WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Криміналістика. Слідчий огляд - Реферат

Криміналістика. Слідчий огляд - Реферат

працівникам міліції щодо проведення необхідних оперативно-розшукових заходів (переслідування по "гарячих слідах", встановлення очевидців);
г) усуває з місця події сторонніх осіб;
ґ) визначає функції кожного учасника огляду і роз'яснює їм їхніправа та обов'язки.
Після закінчення цих дій слідчий приступає безпосередньо до огляду.
3. Тактика огляду місця події
Місце події та його матеріальна обстановка є відображенням наслідків певного злочину. Місце вчинення злочину - найбагатше джерело відомостей. У більшості випадків розкриття злочинів цілком залежить від того, чи повною мірою використано це джерело, але воно не завжди однаково відбиває подію злочину. Залежно від характеру відображення на місці події злочину можна уявити ситуації, коли подія злочину: 1) має дійсне відображення; 2) не має повного відображення; 3) не знаходить свого явного відображення; 4) має фальшиве відображення. Ці ситуації вимагають відповідної інтерпретації:
1) якщо подія злочину має дійсне відображення, у слідчого немає сумніву щодо характеру події та осіб, причетних до неї. Достатній обсяг інформації дозволяє припустити дійсність події. Проте на першому етапі розслідування (яким часто є огляд місця події) нерідко важко вирішити, які об'єкти треба оглядати;
2) які подія злочину не має повного відображення, завдання слідчого полягає у відновленні повної картини події, що відбулася.
Неповнота відображення може мати різний ступінь. Якщо відображення настільки неповне, що не передає змін середовища, на основі яких можна судити про відображений об'єкт, тоді неповнота його є істотною. Виникнення неповного відображення пов'язано з такими моментами: а) у процесі вчинення злочину подія повністю не відобразилась на місці події; б) після вчинення злочину виникли зміни об'єктів огляду - слідів та речових доказів;
3) якщо подія злочину не знаходить свого явного відображення, можливо передбачити, що: а) знищено дані на місці події (зміни в середовищі зникли, і акт їх виділення став неможливим; разом з тим знищення інформації на місці події (слідів і речових доказів) характеризується виникненням іншої інформації - слідів їх знищення1); б) події у цьому місці не було;
4) якщо подія злочину має фальшиве відображення, виникає ситуація відображення не події злочину, а іншої події, тобто при інсценуванні. У цих випадках необхідно звернути увагу на так звані негативні обставини, які не-суть у собі інформацію не про злочин, чиїм відображенням вони нібито є, а про інсценування злочину.
Кожній з названих ситуацій огляду місця події відповідає найдоцільніша система тактичних прийомів, які мають достатньо загальний характер. Подальша диференціація тактичних прийомів обумовлена типовими ознаками злочину та його індивідуальними особливостями. Огляд місця події також має свою специфіку відповідно до різних видів злочинів, способів їх вчинення та приховування.
Система тактичних прийомів при дійсному відображенні події злочину охоплює:
1) зіставлення первинних даних і обстановки місця події з метою виявлення слідів злочину;
2) аналіз окремих слідів на місці події;
3) моделювання події, яка відбулася.
Розглянемо функціональне призначення і доцільність названих прийомів. Слідчий має певну інформацію про характер події ще до початку огляду місця події з повідомлень про злочин, оперативних даних, показань окремих осіб тощо. У дуже рідких випадках слідчий, який виїздить на місце події, не має хоча б деякого уявлення про подію злочину. Це уявлення може бути уривчастим, неправильним, неточним, але воно існує. У ситуації дійсного відображення події злочину не повинні виникнути суперечності та невідповідності між первинними даними і обстановкою на місці події. Мета тактичного прийому, який полягає в їх зіставленні, - виявити якомога більше слідів злочину і речових доказів, визначити належність доказів.
Важливим тактичним прийомом у даній системі виступає аналіз окремих слідів на місці події. Місце події є відображенням минулого, яке може бути пізнане як результат вивчення обстановки і речових доказів переважно раціональним шляхом. Треба аналізувати такі ознаки та властивості предметів і слідів:
а) час виникнення їх на місці події (аналіз тимчасових зв'язків слідів);
б) зв'язки об'єктів з даним чи іншим місцем (аналіз просторових зв'язків слідів);
в) структуру предметів і слідів для вивчення їх групової належності;
г) ідентифікаційні якості слідів з метою визначення можливості ототожнення об'єктів, що їх утворили;
ґ) можливість виникнення слідів від одного або різних учасників розслідуваного злочину (потерпілого, обвинуваченого та ін.) або сторонніх осіб;
д) зв'язки слідів між собою і розслідуваною подією, механізм їх утворення;
е) причини відсутності певних слідів і предметів, їх властивостей і ознак.
Аналіз окремих слідів на місці події є тим першим ступенем, який дозволяє встановити причинні зв'язки між ними. Сліди (предмети) перебувають у залежності один від одного. Виявлення одного сліду або його частин чи ознак слідів повинно відштовхувати до пошуку інших речей або слідів. Тому використання тактичного прийому, який полягає в аналізі окремих слідів на місті події, дозволяє:
а) виявити більш широке коло слідів (предметів), що мають відношення до певного злочину;
б) визначити залежності між ними;
в) не брати до уваги сліди, які не стосуються події.
Наступним тактичним прийомом у системі є моделювання події. Кожна уявна модель вчиненої події щодо розслідування будь-якої категорії злочинів має більший або менший ступінь ймовірності. Уявне моделювання (відтворення) події дозволяє виявити нові факти та певні невідповідності. При дійсному відображенні події злочину уявна модель повинна збігатися з інформацією, яку виявлено на місці події. Однак якщо між ними виникають суперечності та невідповідності, то ситуація огляду первісне визначена невірно.
Система тактичних прийомів при неповному відображенні події злочину включає такі прийоми:
1) аналіз окремих слідів (предметів), їх ознак, розташування;
2) використання уявної реконструкції окремих елементів події;
3) моделювання з метою відтворення події, яка відбулася;
4) зіставлення модельованої події і реальної картини місця події.
Така система використовується у разі, коли на місці події виявлені окремі предмети чи сліди злочину і механізм події недостатньо виражений. Огляд місця події при неповному відображенні події злочину необхідно розпочи-нати з аналізу окремих слідів (предметів), їх ознак, розташування. Цей тактичний прийом дозволяє визначити об'єкти, які мають значення у справі, встановити зв'язки між окремими

 
 

Цікаве

Загрузка...