство передбачає конкретні способи захисту інтересів контрагентів цих підприємств, а також акціонерів меншості в останніх. Так, у Законі ФРН "Про статус підприємства" 1976 р. передбачено, що в кожному акціонерному товаристві з кількістю найманих працівників понад дві тисячі один з органів компанії (спостережна рада) комплектується на паритетних засадах акціонерами та персоналом.
Варто зауважити, що найважливішою особливістю сучасного західного акціонерного законодавства є відмова від принципу спеціальної правоздатності акціонерних товариств.
Щодо юридичних осіб публічного права, то тут слід зазначити, що вони за певних умов можуть брати участь у комерційній діяльності.
Так, у праві Німеччини до негосподарських спілок належать такі об'єднання осіб, що мають спільні цілі: політичні, наукові, соціальні, благодійні і т. д. Суб'єктами майнових прав і обов'язків такі об'єднання стають тому, що це необхідно для досягнення "ідеальних" цілей. Наприклад, різні об'єднання й асоціації підприємців, представників банківського капіталу, що визначають напрям економічної політики відповідних галузей господарства.
Від установ приватного права варто відрізняти установи і заклади публічного права. У ФРН до таких належать державні фінансові і кредитні установи, транспортні підприємства і підприємства зв'язку. Установами публічного права є також Федеральний банк, державні ощадні каси.
Установи публічного права створюються звичайно спеціальним нормативним актом.
Право Франції не сприйняло інституту установи. Судова практика визнає правосуб'єктність установ не інакше, як шляхом визнання правосуб'єктності визначеної спілки, тобто об'єднання людей.
Юридичні особи публічного права у Франції мають форму асоціації.
Асоціації - це об'єднання осіб, діяльність яких спрямована на досягнення соціальних, культурних, наукових, благодійних цілей.
За асоціаціями властивість юридичної особи була визнана лише на початку XX ст., причому держава зберегла за собою право контролю за діяльністю таких об'єднань, визнавши за ними спеціальну правоздатність.
Особливе місце серед юридичних осіб у Франції посідає groupement d'interet economique (GIE).
GIE, на відміну від асоціації, наділене загальною правоздатністю. Закон передбачає необхідні для реалізації правоздатності органи, надаючи при цьому широкі можливості для регулювання відносин самим учасникам об'єднання. Новий вид юридичної особи створюється на підставі договору між двома чи більше фізичними і юридичними особами. Зміст договору визначається сторонами, тому що кількість імперативних норм закону зведена до мінімуму.
Ці юридичні особи легалізовані в 1967 р. з метою створення організаційної форми для таких монополістичних об'єднань, діяльність яких, не будучи безпосередньо пов'язаною з отриманням прибутку, спрямована на всіляке сприяння виробничій і комерційній активності членів об'єднання за допомогою проведення єдиної економічної політики в масштабах усього об'єднання, концентрації ресурсів на найперспективніших галузях. Нова форма наділена такими правовими властивостями, які створили максимально сприятливі умови для виникнення різних капіталістичних об'єднань з метою подальшої концентрації капіталу і виробництва.
Суттєвою особливістю цих юридичних осіб є також те, що для них створення статутного капіталу не є обов'язковим. Використовуються будь-які джерела фінансування, зокрема випуск облігацій.
З моменту реєстрації об'єднання в торговому реєстрі GIE діє як юридична особа. Необхідно зазначити, що реєстрація в торговому реєстрі не веде автоматично до підпорядкування GIE нормам торгового права, тому що вирішальним для природи регулювання є характер його діяльності.
Щодо відповідальності, то закон передбачає солідарну майнову відповідальність членів об'єднання за його зобов'язаннями.
Форма GIE відразу ж після її легалізації набула широкого застосування, особливо у випадках об'єднання капіталістичних підприємств з метою спільної реалізації товарів, спільного здійснення послуг, спеціалізації та кооперування виробництва. Це зумовлено тим, що на підприємства, що діють у формі GIE, не поширюються заборонні постанови. Також, хоча GIE визнається юридичною особою, вона звільняється від обкладання корпоративним податком. Передбачаються також податкові пільги в разі перетворення в дану організаційну форму інших видів юридичних осіб.
Існує своя диференціація юридичних осіб приватного права в країнах загального права.
Так, у праві Великобританії немає інституту установи. Для досягнення тих цілей, що стоять перед установами в праві ФРН, Швейцарії, тут широко використовується інститут довірчої власності.
Особливе місце серед юридичних осіб Великобританії належить публічним корпораціям, які є організаційною формою державних підприємств.
Сучасне право Великобританії виділяє серед об'єднань осіб квазікорпорації, тобто такі союзи осіб, що визнаються як одне ціле лише для визначених цілей. До таких квазікорпорацій належать, зокрема, профспілки, хоча вони не визнаються юридичними особами і за ними визнані лише деякі права корпорації. Профспілки мають право мати майно, укладати від свого імені договори особистого найму. За ними було визнане право на подання позовів, пов'язаних з наклепом на профспілки; члени профспілки мають право на позови до об'єднань з вимогою відновлення членства в профспілці.
У сучасних умовах інтернаціоналізації комерційної діяльності виникають нові види юридичних осіб. Зокрема, так звані міжнародні юридичні особи, вплив яких на міжнародне економічне, зокрема й комерційне, життя безумовний.
Це юридичні особи, створені міжнародною угодою (договором), як, наприклад, Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції і розвитку, Міждержавне Європейсько-азійське об'єднання вугілля і металу країн СНД, Міждержавний банк, також створений у рамках СНД, і т. д.
Варто підкреслити, що у свій час створення подібних юридичних осіб за допомогою міжнародних договорів було в цілому досить рідкісним явищем і супроводжувалося практично завжди вилученням їх з-під дії загальних норм національної цивільної, торгової, митної, податкової чи іншої галузей права відповідної держави, що була місцеперебуванням центральних органів міжнародної юридичної особи.
У сьогоднішніх умовах фактичне підпорядкування юридичної особи національному правопорядку відповідної держави знімає необхідність, за винятком випадків уточнення її походження, укваліфікації її як міжнародної юридичної особи.
Так, в угоді країн СНД "Про сприяння у створенні і розвитку виробничих, комерційних, кредитно-фінансових, страхових, змішаних транснаціональних об'єднань" від 15 квітня 1994 р. передбачено, що транснаціональні об'єднання є юридичними особами відповідно до законодавства держави їх реєстрації.
Статус філій (відділень) і представництв транснаціональних об'єднань визначається в установчих

 
 

Цікаве

Загрузка...