WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті - Реферат

Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті - Реферат


Реферат на тему
Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
Криміналістична характеристика злочинів. Для економіки держави, що розвивається, велику небезпеку становить ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей. Криміногенна обстановка в цій сфері потребує прийняття відповідних заходів захисту зовнішньоекономічної діяльності, інтересів держави, господарюючих суб'єктів і перш за все заходів правового характеру, встановлення ефективної системи валютного контролю.
Правила обігу валютних цінностей регулюються Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання та валютного контролю", законами України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" та іншими нормативно-правовими актами.
Кримінально-правовий захист валютних інтересів держави здійснюється нормами про відповідальність за ухилення від повернення виручки в іноземній валюті (ст. 207 КК) та незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків (ст. 208 КК).
Валютна виручка суб'єктів господарської діяльності - це сума валютних надходжень від продажу товарів та послуг за іноземну валюту (включаючи й валюту країн СНД), незалежно від джерела їх походження. Ця виручка підлягає обов'язковому та повному зарахуванню на спеціальні розподільчі рахунки, що відкриваються й ведуться у комерційних банках України, які мають ліцензію Національного банку України. У разі здійснення зовнішньоекономічних операцій, що не передбачають сплату в грошовій формі (бартер, різні взаєморозрахунки, операції з давальницькою сировиною), валютною виручкою визнається еквівалентна вартість товарів, яку має отримати за вказаними угодами українська сторона.
Термін "валютна виручка" має обмежений характер, оскільки незаконний відтік валютних коштів можливий і в інших формах, наприклад, у вигляді фіктивних угод про виконання робіт (послуг) консультаційного або інформа-ційного характеру, що дозволяє здійснювати перерахування на рахунки в зарубіжних банках валютних коштів, які не є валютною виручкою.
Зовнішньоекономічна діяльність є одним з найрентабельніших видів господарської діяльності. Участь у ній широкого кола юридичних осіб, в тому числі іноземних, та використання як засобу платежу іноземної валюти передбачають необхідність ретельної її регламентації та забезпечення криміналістичного захисту від злочинних посягань.
Основними видами зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюють в Україні її суб'єкти, є: експорт та імпорт товарів; надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності (виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, маркетингових, брокерських, агентських, кон-сигнаційних, аудиторських, юридичних, туристичних та інших, що не заборонені законами України); міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України; кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності; створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних та страхових установ за межами України; створення іноземними суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на території України; спільна підприємницька діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності; товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності; орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності; інші види зовнішньоекономічної діяльності, що не заборонені законами України.
Порядок розрахунків суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності визначається Законом України "Про порядок розрахунків в іноземній валюті", яким встановлений обов'язковий строк, протягом якого зовнішньоекономічні операції українських резидентів повинні бути завершені, тобто при експорті товарів, робіт або послуг має бути проведена сплата іноземним контрагентом, при імпорті - в Україну повинен бути ввезений сплачений резидентом товар.
До системи органів, що здійснюють валютний контроль, належать: Національний банк України, Міністерство економіки, Державна митна служба, Державний комітет статистики, Державна податкова адміністрація, Міністерство фінансів, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України. Між цими органами встановлений систематичний обмін інформацією про стан зовнішньоекономічної діяльності та хід виконання контрактів її суб'єктами. Однак практика нормативного регулювання зовнішньоекономічної діяльності зараз ще недостатньо ефективна. Ця та інші обставини створюють сприятливі умови для посягань на валютні ресурси, а також для різних зловживань"з боку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Одним з важливих елементів криміналістичної характеристика даних видів злочинів є система способів їх вчинення.
Спосіб 1. Неповернення валютної виручки за послуги або товари, що експортуються, полягає в тому, що підприємство - резидент України здійснює продаж товарів (надає послуги) іноземному партнеру, за які воно повинно отримати сплату в іноземній валюті, та ухиляється від переказу валютної виручки в Україну. При цьому під "ухиленням" слід розуміти ситуацію, при якій підприємство-резидент має реальну можливість розпоряджатися вказаною валютною виручкою.
Одним з різновидів даного способу є перерахування валютних коштів, отриманих у вигляді виручки, службовими особами підприємства-резидента, обминаючи уповноважений банк, на розрахунковий рахунок іноземне" фір-ми, сплачуючи виконання обов'язків по іншій угоді.
Спосіб 2. Зменшення в договорі валютно-розрахункових обов'язків іноземного партнера полягає в штучному заниженні підприємством-резидентом вартості послуг або товарів, що експортуються, внаслідок чого частина валютної виручки, яка складає різницю між заниженою та дійсною вартістю, в Україну не надходить і використовується експортером за кордоном. При цьому підприємці використовують ситуацію, коли вони є власниками іноземних фірм.
Спосіб 3. Приховування підприємством-резидентом валютної виручки шляхом сплати з неї за кордоном видатків, не пов'язаних з даною зовнішньоекономічною операцією. Цей спосіб має місце також у випадку, коли з валютної виручки за одними контрактами здійснюється сплата банківських та інших видатків за іншими контрактами.
Спосіб 4. Приховування валютної виручки шляхом виплат іноземним громадянам з готівкової валютної виручки до здачі її в банк для зарахування на валютний рахунок. Цей спосіб застосовується при оплаті робіт, пов'язаних з транспортними перевезеннями, туризмом, оплатою відряджень та ін. Врезультаті в Україну надходить валютна виручка, що зменшилась на суму вказаних виплат.
Спосіб 5. Приховування валютної виручки при здійсненні бартерних операцій шляхом її не зарахування, що маскується так званим подвійним контрактом, коли на території України контракт фіксується з одними умовами, а за кордоном - з іншими.
Спосіб 6. Приховування валютних цінностей шляхом зміни умов договору, що полягає в тому, що на першій стадії укладається договір бартеру, а потім, після вивезення товарів за межі України, підписується додаткова угода до договору (з будь-яких причин - уцінки експортованого товару, відмови від поставки тощо), шляхом зміни предмета договору (бартерний контракт змінюється на договір купівлі-продажу).
Спосіб 7. Приховування валютної виручки шляхом припинення діяльності суб'єкта підприємництва. Даний спосіб орієнтований на проведення фіктивних зовнішньоекономічних операцій з метою приховування валютних цінностей, для чого за фіктивною юридичною адресою, за підробними документами створюється суб'єкт підприємницької діяльності. За зовнішньоекономічним контрактом суб'єктом підприємництва

 
 

Цікаве

Загрузка...