WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Порушення прав на об’єкти промислової власності - Реферат

Порушення прав на об’єкти промислової власності - Реферат

тягне адміністративну відповідальність за ст. 51-2 КАП. Крім того, право інтелектуальної власності захищається у цивільно-правовому порядку.
Поняття використання щодо різних видів предмета злочину має свою специфіку.
Використанням винаходу (корисної моделі) визнаються, а) виготовлення, пропонування для продажу, застосування або ввезення, зберігання, інше введення в господарський обіг в зазначених цілях продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі); б) застосування способу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей спосіб, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним; в) пропонування для продажу, введення в господарський обіг, застосування або ввезення чи зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється патентом.
Використання промислового зразка - це виготовлення, пропонування для продажу, введення в господарський оборот або зберігання в зазначених цілях виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка.
Під використанням топографії інтегральних мікросхемслід розуміти: а) копіювання інтегральних мікросхем; б) виготовлення інтегральних мікросхем із застосуванням даної топографії; в) виготовлення будь-яких виробів, що містять такі інтегральні мікросхеми; г) ввезення таких інтегральних мікросхем та виробів, що їх містять, на митну територію України; д) пропонування для продажу, продаж, зберігання в зазначених цілях та інше введення в обіг інтегральної мікросхеми, виготовленої із застосуванням даної топографії, та будь-яких виробів, що містять такі інтегральні мікросхеми. Використанням зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару визнається; а) нанесення його на товар або на етикетку; б) нанесення його на упаковку товару, застосування у рекламі; в) запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.
Використання сорту рослин - це виробництво насіння з метою його відчуження, доведення його до посівних кондицій для розмноження, продаж або інше введення в обіг, ввезення з-за кордону, зберігання насіння для зазначених цілей, застосування як батьківської форми для одержання насіння.
Використання прав, наданих патентом (свідоцтвом), здійснюється в межах, передбачених законодавством. Будь-яка особа не може використовувати запатентований (зареєстрований) винахід (корисну модель, сорт тощо) без згоди власника патенту.
Як правило, не визнається незаконним використання їх без комерційної мети, з науковою метою або в порядку експерименту, за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія), а також у деяких інших випадках. Проте законним чи незаконним є
таке використання стосовно кожного окремого об'єкта промислової власності слід визначати на підставі аналізу відповідних законів, які регулюють права власників відповідних патентів, або інших документів, що засвідчують виключне право власності на ці об'єкти.
Оскільки власник патенту може передати право власності на винахід і корисну модель, промисловий зразок тощо) лише на підставі договору, то незаконне набуття права власності на них шляхом, наприклад, вимагання або шахрайства має кваліфікуватися, відповідно" за ст. ст, 189 або 190.
5. Суб'єкт злочину загальний,
6 Його суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом.
7 Кваліфікованими видами злочину є: 1) вчинення його повторно; 2) заподіяння матеріальної шкоди в особливо великому розмірі (його визначення дається у примітці до ст, 177), Про повторність злочинів див. коментар до ст, 32,
Конституція України (ст. ст. 41, 541,
ЦК (ст. ст. 472,514-17, 520-23).
Закон України Про власність" від 7лютого 1991 р. (ст. ст. ІЗ, 40-42).
Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15 грудня 1993р.
Закон України Про охорону прав на промислові зразки від 15 грудня 1993 р.
Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг від 15 грудня 1993 р.
Закон України "Про племінне тваринництво" від 15 грудня 1993 р, (ст. 9).
Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" від 16 червня 1999 р.
Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні. Затверджене указом Президента України № 479/92 від 18 вересня 1992 р, (ст. 9)
Женевський акт Гаазької конвенції про міжнародну реєстрацію промислових знахів від2липня 1999р.
Женевський договір про патентне право від І червня 2000 р.
Список використаної літератури
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К., 1996. - 111 с.
2. Кримінальний кодекс України: Офіційний текст. - К.: Юрінком Інтер, 2001 р. - 240 с.
3. Коржанський М.Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України. - К., Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001.
4. Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - Київ - Харків: Юрінком Інтер, 2003. - 496 с.
5. Кримінальне право України. Особлива частина./ За ред. М.І.Мельника, В.А.Клименка. - Київ: Юридична думка, 2004. - 656 с.
6. Кримінальне право України. Особлива частина / За редакцією М.І.Бажанова та ін. - Харків. Юрінком Інтер - Право, 2001.
7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред.М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон, А.С.К., 2001.
8. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. - К.: "Форум", 2004., у 2-х ч. - Ч.2. - 984 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...