WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Органи та установи юстиції - Реферат

Органи та установи юстиції - Реферат

контор і державних нотаріальних архівів, перевірка їх діяльності та її вдосконалення;
- забезпечення контролю за законністю вчинення нотаріальних
дій нотаріусами;
- видання та анулювання свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю, організація реєстрації приватної нотаріальної діяльності;
- затвердження зразків і описів спеціальних бланків нотаріальних документів, гербових печаток державних і приватних нотаріусів та встановлення порядку їх виготовлення й постачання;
- організація контролю за використанням спеціальних бланків нотаріальних документів;
- ведення відповідних державних реєстрів тощо.
До компетенції органів юстиції України в сфері державних органів реєстрації актів цивільного стану належать:
- забезпечення реєстрації актів цивільного стану;
- безпосереднє керівництво та контроль за діяльністю державних органів реєстрації актів цивільного стану;
- здійснення підготовки та засвідчення документів, оформлених державними органами реєстрації актів цивільного стану України для їх використання за кордоном;
- забезпечення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану та контроль за їх використанням;
- матеріально-технічне забезпечення державних органів реєстрації актів цивільного стану.
Одним із важливих напрямів діяльності органів юстиції є діяльність, спрямована на виконання рішень (вироків), постанов судових органів. При цьому органи юстиції організовують заходи щодо своєчасного, повного й неупередженого примусового виконання рішень судових органів.
До компетенції органів юстиції в сфері примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) належать:
- організація своєчасного, повного й неупередженого примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);
- керівництво та контроль за діяльністю органів державної виконавчої служби;
- фінансове та матеріально-технічне забезпечення органів державної виконавчої служби;
- здійснення нормативно-методичного забезпечення діяльності органів державної виконавчої служби, в тому числі надання роз'яснень і рекомендацій щодо виконання державними виконавцями рішень у порядку, встановленому законом;
- узагальнення статистичної звітності про роботу органів державної виконавчої служби.
Виконання покладених завдань у цьому плані виявляється в здійсненні добору кадрів, методичному керівництві діяльністю державних виконавців, підвищенні їхнього професійного рівня, фінансовому й матеріально-технічному забезпеченні органів державної виконавчої служби, розгляді скарг на дії державних виконавців. Органи юстиції організовують виконання законів і здійснюють керівництво відділами державної виконавчої служби, координують і контролюють їх діяльність; організовують професійну підготовку й атестацію державних виконавців; заохочують їх за успіхи в роботі та накладають стягнення за порушення трудової дисципліни.
Відповідно до виконуваних функцій до діяльності органів юстиції:
- залучаються вчені та спеціалісти;
- утворюються в разі потреби комісії та експертні групи, залучаються на договірній основі фахівців для підготовки проектів актів законодавства, здійснення їх експертизи та надання консультацій;
- вони одержують в установленому порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи й матеріали, а від органів статистики - статистичні дані для виконання своїх завдань;
- перевіряють в центральних і місцевих органах виконавчої влади, установах та організаціях додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, стан організації нормотворчої діяльності, вносити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та притягнення до відповідальності винних посадових осіб.
Відповідно органи юстиції мають право:
скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно - правових актів міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій;
залучати до перевірок з питань організаційного забезпечення діяльності та діловодства судів (крім Верховного Суду України та господарських судів) голів і заступників голів інших судів або суддів, які перебувають у резерві на ці посади;
разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контролювати цільове використання державних коштів, виділених на реалізацію прийнятих програм, проектів, заходів, а також міжнародних програм.
Висновок.
Здійснення політичної, правової та економічної реформ зумовили необхідність кардинальних змін пріоритетів у діяльності Мін'юсту, значного розширення його повноважень, покладення на нього нових функцій, що відповідно привело до суттєвих структурних перетворень і змін у центральному апараті.
Система органів юстиції включає: Міністерство юстиції України; Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції: районні, районні у містах управління юстиції; міські (міст обласного значення) управління юстиції.
Керівництво органами юстиції здійснює Міністерство юстиції України. До складу Міністерства юстиції України входять обласні, районні та міські управління юстиції; районні та міські відділи державної виконавчої служби, районні та міські відділи реєстрації актів цивільного стану.
Функції органів юстиції полягають у: а) діяльності з
юридичної допомоги; 6) діяльності з виконання рішень (вироків),
постанов судових органів.
Л І Т Е Р А Т У Р А
1.Конституція України.
2.Кримінально-процесуальний кодекс України.
3.Цивільно-процесуальний кодекс України.
4.Господарсько-процесуальний кодекс України.
5.Закон України "Про судоустрій України" від 07.02.2002 р.
6.Закон України "Про статус суддів" від 15.12.1992 р.
7.Закон України "Про третейські суди" від 11.05.2004 р.
8.Закон України "Про правові засади цивільного захисту" від 24.06.04р.
9.Військові суди - органи правосуддя у Збройних Силах України / За заг.ред. В.В.Денисенка. - К.: Реферат, 2002.
10.Маляренко В. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. К., Юрінком Інтер.- 2004.-с. 69 - 146.
11.Оніщук М. Судово-правова реформа: чи буде дано відповіді на виклики часу. - Право України. - № 5. - 2003.
12.Організація судових та правоохоронних органів. Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/ І.Є Марочкін, В.В.Афанасьєв, В.С.Бабкова та ін., За ред. І.Є Марочкіна, Н.В.Сібільової, О.М.Толочка. - Харків: Право, 2000.
13.Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб./ В.С. Ковальський, В.Т.Білоус, С.Е.Демський та ін. - К.: Юрінком Інтер, 2002.
14.Стефанюк В. Судова система України та судова реформа. - К.: Юрінком Інтер, 2003.
15.Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: Матеріали наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2002 р., м.Харків/ Редкол.: Сташис В.В. ( голов. ред.) та ін. - К.; Х.: Юрінком Інтер, 2002. - 288 с.
16.Притика Д. Вищі спеціалізовані суди як конституційна гарантія демократизації судової влади. - Право України. - 1999. - № 12.
17.Притика Д. Арбітражні суди в України: історія, сьогодення, перспективи розвитку. - Право України. - 2001. - № 2.

 
 

Цікаве

Загрузка...