WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Криміналістика. Розслідування екологічних злочинів - Реферат

Криміналістика. Розслідування екологічних злочинів - Реферат

екологічних наслідків чинники, що не залежать від цих порушень;
10) причин і умов, що сприяли порушенням правил екологічної безпеки.
Для проведення судово-екологічної експертизи можливо залучати спеціалістів органів, що здійснюють державну екологічну експертизу (органи Держкомгідромету, Міністерства охорони здоров'я та ін.), працівників судово-експертних установ Міністерства юстиції (біологів, ґрунтознавців, хіміків) з питань, що входять до їх компетенції.
У зв'язку з тим, що диспозиції статей 241-243 КК визначають дані злочини закінченими з моменту забруднення акваторії вод, атмосферного повітря, часто виникає необхідність проведення судових експертиз для встановлення самого факту і обставин такого забруднення певної території або акваторії даним підприємством, судном тощо. Для вирішення таких завдань призначаються судово-технічна, судово-технологічна, судово-хімічна, судова агротехнічна, судова гідрометеорологічна, судово-біологічна експертизи.
Для встановлення окремих обставин, пов'язаних з наслідками вказаних забруднень, крім перелічених можуть призначатися судово-медична, судово-ветеринарна, судова-іхтіологічна експертизи.
Судово-технічна експертиза призначається для оцінки технічного стану захисного, очисного й уловлюючого обладнання, виявлення його дефектів, безпосередніх технічних і організаційних причин дефектності роботи облад-нання, а також обставин, що цьому сприяли.
Судово-технологічна експертиза вирішує питання роботи технологічного обладнання (в тому числі очисного) в конкретному виробничому процесі, пов'язаному з виділенням відходів, викидів, шкідливих речовин, які потребують відповідної очистки й знешкодження, а також з роботою двигунів та іншого обладнання суден, що викликає необхідність скидання речовин.
Судово-хімічна, судова агротехнічна, судова гідрометеорологічна експертизи призначаються для встановлення факту забруднення певної території або акваторії, водних джерел, підземних вод неочищеними і не знешкодженими стічними водами, викидами або відходами, що заподіяли або можуть заподіяти шкоду здоров'ю людей чи рибним запасам, а також забруднення атмосферного повітря шкідливими для здоров'я людей відходами промислового виробництва, забруднення моря речовинами, шкідливими для здоров'я людей або для живих ресурсів моря, або іншими відходами й матеріалами, які можуть спричинити збитки зонам відпочинку або перешкоджати іншим законним видам використання моря. З цією метою перед експертом відповідної спеціальності можуть бути поставлені такі питання:
1) чи не містять вказані проби води (повітря, ґрунту) будь-які шкідливі речовини; якщо містять, то які саме;
2) які особливості (вид, склад, тощо) вказаної речовини, що виявлені в даній пробі;
3) чи однакові запропоновані для експертного дослідження речовини, що виявлені в даному районі (просторі) й отримані зразки викидів, відходів, скидів.
Для вирішення подібних питань може призначатись також судова матеріалознавча експертиза нафтопродуктів, мастил тощо.
Оскільки під час розслідування забруднення вод і атмосферного повітря треба встановити, чи не спричинило таке забруднення шкоди здоров'ю людей, у ряді випадків необхідно провести судово-медичну експертизу потерпілих і речових доказів для вирішення наступних питань:
1) якою речовиною і якою її кількістю (дозою) спричинено шкоду здоров'ю даної особи;
2) яким шляхом (через дихальні шляхи, органи травлення, зовнішні покриви) шкідлива для здоров'я речовина потрапила в організм;
3) чи виявлено будь-яке захворювання у даної особи і якщо так, яка його причина;
4) чи не втратила дана особа працездатності внаслідок забруднення водоймища (атмосферного повітря) певною речовиною, а якщо так, то який ступінь втрати працездатності.
Велике значення для встановлення факту і обставин спричинення шкоди рибним запасам прісних водойм і моря має проведення судово-іхтіологічної експертизи, яка може вирішити питання:
1) які причини загибелі риби в даному районі акваторії;
2) якою речовиною викликане отруєння риби;
3) скільки часу минуло з моменту отруєння риби;
4) яку шкоду може спричинити рибним запасам забруднення даного району акваторії виявленими у воді шкідливими речовинами;
5) яких заходів необхідно вжити для усунення шкідливих наслідків, викликаних забрудненням даного району акваторії, що призвели до скорочення рибних запасів (живих ресурсів моря).
У разі необхідності встановити шкоду, заподіяну забрудненням водойм, сільськогосподарському виробництву або такому виду ресурсів моря, як морські тварини можуть призначатись судово-зоологічна (судова зоотехнічна), судово-ветеринарна експертизи.
Велике значення для розслідування даного виду злочинів має залучення представників громадських об'єднань до проведення окремих слідчих дій: встановлення свідків, потерпілих, охорони місця події, обстеження території й акваторії з метою виявлення слідів злочину, його наслідків, з'ясування обставин, що сприяли порушенням правил екологічної безпеки та ін.
На наступному етапі розслідування і в заключній його стадії виникає необхідність здійснення тактичних операцій, що мають завдання встановити важливі для даної категорія справ обставини. До подібних операцій належать: встановлення функцій службових осіб і технічного персоналу, причинних зв'язків між їх діяльністю і наслідками, що настали; визначення фізичної, матеріальної та моральної шкоди, заподіяної злочином; з'ясування причин і умов, що сприяли порушенням екологічних стандартів і нормативів.
Під час розслідування екологічних злочинів слідчий, використовуючи дані криміналістичного аналізу, обставин і слідів, з'ясовує умови, що сприяли злочинним порушенням правил екологічної безпеки, до яких можуть належати:
1) виробничі недоліки в забезпеченні технологічної дисципліни, проектування, спорудження і експлуатації очисних споруд, використання контрольних приладів та ін.;
2) організаційні недоліки в підготовці й підвищенні кваліфікації працівників, які відповідають за додержання екологічних правил на даному об'єкті, контроль за дотриманням цих правил та ін.;
3) організаційно-правові недоліки, що виявляються в неповноті нормативної регламентації діяльності, пов'язаної з використанням очисних споруд;
4) особливості психофізіологічних властивостей осіб, відповідальних за дотриманняекологічних правил, що призводить до їх порушення (через недостатню працездатність, відсутність швидкої реакції на умови, що швидко змінюються, тощо).
На основі виявлених під час розслідування причин і умов, що призвели до злочинних порушень правил охорони навколишнього середовища слідчий вносить подання у відповідні інстанції (ст. 23і КПК). У випадках, які не при-пускають зволікання, таке подання вноситься до закінчення слідства, в міру встановлення причин та умов порушення екологічних правил.
Література
Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец, вищих закладів освіти. - Кол. авторів: Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. / За ред. В. Ю. Шепітька. - К: Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. - 684 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...