WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Криміналістика. Організація і планування розслідування - Реферат

Криміналістика. Організація і планування розслідування - Реферат


Реферат на тему
Криміналістика. Організація і планування розслідування
План
1. Сутність організації розслідування
2. Поняття і принципи планування розслідування. Техніка планування
3. Вчення про криміналістичну версію
Література
1. Сутність організації розслідування
Діяльність по розкриттю і розслідуванню злочинів потребує чіткої організації та планування. Організація розслідування передбачає певні рівні діяльності по розкриттю, розслідуванню злочинів і запобіганню них:
1) вищий - система заходів, яка забезпечує ефективність функціонування елементів системи і досягнення відповідної мети. Організація розслідування виступає як специфічна форма діяльності усіх компетентних органів держави, тобто органів дізнання і досудового слідства усіх відомств;
2) управлінський - управління певним видом діяльності. Це комплекс заходів, що забезпечують "оптимальну структуру органів розслідування, необхідний рівень управління ними, ефективність їх діяльності, вдосконалення засобів та методів. Організація розслідування у цьому разі виступає як основна функція слідчого апарату одного відомства;
3) методичний - організація розслідування конкретного злочину. Це комплекс заходів щодо створення оптимальних умов для визначення і застосування найбільш ефективних і доцільних криміналістичних рекомендацій;
4) тактичний - організація проведення окремої слідчої дії або організаційно-технічного заходу.
Організація розслідування означає:
- своєчасну розробку узгодженого плану заходів місцевих правоохоронних органів;
- налагодження належної взаємодії у процесі розслідування між слідчим, оперативними працівниками, фахівцями;
- забезпечення кваліфікованого керівництва слідчо-оперативною групою чи бригадою;
- проведення регулярних оперативних нарад слідчої групи;
- налагодження систематичного обміну інформацією та звітністю про результати роботи слідчої групи і кожного слідчого;
- забезпечення необхідних умов праці;
- забезпечення своєчасної розробки і виконання планів розслідування по кожній кримінальній справі;
- здійснення інших організаційних заходів для успішного розкриття і розслідування злочинів.
Комплекс організаційних заходів по кримінальній справі має бути точно визначеним, конкретним і детальним. Ці вимоги необхідно особливо чітко виконувати під час розслідування складних, багатоепізодних кримінальних справ з розподілом функцій між окремими слідчими і оперативними працівниками.
Організація розслідування базується на положеннях НОП. Стосовно слідчого, це насамперед режим та умови його роботи з метою їх оптимізації, вдосконалення нормування праці, обладнання робочих місць, оргтехніки, канцелярського та секретарського обслуговування.
2. Поняття і принципи планування розслідування. Техніка планування
Розслідування злочинів вимагає високої організації слідчої роботи, у здійсненні якої великого значення набуває планування розслідування. Необхідність планування випливає з усієї суті діяльності слідчого у розслідуванні злочинів, яка потребує організованості, швидкості. Завданням кожного слідчого є вивчення наукових основ планування та впровадження їх у слідчу практику.
Під плануванням розслідування розуміють визначення шляхів розкриття злочинів, окреслення обставин, які підлягають з'ясуванню, а також встановлення найдоцільніших строків проведення необхідних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів.
Значення планування розслідування визначається важливістю завдань, які можуть бути вирішені з його допомогою. До завдань планування слідства належать:
1) визначення правильних шляхів розкриття злочину;
2) забезпечення об'єктивності, повноти та всебічності розслідування;
3) своєчасне застосування науково-технічних і тактичних прийомів криміналістики з урахуванням особливостей кожної справи;
4) забезпечення найбільш ефективного поєднання оперативно-розшукових заходів і слідчих дій при розслідуванні;
5) сприяння економії сил і засобів слідчого апарату, швидкість розслідування.
Процес встановлення об'єктивної істини при розслідуванні злочинів залежить від принципів планування, які мають відповідати принципам кримінального процесу, визначатися ними. До принципів планування належать:
1) точне, неухильне дотримання законності при розслідуванні злочинів;
2) обґрунтованість плану розслідування;
3) індивідуальність планування, недопустимість схематичності, шаблону;
4) динамічність планування.
План розслідування визначається слідчим залежно від обсягу матеріалу, який є в його розпорядженні. Найдоцільнішою формою плану є така:
ПЛАН РОЗСЛІДУВАННЯ
за кримінальною справою №______
по обвинуваченню_____________
за ст.___________КК України
прізвище, ім'я та по батькові Стислий зміст справи:_____________________
Слідчі версії Обставини, що підлягають з'ясуванню Слідчі дії та оперативно-розшукові заходи Термін виконання Виконавець Примітки
1 2 3 4 5 6
При розслідуванні складних справ, по яких залучається велика кількість осіб, письмовий план доцільно складати за епізодами.
На доповнення до плану складаються схеми, за допомогою яких графічним шляхом систематизуються дані по справі. Графічне зображення даних справи, систематизованих за певними ознаками, допомагає чітко уявити структуру і суть як справи в цілому, так і певних її обставин.
Під час розслідування використовується також мережене планування, яке передбачає схематичне зображення часу провадження окремих дій на підставі прогнозування діяльності з розслідування, однак таке планування становить певну складність через відсутність доказової інформації.
3. Вчення про криміналістичну версію
Пізнання - це діяльність, метою якої є отримання істинного знання про який-небудь об'єкт. Розслідування злочинів теж має пізнавальний характер, однак його специфіка полягає в тому, що пізнання у цій сфері людської діяльності здійснюється у формі доказування. Збирання доказів здійснюється через проведення слідчих дій, а дослідження і оцінка доказів полягають у з'ясуванні змісту, відомостей про факти, перевірку цих відомостей, встановлення їх вірогідності.
Своєрідність процесу пізнання при

 
 

Цікаве

Загрузка...