WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Місцеві суди - Реферат

Місцеві суди - Реферат

їхнє виконання.
На архіваріуса суду покладають: ведення архіву; видачу копій судових документів у справах, що є в архіві; облік і зберігання архівних справ та ін.
2. Правовий статус апеляційних судів.
Апеляційні суди - це суди другої ланки єдиної судової системи судів загальної юрисдикції. Вони є судами вищого рівня для місцевих судів і нижчими стосовно Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів.
У системі судів загальної юрисдикції в Україні діють загальні та спеціалізовані апеляційні суди, а саме: апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, військові апеляційні суди регіонів і апеляційний суд Військово-Морських Сил України, а також Апеляційний суд України. За потреби замість апеляційного суду області можуть утворюватися апеляційні загальні суди, територіальну юрисдикцію яких поширено на кілька районів області. Апеляційними спеціалізованими судами є апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до Указу Президента України.
В апеляційних судах утворюються судові палати. В складі загального апеляційного суду утворюється судова палата в цивільних справах і судова палата в кримінальних справах. У складі спеціалізованого апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції.
Апеляційний суд України має діяти в складі трьох палат: судової палати у цивільних справах, судової палати у кримінальних справах та військової судової палати.
Суди другої ланки мають однакову компетенцію та рівні права щодо розгляду кримінальних, цивільних, господарських і адміністративних справ. Вони діють як суди апеляційної інстанції щодо рішень місцевих судів і як суди першої інстанції в адміністративних, кримінальних та цивільних справах, які віднесено до їхньої підсудності законом. Апеляційні господарські суди справ у першій інстанції не розглядають. Апеляційні суди вивчають і узагальнюють судову практику. До складу апеляційних судів входять судді, які як правило, обрані Верховною Радою України безстроково чи, в окремих випадках, призначені Президентом України в межах п`ятирічного строку. Кількість суддів у кожному апеляційному суді визначає Президент України..
Голова апеляційного суду має першого заступника та заступників голови суду.
Голову апеляційного суду та його заступників зі складу суддів строком на п'ять років призначає і звільняє Президент України за поданням Голови Верховного Суду України (а спеціалізованих судів - голови вищого спеціалізованого суду).
3. Верховний Суд України - найвищий судовий орган.
Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.
Відповідно до ст. 47 Закону України "Про судоустрій України" Верховний Суд України:
розглядає у касаційному порядку рішення загальних судів у справах, віднесених до його підсудності процесуальним законом; переглядає у порядку повторної касації усі інші справи, розглянуті судами загальної юрисдикції в касаційному порядку, розглядає усі інші справи, пов`язані з виключними обставинами;
дає судам роз`яснення з питань застосування законодавства на основі узагальнення судової практики та аналізу судової статистики;
дає висновки щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; надає за зверненням Верховної Ради письмове подання про можливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;
звертається до Конституційного Суду України у випадках виникнення у судів загальної юрисдикції сумнівів щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів;
веде та аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику;
у межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають з міжнародних договорів України; представляє суди загальної юрисдикції у відносинах з судами інших держав;
здійснює інші повноваження, передбачені законом.
У складі Верховного Суду України діють:
Судова палата у цивільних справах;
Судова палата у кримінальних справах;
Судова палата у господарських справах;
Судова палата у адміністративних справах;
Військова судова колегія.
Кількісний склад судових палат і Військової Судової колегії визначає Пленум Верховного Суду України з числа суддів Верховного Суду України.
Судові палати в межах своїх повноважень здійснюють судочинство, готують проекти постанов Пленуму Верховного Суду України, вивчають і узагальнюють судову практику, аналізують судову статистику та виконують інші повноваження.
У Верховному Суді України діють: Президія Верховного Суду України, Пленум Верховного Суду України, Науково - консультативна рада.
Верховний Суд України очолює Голова Верховного Суду України. Голову Верховного Суду обирає на посаду та звільняє з неї
Пленум Верховного Суду України шляхом таємного голосування.
Обраним на посаду Голови Верховного Суду України вважають
кандидата, за якого подано більшість голосів від загального складу
Пленуму. Обрання Голови Верховного Суду України затверджують, на підставі протоколу таємного голосування постановою Пленуму. Голова Верховного Суду України не може бути обраний на цю посаду більш ніж на два строки підряд.
До компетенції Голови Верховного Суду України належить
вирішення таких питань:
- організація діяльності Верховного Суду України;
- розподіл обов'язків між заступниками Голови Верховного Суду України;
- організація роботи Президії та скликання Пленуму Верховного Суду України, внесення питань на їх розгляд і головування на
їх засіданнях;
Голова Верховного Суду України:
- може головувати в судових засіданнях колегій суддів Верховного Суду України під час розгляду будь-якої справи;
- погоджує відповідно до Закону "Про судоустрій України" подання щодо утворення та ліквідації судів загальної юрисдикції;
- вносить подання про призначення та обрання, а також
звільнення з посади суддів судів загальної юрисдикції та вносить
подання про призначення суддів на адміністративні посади у випадках і порядку, передбачених Законом "Про судоустрій"; вносить подання до відповідної кваліфікаційної комісії про надання висновку щодо можливості обрання або призначення суддів на посади;
- на підставі актів про обрання суддеюВерховного Суду України або припинення повноважень суддів видає відповідний наказ;
- вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України пропозиції щодо кількості суддів у складі Президії Верховного Суду України й у складі судових палат Верховного Суду України; вносить пропозиції Президії Верховного Суду України щодо персонального складу судових палат;
- вносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про проведення кваліфікаційної атестації суддів відповідних судів;
- вносить Президенту України подання про затвердження переліку штатних посад військових суддів і відповідних цим посадам військових звань, а також про присвоєння відповідно до закону військових звань військовим суддям;
- організовує фінансування та здійснює керівництво організаційним забезпеченням діяльності Верховного Суду України,

 
 

Цікаве

Загрузка...