WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті - Реферат

Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті - Реферат

придбаваються валютні кошти для здійснення контракту. Неподання наприкінці встановленого строку до банківської установи документів, що підтверджують проведення зовнішньоекономічної операції, є ознакою такого способу.
Різновидом цього способу є отримання банківських кредитів під фіктивні контракти з наступною конвертацією та переказом валютних коштів на рахунки до закордонних банків.
Спосіб 8. Приховування валютних цінностей шляхом неповернення в Україну товарів та сировини, вивезених на тимчасове зберігання та переробку за кордон, здійснюється резидентом шляхом укладання зовнішньоекономічного контракту на переробку давальницької сировини. В результаті партії сировини та товарів вивозяться за межі України без належного оформлення експортних контрактів на підприємства інших країн, а потім, у порушення обов'язків щодо тимчасового зберігання та переробки, реалізуються там. Для приховування протиправних угод подаються документи про нібито ввезені в Україну перероблені товари.
Спосіб 9. Приховування валютних цінностей шляхом незаконного відкриття рахунків з участю іноземних юридичних осіб (найбільш складний у процесі виявлення спосіб). Диспозиція ст. 208 КК передбачає відповідальність за відкриття або використання за межами України валютних рахунків з порушенням порядку, встановленого законом. Відкриття резидентами рахунків в іноземних банках регламентоване "Положенням про порядок надання індивідуальних ліцензій на відкриття резидентами рахунків в іноземних банках". Однак в іноземних банках існує велика кількість таких рахунків з участю джерел іноземних юридичних осіб. У цьому випадку схема проходження валютних коштів прослідковується лише за документами банківських установ, які перераховують кошти за кордон на конкретний рахунок адресата. Такі операції використовуються для переведення безготівкових коштів у готівку та ухилення від оподаткування.
Розслідування злочинів. Планування розслідування посягань на валютні ресурси може викликати необхідність встановлення та перевірки фактів, пов'язаних із вчиненням інших злочинів. З цією метою до плану розслідування, залежно від обставин справи, включаються наступні питання, що підлягають з'ясуванню: умови роботи підприємства, установи або організації в зовнішньоекономічній діяльності; коло службових прав та обов'язків осіб, які беруть участь у цих операціях; сутність неправомірних дій (без-дії) вказаних осіб; місце, час та спосіб вчинення неправомірних дій; ухилення від виконання певних дій; тривалість злочину (багатоепізодний чи складається з одного епізоду); обов'язки та їх фактичне виконання певною службовою особою; чи спричинена шкода невірними діями (бездіяльністю) особи - учасника зовнішньоекономічної операції; причинний зв'язок між діями (бездіяльністю) та шкідливими наслідками, що настали; розмір шкоди, спричиненої в результаті зовнішньоекономічної операції злочинними діями (бездіяльністю) її учасників; мета та мотиви злочину даного виду; відомості про особу обвинуваченого (підозрюваного); обставини, що сприяли вчиненню злочину.
Під час розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті слідчий ознайомлює з відповідними документами, багато з яких потребують вивчення за допомогою засобів криміналістичної техніки, а в необхідних випадках - участі спеціалістів. До таких об'єктів належать такі види документів:
1) установчі, що підтверджують факт створення та реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (статут, установчий договір (установчий акт), протокол установчих зборів (рішення про створення), свідоцтво про державну реєстрацію, договір оренди приміщення, договір на банків обслуговування);
2) документи, що відображають законодавчі, нормативно-розпорядчі норми, регламентують зовнішньоекономічну діяльність і пов'язані з нею інші види діяльності суб'єкта підприємницької діяльності (ліцензії, дозволи на вивезення товарів, дозволи на здійснення інвестицій за кордон, дозволи на відкриття банківських рахунків за кордоном та ін.);
3) бухгалтерсько-облікові та банківські;
4) договірні (зовнішньоекономічні контракти, додаткові угоди до них, пропозиції про укладання їх у вигляді листів, у тому числі факсимільних);
5) документи, що відображають конкретні господарські операції (рахунки-фактури, акти приймання-передачі, акти, що підтверджують виконання робіт або надання послуг, відомості, товарні та товаротранспортні накладні та ін.);
6) документи державного відомчого та іншого контролю (митні декларації, банківські виписки та ін.);
7) документи так званої "чорнової" бухгалтерії.
У процесі розслідування злочинів, пов'язаних з приховуванням валютної виручки, велике значення має проведення таких слідчих дій, як огляд, обшук, виїмка, допит, призначення експертиз.
Особливістю проведення огляду, обшуку та виїмки при розслідуванні даної категорії справ є те, що ці злочини здебільшого вчиняються "документальними" способами, в зв'язку з чим великого значення набуває відшукання, вилучення, огляд відповідних бухгалтерських та банківських документів, що відображують зовнішньоекономічні операції суб'єкта підприємництва. Для проведення цих слідчих дій у деяких випадках доцільне залучення спеціалістів - економістів, бухгалтерів, аудиторів, митних брокерів та ін. Як правило, у процесі розслідування необхідне отримання певної інформації та документів зарубіжних банківських установ, а також від іноземних юридичних осіб. Задля цього через дипломатичні представництва цих країн направляються доручення в зарубіжні правоохоронні органи з метою отримання необхідної інформації та документів. Процедура отримання вказаної інформації та документів спрощується, якщо з конкретною державою Україна має двосторонню угоду про співробітництво в даній сфері або ці держави є учасниками Конвенції провзаємодопомогу (наприклад, "Угода про взаємодію міністрів внутрішніх справ незалежних держав у сфері боротьби зі злочинністю", членами якої є держави СНД).
При проведенні допитів слідчому дуже важливо володіти відповідними знаннями з бухгалтерського обліку, банківської справи та бути обізнаним у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Під час проведення досудового слідства призначення та проведення судово-економічної експертизи здійснюється з метою:
1) з'ясування суперечностей між матеріалами документальної перевірки та матеріалами кримінальної справи;
2) усунення суперечностей між результатами первинної та наступними документальними перевірками;
3) підтвердження розміру матеріальної шкоди, встановленого за матеріалами документальної перевірки;
4) встановлення фактів порушення валютного законодавства, що призвели до приховування валютних цінностей;
5) встановлення правильності оформлення фінансово-господарських операцій, руху грошових коштів та їх відповідності встановленим вимогам щодо ведення бухгалтерського обліку, звітності та чинним нормативним актам;
6) перевірки правильності методів дослідження при проведенні документальних перевірок і об'єктивності отриманих висновків;
7) встановлення фінансових підстав правильності відмови ревізуючих осіб у прийнятті від осіб суб'єкта підприємницької діяльності, що перевіряється, документів, наданих для пояснення виявлених порушень валютного законодавства;
8) встановлення стану бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві, що перевіряється, та відповідності його встановленому порядку;
9) встановлення обставин, пов'язаних з бухгалтерським обліком, що сприяли приховуванню валютних цінностей, а також формулювання пропозицій щодо їх усунення;
10) встановлення кола осіб, відповідальних за повноту та правильність дотримання валютного законодавства, і тих, які припустили вказані порушення;
11) встановлення бухгалтерських способів приховування валютної виручки.
Література
Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец, вищих закладів освіти. - Кол. авторів: Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. / За ред. В. Ю. Шепітька. - К: Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. - 684 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...