WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Техніко - криміналістичне дослідження документів - Реферат

Техніко - криміналістичне дослідження документів - Реферат


Реферат на тему
Техніко - криміналістичне дослідження документів
План
1. Поняття документа у криміналістиці
2. Сутність техніко-криміналістичного дослідження документів
3. Встановлення змін в документі
4. Встановлення слабковидимих і невидимих текстів
5. Дослідження залитих і закреслених текстів. Встановлення тексту спалених документів
6. Встановлення технічних підробок підписів
7. Встановлення підробки відбитків печаток та штампів
8. Дослідження матеріальної частини документів
Література
1. Поняття документа у криміналістиці
Документ - це матеріальний об'єкт, у якому зафіксовані відомості про які-небудь факти, що відбулися чи передбачувані. Термін "документ" походить від лат. docu-mentum - свідчення, доказ чого-небудь. У судово-слідчій практиці розрізняють такі види документів:
1) письмові (тексти, цифри та інші записи);
2) графічні (креслення, малюнки, схеми);
3) фотодокументи;
4) кіно та відеодокументи;
5) фонодокументи.
За своєю процесуальною природою письмові документи можуть виступати як письмові та речові докази. Документи - речові докази мають значення для розслідування не тільки завдяки своєму змістові, а й через сам факт свого існування, а також спосіб їх виготовлення та інші матеріальні ознаки. Документи - речові докази можуть бути засобом учинення злочину чи засобом його приховування, предметом злочинного посягання. Документи - письмові докази мають значення для встановлення істини у справі завдяки лише своєму змісту (наприклад, висновок експерта, акт ревізії тощо). При цьому вони не є об'єктом криміналістичного дослідження і можуть замінюватися у справі копіями або дублікатами. У практиці техніко-криміналістичних досліджень звичайно мають справу з письмовими документами як речовими доказами. 126
За юридичною природою документи поділяються на справжні та підроблені, а за джерелом - на офіційні (паспорт, посвідчення особи, довідка) та неофіційні (лист, записна книжка тощо).
У підробленому документі зміст або реквізити не відповідають дійсності. При цьому підробка буває двох видів - інтелектуальна або матеріальна. Інтелектуальна підробка полягає у складанні та видачі правильного за формою та виготовленням документа, але такий документ містить за-відомо неправдиві відомості. Встановити факт інтелектуальної підробки за допомогою криміналістичної експертизи неможливо. Матеріальний підлог передбачає змінення змісту документа через внесення до нього неправдивих відомостей або шляхом повного виготовлення підробленого документа (тобто часткова або повна підробка). Матеріальний підлог виявляється за допомогою техніко-криміналістичного дослідження документів.
Обов'язкові відомості, які повинні міститися в документі для визнання його дійсним, називаються - реквізитами (від лат. requisitum - потрібне, необхідне). Такими відомостями, як правило, є найменування документа і дата його складання; назва й адреса підприємства (організації), що складала документ; сторони, які беруть участь у здійсненні операції; зміст здійснюваної угоди; підстава для здійснення операції; одиниці виміру і обсяг операції (у натуральному і вартісному показниках); номер документа; підписи відповідальних (посадових) осіб; відтиски печаток та штампів. Відсутність одного або кількох реквізитів у випадках, передбачених законом, спричинює недійсність або заперечність документа.
Документи можуть бути виготовлені рукописним, машинописним, комп'ютерним, поліграфічним або іншим способом, за допомогою письмових знаків, інших графічних зображень, виконаних чорнилами, пастами для кулькових -ручок, тушшю, олівцем, друкарською фарбою або іншою речовиною. Як матеріал для виготовлення письмового документа можуть бути використані папір, дерево, фанера, картон, тканина, скло та ін. Документи відрізняються за формою, розмірами, засобами захисту від підробки, текстом та іншими елементами.
Існують певні правила поводження з документами - речовими доказами, а саме:
1) необхідно обережно поводитись з документами (на них заборонено робити будь-які позначки, перегинати їх, класти на забруднені поверхні тощо);
2) документи слід розміщувати і зберігати в окремих конвертах з відповідними написами;
3) для зберігання документів повинні бути створені відповідні умови (запобіжні заходи щодо впливу промінів світла, вологості, хімічних речовин).
2. Сутність техніко-криміналістичного дослідження документів
Огляд документів - це слідча дія, яка полягає в їхньому вивченні та дослідженні з метою виявлення і фіксації ознак, що надають документам значення речових доказів. Попереднє дослідження документів може здійс-нювати слідчий. Проведення такого огляду регламентовано статтями 190, 191 та 195 КПК. При огляді та попередньому дослідженні документів не слід застосовувати методи, засоби і прийоми, які призводять до змінення зовніш-нього вигляду й стану документа. На цьому етапі слідчим з'ясовуються такі питання:
1) визначення характеру і призначення документа;
2) аналіз зовнішнього вигляду і стану документа;
3) вивчення змісту документа;
4) аналіз його реквізитів;
5) вивчення матеріалів документа;
6) виявлення ознак підробки документа.
Під час слідчого огляду документів необхідно звертати увагу на відповідність форми документа його змісту. Окремі суперечності встановлюються шляхом зіставлення певних реквізитів. При цьому застосовуються огляд в косопадаючому та проникаючому світлі, за допомогою оптичних збільшуючи приладів, в ультрафіолетових та інфрачервоних променях, за допомогою електронно-оптичного пе-ретворювача.
Повне і всебічне технічне дослідження документів здійснюється під час проведення технічної експертизи документів - техніко-криміналістичного дослідження документів. Об'єктами дослідження є зміст документа, матеріали і знаряддя письма. Технічна експертиза документів поділяється на експертизу реквізитів документів і експертизу матеріалів документів.
Експертиза реквізитів документів вирішує такі основні завдання:
1) встановлення особливостей виготовлення друкарських засобів і їх відбитків;
2) встановлення факту і

 
 

Цікаве

Загрузка...