WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Криміналістика. Розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань) - Реферат

Криміналістика. Розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань) - Реферат

на всіх етапах провадження по справі, оптимальному поєднанню узагальненого досвіду і фактичних даних щодо події, яка розслідується.
Основою плану розслідування розкрадання є версії. Найбільш раціональним є план, окремі частини якого складаються за кожною версією, апісля цього зводяться в єдиний план з виділенням в його загальну частину питань, що підлягають з'ясуванню по всіх версіях.
Для розслідування розкрадання характерно планування чотирьох основних етапів розслідування:
1) проведення перевірочних дій і вирішення питання про порушення кримінальної справи;
2) початок розслідування (проведення первісних слідчих і організаційних дій та оперативно-розшукових заходів);
3) проведення подальшого розслідування;
4) закінчення розслідування.
У межах планування кожного етапу в міру необхідності відбувається уточнення і доповнення плану розслідування. План розслідування розкрадання може намічатися вже під час перевірочних дій, коли стають очевидними ознаки злочину. Вихідна фактична інформація про розкрадання і його обставини в поєднанні з аналізом системи типових версій дозволяє прогнозувати основні напрями розслідування та вузлові питання, що підлягають з'ясуванню.
Планування первісних слідчих дій, тактичних операцій має забезпечити вирішення завдань, спрямованих на пошук і збереження необхідних документів, предметів, що можуть мати значення речових доказів завданих розкраданням збитків та ін. Слідчі й організаційні дії, що проводяться у зв'язку з цим, мають невідкладний характер і проводяться в першу чергу.
Результати первісних слідчих дій створюють основу для деталізації плану подальшого розслідування, спрямованого на виявлення і розкриття всіх епізодів розкрадання, співучасників злочину тощо. Планом передбачається перевірка зібраних на початковому етапі фактичних даних шляхом проведення очних ставок, судових експертиз та інших дій.
Планування закінчення розслідування пов'язане з перевіркою і систематизацією матеріалів розслідування, необхідних для складання обвинувального висновку. Планується порядок ознайомлення з матеріалами справи обвинуваченого і його захисника, інших учасників процесу, що мають на це право.
Планування розслідування розкрадання і складання письмового плану по таких справах має низку особливостей, пов'язаних з багатоепізодністю даних злочинів, застосуванням розкрадачами різноманітних способів розкрадання.
Специфічним для планування є і те, що на початку розслідування (а інколи й до його початку) досить повно відоме коло осіб, які можуть бути причетними до розкрадання або мають про це відомості, у зв'язку з чим в плані розслідування (перевірочних дій) передбачається отримання пояснень, допит цих осіб.
На структурі плану відбивається необхідність враховувати різні місця вчинення розкрадання (джерело розкрадання, місця реалізації викраденого та ін.).
Під час розроблення плану розслідування, що охоплює декілька об'єктів і епізодів розкрадання, вчинених різними особами різноманітними способами, доцільно виділити загальні питання, що підлягають з'ясуванню по всіх намічених напрямах і включаються до загальної частини плану розслідування. Звичайно до цієї частини плану включаються дії, спрямовані на реалізацію загальних завдань, що постають на початку розслідування, тактичні операції. Загальні питання, що підлягають з'ясуванню по всій справі, повинні конкретизуватися в межах окремих планів (частин плану), що передбачаються розслідуванням по окремих об'єктах, епізодах, способах злочину і особах. Специфіка розслідування багатоепізодних розкрадань визначає форму плану розслідування по таких справах: його основу складають окремі епізоди розкрадання.
Планування розслідування вимагає складання схем взаємозв'язку певних даних: окремих епізодів, співучасників, об'єктів, способів руху грошових коштів і матеріальних цінностей, документів, технологічного процесу вироб-ництва, механізму злочину та ін. Ці матеріали використовуються при підготовці до проведення слідчих дій та при складанні обвинувального висновку.
3. Роль ревізійного контролю і аудиту у виявленні та розслідуванні розкрадань
Факти злочинного посягання на майно можуть виявлятися органами фінансового контролю, здійснюваного відповідними контрольно-ревізійними службами, аудитом, а також незалежним фінансовим контролем.
Однак перевірки, ревізії та інвентаризації, що проводяться ними, не завжди є ефективним способом виявлення розкрадань. Це підтверджується наявністю латентних розкрадань, частина яких, як показує наступне розслідування, вчиняється порівняно нескладно і досить відомими способами. Виділяються такі недоліки в здійсненні внутрішнього контролю: неякісність ревізій та інвентаризацій; помилки в організації ревізій, що виявляються у невірному підборі ревізорів (за компетентністю, об'єктивністю), підміна ревізій вибірковими тематичними перевірками; відсутність перевірок впродовж тривалого часу.
Матеріали аудиторської перевірки є важливим джерелом для проведення їх криміналістичного аналізу з метою виявлення ознак розкрадання та інших економічних злочинів. Для цього використовують результати порівняння даних аналітичного і синтетичного обліків, перевірки правильності кореспондентських рахунків тощо.
На практиці склалася певна система: ревізія в порядку фінансово-господарського контролю, (аудит) - ревізія, яка проводиться на вимогу слідчого, - судова експертиза (виробничо-господарської, фінансової діяльності), елементи якої пов'язані єдністю мети виявлення ознак розкра-дання і встановлення обставин їх вчинення.
Ревізії і аудит, що здійснюються в порядку господарського контролю, спрямовані на встановлення випадків порушень у витрачанні коштів та матеріалів, проведенні господарських операцій, дотриманні фінансової дисципліни, веденні бухгалтерського обліку, заповненні документів, бухгалтерських записах та ін.
Ревізії, які проводяться на вимогу слідчого, мають цільове спрямування, що визначається вихідними даними і конкретними завданнями розслідування. В результаті експертизи ще більшу конкретизацію одержує вирішення окремих питань, що залишилися нез'ясованими через різноманітні обставини під час ревізії, що їй передувала.
У практиці розслідування розкрадань, що звичайно являють собою провадження по складних кримінальних справах, виникає потреба у проведенні на вимогу слідчого ревізії вже під час досудового слідства, а також призначенні відповідних судових експертиз.
Література
Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец, вищих закладів освіти. - Кол. авторів: Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. / За ред. В. Ю. Шепітька. - К: Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. - 684 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...