WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності - Реферат

Представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності - Реферат

Представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності
Відповідно до ст. 5 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", інших правових актів, міжнародних угод в Україні можуть відкриватися представтаупва іноземних суб'єктів господарської діяльності: компаній і фірм, міжнародних організацій та їхніх філій, що не мають імунітету й дипло-матичних привілеїв, створені у будь-якій організаційній формі без статусу юридичної особи, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність іноземного суб'єкта господарювання. Свідченням того, що Україна зацікавлена у діяльності підприємств, є постанова Верховної Ради Української РСР "Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 p.1, в якій Міністерству закордонних справ України доручалося провести з відповідними органами іноземних держав консультації щодо можливості взаємного створення іноземних представництв на території України та інших держав для забезпечення їхніх зовнішньоекономічних інтересів.
Норми щодо взаємного відкриття представництв часто містяться в торговельно-економічних договорах. Так, ст. 9 Угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про торговельно-економічне співробітництво від 1992 р. вказує, що договірні держави відповідно до чинного законодавства своїх країн дозволятимуть компаніям, підприємствам і організаціям іншої країни, які здійснюють торговельно-економічну діяльність між двома країнами, створювати представництва на територіях цих країн і надаватимуть необхідні умови для їхньої нормальної діяльності.
Статтею 6 Торговельної угоди між Урядом України та Урядом Ісламської Республіки Іран, підписаної 1992 p., зазначено про можливість відкриття комерційних представництв у кожній з держав. У ст. З Торговельної угоди між Урядом України та Урядом Арабської Республіки Єгипет від 1992 p. вказується, що Сторони заохочуватимуть відкриття представництв зовнішньоторговельних організацій, компаній, фірм, банків тощо на їх територіях відповідно до національного законодавства цих держав.
Представництва іноземних юридичних осіб в Україні підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому Інструкцією про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затвердженою наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (далі - МЗЕЗторг) від 18 січня 1996 p.* (зареєстрована у Міністерстві юстиції України 24 січня 1996 p. № 34/1059). Відповідно до цієї Інструкції іноземний суб'єкт господарської діяльності, який має намір відкрити представництво на території України, подає до МЗЕЗторгу України такі документи:
заяву з проханням про реєстрацію представництва, що складається у довільній формі, в якій зазначаються назва та адреса фірми; країна її місцезнаходження; номер телефону, факсу; місто, в якому відкривається представництво, із зазначенням його майбутньої адреси; за наявності філій - міста їх знаходження; кількість іноземних громадян, які працюватимуть у представництві; дата заснування фірми та її юридичний статус; кількість співробітників фірми; назва банку із зазначенням номера рахунку; сфера діяльності фірми; мета відкриття й сфера діяльності представництва; інформація про ділові зв'язки з українськими партнерами та перспективи роз-витку співробітництва;
витяг із торговельного (банківського) реєстру країни місцезнаходження офіційно зареєстрованого головного органу управління (контори) іноземного суб'єкта господарської діяльності;
довідку від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок іноземного суб'єкта господарської діяльності;
доручення на здійснення представницьких функцій в Україні, оформлене згідно з законами країни, де офіційно зареєстровано контору іноземного суб'єкта господарської діяльності.
Вказані документи мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, легалізовані належним чином у консульських установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше, і повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, завіреним печаткою офіційного перекладача. Ці документи подаються в МЗЕЗторг України не пізніше 6 місяців од дня їх видачі в країні місцезнаходження суб'єкта господарювання. З прийняттям документів на реєстрацію заявник сплачує певну суму державного збору в доларах США.
У випадку, коли на відкриття представництва законодавство країни місцезнаходження іноземного суб'єкта господарської діяльності вимагає особливого дозволу державних установ цієї країни, копія такого дозволу, засвідчена з дотриманням вимог, які ставляться до оформлення документів на відкриття представництва в Україні, має бути додана до заяви.
За результатами розгляду заяви виноситься рішення про реєстрацію представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності або про відмову в його реєстрації. Неприйняття рішення у встановлений строк чи рішення про відмову в реєстрації може бути оскаржено у суді або Арбітражному суді України. Останнє ще раз засвідчує надання національного режиму іноземним юридичним особам у сфері захисту своїх прав.
У разі реєстрації представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності (після подання вказаних документів до МЗЕЗторг України, але не пізніше як через 60 робочих днів після сплати державного збору) заявникові видається свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка. Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні вважається відкритим із дати реєстрації. Інформація про це заноситься до спеціального Реєстру.
Свідоцтво,

 
 

Цікаве

Загрузка...