WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Загальні положення криміналістичної тактики - Реферат

Загальні положення криміналістичної тактики - Реферат

елементів;
2) наявність певної структури, яка передбачає існування відповідних підсистем і окремих тактичних прийомів, що залежать від мети і ситуацій. Розташування тактичних прийомів у системі пов'язано з їх тактичною доцільністю та ефективністю використання у певній послідовності;
3) ієрархгчність системи тактичних прийомів, яка виступає як компонент більш широкої системи - криміналістичної тактики. У свою чергу, кожний компонент системи тактичних прийомів (огляду, обшуку, допиту, пред'явлення для впізнання та ін.) може розглядатися як система (чи підсистема), яка диференційована відповідно до мети і ситуаційної зумовленості;
4) множинність опису кожної системи. Система тактичних прийомів може співпадати за формою прийомів, але відрізнятися за їх конкретним змістом і особливостями використання.
Існують й специфічні ознаки (властивості) системи тактичних прийомів:
а) цільова спрямованість - відповідність меті процесуальної дії;
б) вибірковість - можливість ефективної роботи тільки у певній ситуації;
в) динамічність і гнучкість - наявність широкого діапазону проявів у своєму конкретному змісті і особливостях використання. Гнучкість системи полягає у зміні лідерства застосування тактичних прийомів;
г) варіантність - множинність слідчих (судових) дій, а також різноманітних ситуацій, які зумовлюють і варіантність систем тактичних прийомів;
ґ) алгоритмгчність - своєрідність алгоритмів для слідчого чи судді у процесі використання тактичних прийомів системи. Вона полягає в тому, що системи припускають певний порядок використання тактичних прийомів - їх форму, зміст, послідовність застосування тощо.
У сучасній криміналістичній тактиці використовуються поняття "тактична комбінація" і "тактична операція", визначення яких має дискусійний характер.
Тактична комбінація - це певне поєднання тактичних прийомів чи слідчих дій та інших заходів, що має на меті вирішити конкретне завдання розслідування та зумовлене цією метою і слідчою ситуацією.
Тактична операція передбачає поєднання однойменних і різнойменних слідчих дій, а іноді й організаційно-технічних заходів, спрямованих на виконання завдань розслідування у даній слідчій ситуації.
У криміналістичній теорії історія виникнення тактичних комбінацій пов'язана з концепцією правомірності "слідчих хитрощів" і "психологічних пасток", що розглядаються як різновиди тактичних комбінацій. Визначення поняття тактичної комбінації викликає заперечення з таких міркувань:
1) має місце гіперболізація "слідчих хитрощів" ("психологічних пасток"); фактично виходить, що "слідчі хитрощі" - це комплекси (поєднання) тактичних прийомів. Цим поняттям охоплюють як припустимі, правомірні тактичні прийоми, так і засоби та дії, які порушують вимоги етичності, а навіть й комплекси, групи, сукупності прийомів;
2) недоцільно об'єднувати в одному понятті дві самостійні категорії - "поєднання тактичних прийомів" (система прийомів) і "поєднання слідчих (або інших) дій" (тактична операція). "Поєднання тактичних прийомів" і "поєднання слідчих (або інших) дій" переслідують різну мету і є нерівнозначними;
3) в етимологічному смислі термін "комбінація" тотожній терміну "система прийомів" для досягнення чого-небудь. Тактична комбінація можлива лише у межах однієї слідчої (судової) дії і не припускає поєднання з тактичними прийомами іншої процесуальної дії.
4. Психологічні основи використання тактичних прийомів
Використання тактичного прийому передбачає знання психологічного механізму його реалізації. За своєю спрямованістю тактичні прийоми застосовуються у процесі взаємодії між такими особами і об'єктами:
1) слідчим (суддею) і особою, яка вчинила злочин (або іншою особою);
2) слідчим (суддею) і речами - носіями матеріальних відображень про злочин та його учасників.
Виділимо дві форми взаємодії:
1) безпосередню - коли особа, яка вчинила злочин, чи інші особи зазнають впливу (рис. 22);
2) опосередковану - коли слідчий (суддя) через матеріальні об'єкти одержує інформацію про дії, вчинені злочинцем (рис. 23).
Кримінальному процесу та криміналістиці відомі періоди, коли психологічний вплив відносили до незаконних засобів. Разом з тим, у відправленні правосуддя такий вплив завжди має місце. Кримінальний і кримінально-процесуальний закони забороняють вплив лише в його грубих проявах, у формі насильства, шантажу, погрози. Так, згідно з ч. З ст. 22 КПК прямо заборонено домагатись показань обвинуваченого та інших осіб шляхом насильства, погроз та інших незаконних заходів, ст. 373 КК передбачена кримінальна відповідальність за примушування давати пока-зання. Під примушуванням розуміється незаконний насильницький вплив на свідка, потерпілого чи обвинуваченого з боку особи, яка проводить дізнання або досудове слідство, з метою добитися від нього показань у справі.
керуючий вплив Термін "психологічний вплив" вказує на його цільове спрямування - психіку людини. Будь-яке спілкування - це передусім психологічний вплив на співрозмовника. У взаємодії кожна людина постає у ролі об'єкта чи суб'єкта спілкування. У процесі спілкування одна людина звертається до іншої або з повідомленням, або із запитанням, або пропонує, просить чи наказує що-небудь зробити.
Мовний вплив може бути трьох видів:
1) інформування (передавання інформації);
2) переконання (полягає у впливі через звернення до критичної свідомості особи);
3) навіювання (припускає вплив, пов'язаний зі зниженням свідомості й критичності при сприйнятті та реалізації навіюваного змісту).
Види психологічного впливу, що здійснюються слідчим (або суддею), можуть бути класифіковані за такими підставами:
1) за цільовою спрямованістю - вплив, пов'язаний з діагностикою психічного стану обвинуваченого, свідка чи потерпілого; вплив, що сприяє активізації дій окремих учасників кримінального судочинства; вплив, що передбачає зміну поведінки і позиції суб'єкта спілкування; вплив, що має на меті одержання інформації; вплив, якому притаманна виховна спрямованість;
2) за засобом здійснення - вербальний або нонвербальний;
3) за інтенсивністю - насиченість емоціями, тривалість тощо;
4) за складністю - психологічно слабкий або, навпаки, вплив, що має сильну фіксацію;
5) за інформаційно-пізнавальним призначенням - збуджуючий, стимулюючий, примушуючий, коригуючий.
Опрацювання теорії криміналістичної тактики вимагає визначення змісту і місця психологічного впливу у тактичному прийомі. Зміст психологічного впливу в тактичномуприйомі полягає у наступному:
1) тактичний прийом є носієм психологічного впливу;
2) психологічний вплив завжди трансформується в тактичний прийом.
Слідчий або суддя є особою, яка впливає на процес обміну інформацією при спілкуванні. Використання тактичних прийомів дозволяє досягти мети процесуальної дії.
До групи нонвербальних процесуальних дій, які застосовуються для одержання інформації від речей, можуть бути віднесені: слідчий (судовий) огляд, обшук, виїмка. Під час провадження таких дій відсутня безпосередня взаємодія (або вона не є

 
 

Цікаве

Загрузка...