WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Криміналістика. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності (службові злочини) - Реферат

Криміналістика. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності (службові злочини) - Реферат

має місце тривала бездіяльність;
3) чи належать до службових обов'язків дії, невиконання яких призвело до службової недбалості;
4) освіту, кваліфікацію і професійний досвід обвинуваченого, чи могла службова особа передбачати настання певних наслідків у результаті невиконання або неналежного виконання своїх службових обов'язків;
5) підстави та обставини призначення на цю посаду даної особи;
6) види майна і характер заподіяних збитків;
7) норми природного убутку сировини, готової продукції, товарів;
8) умови їх збереження і відповідність технології збереження нормативним вимогам;
9) які наслідки службової недбалості, у чому виражається істотна шкода, заподіяна злочином;
10) кому конкретно заподіяний істотний збиток;
11) чи міг обвинувачений вжити необхідних заходів для усунення або запобігання шкоди.
У певних випадках розслідування службової недбалості може починатися з огляду матеріальних цінностей, яким заподіяний збиток, місця їхнього збереження з метою встановлення їхньої кількості, характеру, ступеня ушкодження, умов збереження тощо.
При розслідуванні злочину висуваються версії щодо характеру і розміру збитків, причин, що призвели до таких наслідків, причинних зв'язків між ними і допущеними порушеннями, ролі окремих службових осіб у вчиненні злочину. Перевіряється також версія про те, чи не була використана ситуація, що виникла в результаті допущеної службової недбалості, для вчинення іншого злочину або його приховування.
При розслідуванні цього злочину необхідно допитати свідків для з'ясування ставлення службової особи до своїх обов'язків, її особистих якостей, поведінки, що впливали на виконання службових обов'язків, реагування її на недоліки в діяльності установи, організації, на факти систематичного недбалого, несумлінного виконання нею службових обов'язків.
Допит обвинуваченого повинен бути спрямований на ретельну фіксацію пояснень службової особиз приводу кожного факту службової недбалості, а також по всіх обставинах із посиланнями на документи та інші джерела доказів. Необхідно перевірити посилання обвинуваченого на його не освіченість, необережність потерпілих, невідворотність шкідливих наслідків, неналежні з об'єктивних причин умови збереження матеріальних цінностей, про що раніше він повідомляв тощо.
У відповідних випадках розслідування службової недбалості вимагає проведення судових експертиз: судово-товарознавчої, судово-технологічної - для встановлення правильності збереження товарів та їхнього транспорту-вання; судово-технічної - для розв'язання питань щодо причин псування устаткування, судово-економічної - для встановлення розмірів заподіяних збитків, криміналістичної - для дослідження документів тощо.
4. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні службових злочинів
Встановлені під час розслідування службових злочинів фактичні дані використовуються слідчим на виконання вимог ст. 23 КПК про виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів. Серед обставин, встановлюваних слідчим на виконання зазначених вимог, необхідно виділити такі:
1) порушення встановлених правил добору і призначення на посади осіб, пов'язаних зі здійсненням функцій представників влади, виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків;
2) недоліки в системі перевірки професійних, ділових і морально-етичних якостей кандидатів на заняття відповідальних посад; ротації керівних кадрів;
3) недоліки в забезпеченні точного виконання встановленого порядку прийняття службових рішень, документального їх оформлення і виконання;
4) недоліки у дотриманні правових норм, що регулюють діяльність службових осіб;
5) порушення вимог, що встановлюють спеціальні обмеження для державних службовців;
6) неналежний контроль з боку ревізійних органів;
7) низький рівень контролю з боку вищих органів за діяльністю підлеглих службових осіб;
8) не упорядкованість у системі обліку і звітності;
9) недоліки в забезпеченні вимог закону про контроль за діяльністю в сфері обігу матеріальних цінностей і коштів, ліцензування, надання різних пільг тощо;
10) недоліки в здійсненні соціального контролю за діяльністю службових осіб, що створюють обстановку "кругової поруки", корупційну атмосферу;
11) відсутність діючого соціального контролю з боку громадян і засобів масової інформації за легітимним функціонуванням системи державних органів;
12) ігнорування службовими особами критичних обґрунтованих виступів громадян і публікацій у засобах масової інформації.
Заходом реагування слідчого за матеріалами справи є: подання, що відповідно до ст. 23і КПК вноситься до відповідного державного органу, громадської організації або безпосередньо службовій особі щодо вжиття заходів з усунення причин і умов вчинення службових злочинів; по-відомлення про вчинений злочин на зборах трудового колективу співробітників із метою усунення обставин, які сприяють вчиненню незаконних дій; повідомлення про обставини справи на зборах колективу; залучення представників громадськості для усунення негативних причин; ви-користання матеріалів кримінальних справ для профілактики службових злочинів за допомогою засобів масової інформації.
У поданні слідчого вказуються конкретні обставини, які, на його думку, сприяли вчиненню злочину, а також заходи кадрового, організаційного, технологічного, правового характеру, які слід застосувати для усунення виявлених недоліків. У поданні зазначаються конкретні особи, що повинні були забезпечити усунення обставин, сприяючих злочину, а також термін, протягом якого службовими особами повинні бути вжиті необхідні заходи і надіслано повідомлення особі, що направила подання.
Література
Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец, вищих закладів освіти. - Кол. авторів: Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. / За ред. В. Ю. Шепітька. - К: Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. - 684 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...