WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Криміналістика. Розслідування екологічних злочинів - Реферат

Криміналістика. Розслідування екологічних злочинів - Реферат


Реферат на тему
Криміналістика. Розслідування екологічних злочинів
План
1. Криміналістична характеристика екологічних злочинів
2. Початковий етап розслідування
3. Наступний етап розслідування
Література
1. Криміналістична характеристика екологічних злочинів
Розробка криміналістичної характеристики екологічних злочинів (злочинів проти довкілля) тісно пов'язана з їх класифікацією та базується на широкій системі екологічного законодавства.
Відносини у сфері забезпечення екологічної безпеки в Україні регулюються Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", а також земельним, водним, лісовим законодавством, законодавством про надра, охорону атмосферного повітря, охорону та використання рослинного та тваринного світу та іншим спеціальним законодавством. Під час розслідування екологічних злочинів необхідно враховувати низку важливих положень, що містяться в законах України "Про охорону атмосферного повітря", "Про тваринний світ", "Про природно-заповідний фонд України", "Про поводження з радіоактивними відходами", "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".
Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" (ст. 70) встановлено, що визначення складу екологічних правопорушень та злочинів, порядок притягнення винних до адміністративної та кримінальної відповідальності за їх вчинення встановлюється відповідно Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України.
Для розробки та використання окремих методик розслідування екологічних злочинів необхідно враховувати класифікацію та систему адміністративних екологічних деліктів, що передбачені відповідними нормами глави "Ад-міністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури" КпАП. Стосовно цього великого значення набуває той факт, що низка екологічних норм кримінального закону містить адміністративну преюдицію (наприклад, ст. 85 КпАП "Порушення правил використання об'єктів тваринного світу" та ст. 248 КК "Незаконне полювання").
Криміналістична характеристика будується з урахуванням особливостей екологічних злочинів, які виявляються в тому, що:
1) злочинні дії (бездіяльність) службових осіб (керівників підприємств, установ, організацій), а також інших осіб, які безпосередньо відповідають за встановлення та експлуатацію очисних споруд або виконують іншу роботу, по-в'язану з транспортуванням відходів, викидів та їх знешкодженням, мають наслідком утворення певних комплексів - слідів у широкому та вузькому розумінні;
2) факти про вчинення вказаних злочинів відбиваються у розпорядженнях (письмових та усних) про зміну роботи очисних установок, про доручення обслуговування механізмів некомпетентним працівникам тощо, виявлення і аналіз яких дають змогу встановити безпосередні причини порушення екологічних правил;
3) процес забруднення та його наслідки, що містяться у зміні фізичних, хімічних, біологічних властивостей вод, атмосферного повітря, забруднення їх шкідливими для здоров'я людей відходами промислового виробництва, приз-водить до утворення слідів - наслідків забруднення, пов'язаних з порушенням екологічного балансу, захворюваннями тощо;
4) своєрідність сфери створення і знаходження слідів (водної, повітряної) відбивається на їх стійкості, сприяє їх пересуванню, значному поширенню тощо.
Серед екологічних злочинів вирізняються ті, безпосереднім об'єктом яких є відносини у сфері охорони водних ресурсів, атмосферного повітря, передбачені ст. 241 КК ("Забруднення атмосферного повітря"), ст. 242 КК ("Порушення правил охорони вод"), ст. 243 ("Забруднення моря"). Вказані злочини відрізняються специфікою, яку необхідно враховувати під час аналізу їх криміналістичної характеристики.
2. Початковий етап розслідування
Вирішуючи питання про порушення кримінальної справи, необхідно враховувати, що ці злочини вважаються закінченими з моменту забруднення водойм, водних джерел та підземних вод неочищеними та не знешкодженими стічними водами, викидами та відходами промислових, сільсь-когосподарських, комунальних та інших підприємств, установ, організацій за умови, що це забруднення створювало реальну можливість заподіяння шкоди здоров'ю людей або сільськогосподарському виробництву чи рибним запасам. Аналогічно вирішується питання щодо випадків забруднення атмосферного повітря шкідливими для здоров'я людей відходами промислового виробництва.
При вирішенні питання про достатність підстав для порушення кримінальної справи та під час розслідування необхідним є знання стандартів якості навколишнього природного середовища. Екологічні стандарти встановлюють гранично допустимі нормативи шкідливого антропогенного впливу на навколишнє середовище, перевищення яких створює загрозу збереженню оптимальних умов існування людини та її зовнішнього оточення
Встановлено нормативи гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосфері, водоймах, ґрунті; ступені шкідливих фізичних впливів на атмосферне повітря, шуму, вібрації, інших хімічних, фізичних, біологічних факторів; нормативи гранично допустимого навантаження (ГДН) на природне середовище, що використовується в сільськогосподарських, рекреаційних цілях, та нормативи санітарно-захисного характеру.
Виробничо-господарські стандарти покликані лімітувати параметри виробничо-господарської діяльності певного об'єкта з метою екологічного захисту зовнішнього середовища. До них належать нормативи гранично допустимих викидів (ГДВ) шкідливих речовин і шкідливих фізичних, хімічних, біологічних впливів, а також технологічні, містобудівельні, рекреаційні та інші нормативи господарської діяльності. Слід враховувати, що ГДВ визначаються на рівні, при якому викиди забруднюючих речовин від конкретного джерела не призведуть до перевищення ГДК, встановлених в цьому районі.
У разі необхідності слідчий проводить перевірочні дії шляхом відібрання пояснень від окремих громадян або посадових осіб, витребування документів (ст. 97 КПК) з метою визначення підстав для порушення кримінальної справи за ознаками відповідних статей КК. За відсутності ознак складу екологічних злочинів вирішується питання про притягнення винних осіб до адміністративної або іншої відповідальності.
У процесі планування слідства необхідно з'ясувати обставини, загальна система яких визначена в ст. 64 КПК і конкретизується ознаками злочину, описаними в диспозиції відповідних статей КК, а також криміналістичною ха-рактеристикою даних злочинів. Стосовно розслідування екологічних злочинів такими обставинами є:
1) який об'єкт зазнав забруднення (ділянка землі, водоймище тощо);
2) в чому саме виявилось забруднення;
3) які наслідки сталися в результаті порушення правил скидання неочищених і не знешкоджених стічних вод, викидів чи відходів у водоймище або шкідливих відходів виробництва в атмосферу, забруднення моря шкідливими речовинами;
4) якіматеріальні збитки заподіяні внаслідок цього;
5) чи містить дане порушення ознаки складу злочину або правопорушення, що тягне відповідальність за

 
 

Цікаве

Загрузка...