WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Органи та установи юстиції - Реферат

Органи та установи юстиції - Реферат


Реферат на тему
Органи та установи юстиції
План.
Вступ.
1.Організація та завдання органів юстиції.
2.Функції Мінстерства юстиції України.
3.Основні функції інших органів юстиції.
Висновок.
Література
Вступ.
Система органів юстиції за час свого існування змінювалася залежно від завдань, які на неї покладали. Історія становлення та розвитку органів юстиції в Україні налічує понад 85 років - від створення Міністерства судових справ і Народного секретарства юстиції до сучасного центрального органу виконавчої влади - Міністерства юстиції з його складною розвинутою структурою підрозділів, державних служб, інститутів та підприємств.
Проголошення незалежності України, здійснення політичної, правової та економічної реформ зумовили необхідність кардинальних змін пріоритетів у діяльності Мін'юсту, значного розширення його повноважень, покладення на нього нових функцій, що відповідно привело до суттєвих структурних перетворень і змін у центральному апараті. Так, з 1992 року на Мін'юст покладено обов'язки з організаційного та кадрового забезпечення діяльності
військових судів, а також судів, які здійснюють правосуддя на особливих режимних об'єктах. А з 1993 року розпочато реєстрацію благодійних фондів і державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління й контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або актів, що мають міжвідомчий характер. З 1994 року установи Мін'юсту здійснюють експертне забезпечення правосуддя.
1.Організація та завдання органів юстиції.
У сучасному стані система органів юстиції включає: Міністерство юстиції України; Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції: районні, районні у містах управління юстиції; міські (міст обласного значення) управління юстиції.
Законодавчу основу організації діяльності органів юстиції складають Конституція, закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства юстиції України, згідно з якими органи юстиції здійснюють захист основ конституційного ладу, прав і свобод людини та громадянина.
Зокрема, органи юстиції виконують такі державні завдання:
- здійснюють правотворчу діяльність; підготовку пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи;
- організують роботу з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та забезпечення дотримання принципів і норм міжнародного права в процесі нормотворчої діяльності;
- проводять державну реєстрацію нормативно-правових актів,
що стосуються прав, свобод й законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер органів виконавчої влади;
- впроваджують систематизацію та кодифікацію законодавства України;
- координують правову роботу й правову освіту громадян; сприяють розвитку правової науки, формуванню у громадян правового світогляду;
- забезпечують інформатизацію з правових питань життя держави та суспільства;
- здійснюють примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);
організують судові та інші експертизи.
Крім того, органи юстиції представляють інтереси України як держави, Президента України й Кабінету Міністрів України в судах України та іноземних державах, міжнародних судових органах і установах; організують роботу нотаріату; забезпечують роботу органів державної реєстрації актів цивільного стану громадян України.
Керівництво органами юстиції здійснює Міністерство юстиції України, діяльність якого спрямована на реалізацію державної правової політики, утвердження демократичних засад розвитку суспільства, верховенства права, принципів справедливості та гуманізму, захисту прав і свобод людини, становлення громадянського суспільства.
До складу Міністерства юстиції України входять обласні, районні та міські управління юстиції; районні та міські відділи державної виконавчої служби, районні та міські відділи реєстрації актів цивільного стану.
Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські, районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції утворює Кабінет Міністрів України, й підпорядковуються вони Міністерству юстиції України.
Нині створено Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, 24 обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, 745 районних і міських управлінь юстиції, розроблено нормативно-правову базу забезпечення їхнього належного функціонування.
Якщо розглядати правоохоронну діяльність органів юстиції, то
вони виконують два види дій: правозабезпечення та правовідновлення.
2.Функції Міністерства юстиції України.
Основні функції органів юстиції полягають у: а) діяльності з
юридичної допомоги; 6) діяльності з виконання рішень (вироків),
постанов судових органів.
Для реалізації державних завдань до компетенції Міністерства
юстиції України належать:
- розробка проектів нормативно-правових актів;
розробка за пропозиціями центральних органів виконавчої
влади проектів програм розвитку законодавства й планів нормотворчих робіт, координація та контроль за їх виконанням;
державне замовлення робіт із підготовки проектів нормативно-правових актів;
адаптація законодавства Європейського Союзу до законодавства України;
проведення за дорученням Кабінету Міністрів України правової експертизи прийнятих Верховною Радою України законів,
які подають на підпис Президентові України;
проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, які подають на розгляд Верховній Раді України, Президентові України, Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо їхньої відповідності Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, в тому числі чинним міжнародним договорам України;
підготовка пропозицій за участю центральних органів виконавчої влади щодо вдосконалення законодавства України;
підготовка пропозицій щодо укладення міжнародних договорів України з правових питань або набуття членства України в чинних міжнародних договорах;
проведення правової експертизи на відповідність Конституції та законам України, проектам міжнародних договорів України, підготовка висновків щодо здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності міжнародними договорами України
підготовка пропозицій щодо приведення законодавства України відповідно до норм міжнародного права, зокрема, принципів і стандартів 00Н, Ради Європи, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, та внесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
здійснення інших функцій відповідно до законодавства .
3.Основні функції іншихорганів юстиції.
До компетенції Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції належать:
1) узагальнення практики застосування законодавства, підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства та подання їх до Міністерства юстиції України;
2)

 
 

Цікаве

Загрузка...