WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Ганізація виконання окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування - Реферат

Ганізація виконання окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування - Реферат

документальних перевірок;
5) документів бухгалтерського обліку;
6) доказів відносно умисності скоєння злочину;
7) матеріалів слідчих дій;
8) висновків експертиз.
Папки у справі можуть розміщуватися за алфавітом, предмет-ним чи нумераційним принципом.
Правильно організовані папки у справі допомагають слідчим контролювати хід розслідування завдяки легкості знаходження не-обхідної інформації.
Якщо в таких папках матеріали відносно доказів та навмисно-сті скоєння злочину відповідним чином скомпоновані, це суттєво полегшує хід розслідування та складання звітів.
Список свідків
Ще одним корисним інструментом для контролю за ходом розслідування є список свідків. До нього вносять свідків з обов`язковим позначенням про їх відношення до справи.
Список поповнюється у ході розслідування відповідно до того, як встановлюються нові люди, що мають певне відношення до да-ної справи.
Після кожного контакту з ким-небудь із свідків слідчий вно-сить корективи до списку:
- викреслює прізвища свідків, до яких вже не потрібно зверта-тись;
- доповнює список новими прізвищами, які встановлюються у ході слідства;
- поповнює і додає нові записи до існуючих прізвищ, якщо встановлюються які-небудь суттєві фактори, що можуть вплинути на хід слідства.
Для підготовки і ведення списку свідків слідчий може використовувати будь-які методики. Однією з найбільш наочних є наступна (додаток № 4).
Додаток № 4
Список свідків

п/п П.І.П.
(псевдонім) Установчі дані Родичі, друзі Відношення до справи
1. Рабінович Менахем Мойсейович ("Сутулый") Вул. Нижній Вал, 7 кв. 2
д.т. 417-56-41
кооп "Ремонт-ник"
р.т. 212-44-96
(нач. дільниці паркетників)
Дружина - Хайя Ізраїлевна, мати - Фаїна Абрамівна, дочка - Олена Керував бригадою паркетників, які виконували роботи в офісі кооп . "Заря", на дачах Османова та Стеклова
Стандартний аркуш паперу (формат А4) розділяється на три частини:
- в першу чергу записують прізвище та ім`я свідків, прізвись-ко (якщо він має таке);
- у другу - установчі дані про свідка (домашня адреса, місце роботи, номери контактних телефонів, імена членів родини та ін);
- у третю - інформацію про відношення свідка до даної спра-ви, до підозрюваних осіб, про взаємозв`язок з іншими свідками, ін-шу суттєву інформацію.
Посилаючись на список свідків, а не тільки на свою пам`ять, слідчі та оперативні працівники значно підвищують вірогідність проведення всебічного і ретельного розслідування. Особливо важ-ливо і корисно ведення такого списку при розслідуванні об`ємних справ, за якими проходить велика кількість підозрюваних та свід-ків.
Картотека документів
Картотека - ще один корисний інструмент правильної органі-зації слідства. Відповідно до того, як слідчі вивчають кожний вияв-лений у ході слідства документ, вони вирішують для себе, чи є він суттєвим і таким, що дійсно заслуговує уваги.
Якщо це рішення позитивне, тоді слідчі готують за цим доку-ментом картку для картотеки. У картотеці вказується наступна ін-формація:
- назва документа;
- його дата і номер (якщо вони є);
- автор документа;
- джерело одержання;
- загальна характеристика тієї інформації в документі, що є суттєвою і такою, що має відношення до справи.
Додаток № 5
Картотека документів
Приклад картотеки
Османов, Рудниченко, Стеклов
(підозрювані особи)
Кооператив
"Заря"
(автор документа) № 183
25.02.97
(реквізити документа)
Рахунок на технічне обладнання
(назва документа)
ТОВ "Мир" - Данилов
(джерело отримання) Постійний постачальник
кооперативу "Заря"
(відношення до підозрюваних)
Загальна характеристика інформації
Придбання технічного обладнання на загальну суму
29,000 доларів США
(основні фонди)
Слідчі заносять цю картку до картотеки документів за відповідною тематикою (наприклад, банківські рахунки, займи, точки відлі-ку, замисел, свідчення та ін.).
Переваги використання картотеки
1. Картотека спрощує доступ до значних обсягів свідоцтв або доказів, звільняє від необхідності покладатися на пам`ять оперативних чи слідчих працівників, які проводили розслідування.
2. Слідчі можуть відібрати всі суттєві свідоцтва за даною те-мою, а також уточнити ті проблеми, які відмічені у картках.
3. Свідчення накопичуються за конкретними темам чи фазами розслідування, завдяки чому на стадії складання звіту слідчі можуть розкривати відповідну тему з мінімальними затратами часу.
Слід зазначити, що крім ведення на папері списку свідків та картотеки документів, слідчі можуть вводити таку інформацію та оброблювати її на персональному комп`ютері. При цьому значно підвищується швидкість пошуку необхідної інформації, крім того, можливо одночасно оброблювати великі масиви даних.
Але при використанні комп`ютеру потрібно дотримуватися заходів режиму таємності, щоб виключити можливість несанкціо-нованого доступу сторонніх осіб до інформаційних масивів слідчо-го.
Показчики відеоматеріалів
Якщо виникає необхідність у відеозйомці речових доказів, до-кументів та записів підозрюваної особи, слідчі готують показник відеоматеріалів.
Це перелік документів, які були зафіксовані на відео. Такий показник допомагає в роботі слідчого, коли записи і документи пі-дозрюваної особи значні за обсягом і потребують для їх зйомки ве-ликої відеокасети (180 або 240 хвилин) або навіть кількох відеока-сет.
При складанні показника доцільно зазначити, яка тривалість у хвилинах того чи іншого сюжету. Маючи ретельно складений показник, можна дуже швидко знайти необхідні відеоматеріаали про ті чи інші документи або інші цінні свідчення.
Схеми механізму вчинення податкового злочину
З метою чіткого визначення елементів податкового злочину, встановлення механізму здіснення ухилень від сплати податків, на-ступних завдань розслідування доцільно відобразити дії злочинців за допомогою графічних схем.
Схематичне зображення дозволяє встановити зв`язки між усі-ма учасниками злочинного діяння, рух документів, грошових кош-тів, товарів.
Таким чином, наочно видно, які саме СПД вступали в ту чи іншу фінансово-господарську операцію. Виходячи із цього, можна більш чітко спланувати конкретні слідчі дії, визначитися із свідка-ми та підозрюваними особами, які на початковому етапі не потра-пили до кола розслідування.
Отже, планування є механізмом організації розслідування і контролю за його ходом.
При правильному плануванні забезпечується:
1) чітке формулювання завдань;
2) передумови для ретельного розслідування;
3) можливість ведення контроль за ходом розслідування;
4) ефективність використання часу і ресурсів.
Література
1. Методи фінансових розслідувань: Методичні рекомендації Служби внутрішніх прибутків США (Internal Revenue Service).
2. Дубровицкая Л.П., Лузин И.М. Планирование расследова-ния. - М., 1972.
3. Образцов В.А. Организация и планирование расследования: Криминалистика. - М., 1988.
4. Лысенко В.В. Расследование уклонений от уплаты налогов. - Харьков, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...