WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Центральне бюро розслідувань – cтратегічний елемент системи внутрішньої безпеки України - Реферат

Центральне бюро розслідувань – cтратегічний елемент системи внутрішньої безпеки України - Реферат

дослідження цієї проблеми показало, що нині гостро відчувається недосконалість як правових, так і організаційних форм управління процесом боротьби з організованою злочинністю. Чинна організаційно-управлінська структура Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України не відповідає сучасним вимогам і не спроможна ефективно протидіяти загрозам внутрішній безпеці країни. Розпорошеність наявних сил призвела до неналежного управління спецпідрозділами на місцях, діяльність яких здебільшого є незадовільною [13].
З цих обставин не забезпечено виконання вимог Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" щодо встановлення контролю над організованою злочинністю, її локалізації, нейтралізації та ліквідації і положень Конституції України щодо забезпечення прав і свобод людини [9].
Існування цієї проблеми було підтверджено і в Указі Президента України від 6 лютого 2003 року, в якому чітко сформульовані завдання щодо вдосконалення організаційно-штатної структури, форм та методів професійної діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, робота яких залишається недостатньою та малоефективною [14].
На жаль, зазначені вкрай необхідні заходи так і не вдалося реалізувати.
У той самий час проведення опитування оперативних працівників з цієї проблеми показало, що майже 99 % респондентів вважають за необхідне удосконалити організаційно управлінську структуру ГУБОЗ МВС України та його спецпідрозділів [15].
З урахуванням результатів наукових досліджень, пропозицій працівників, стану і тенденцій розвитку організованої злочинності, яка вже намагається контролювати правоохоронні органи та судову владу, вважаємо за необхідне створити Центрального бюро розслідувань (далі - ЦБР).
ЦБР повинно стати стрижнем системи внутрішньої безпеки та основною рушійною силою державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю.
Але необхідно чітко представляти, чому Бюро має бути центральним, а не національним?
По-перше, вивчення зарубіжного досвіду реформування підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю та практики їх діяльності свідчать про те, що спеціалізовані органи (служби) в цій сфері будуються відповідно до устрою тієї чи іншої країни, а саме: в унітарних - централізовані, а у федераціях - федеральні.
По-друге, - при створенні відповідного органу у сфері національної безпеки ми повинні виходити з поняття її мети - захисту національних інтересів як життєво важливих матеріальних, інтелектуальних і духовних цінностей українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, визначальних потреб суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет України та її прогресивний розвиток [2].
На нашу думку, жоден правоохоронний орган, про що свідчать нетривалий строк існування Служби національної безпеки України (СНБУ)* та неодноразові спроби створення Національного бюро розслідувань (НБР),** не спроможний самостійно вирішувати завдання щодо запобігання і нейтралізації реальних та потенційних загроз цим інтересам.
Слід погодитися з О.В. Копаном у тому, що централізація у цьому аспекті означає легітимне володіння каналами управлінського впливу щодо всіх елементів, з яких складається макросистема, наявність у них повного обсягу засобів регулювання діяльності об'єктів управління. Фіксація статусу апарату, вповноваженого здійснювати центральне управління макросистемою, відбувається на загальнодержавному рівні суб'єктом державної влади, компетенція якого дозволяє приймати відповідне рішення. Статус центрального апарату управління означає, що це утворення є основним носієм загальнодержавної мети в сфері боротьби з організованою злочинністю і корупцією, і тому саме через нього повинен відбуватись процес впровадження у життя основного управлінського задуму, який є її змістом [4, с. 279-283].
Першим кроком у визначеному напрямі повинно стати вирішення питання про виведення зі структур ГУ, УМВСУ, УМВСТ Управлінь (відділів) по боротьбі з організованою злочинністю та у встановленому порядку розв'язання проблеми щодо відміни Закону України від 24 лютого 1994 р. [16].
Центральне бюро розслідувань, враховуючи дефіцит фінансування правоохоронних органів, доцільно створювати на базі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, до якого повинні входити управління, відділи і відділення по боротьбі з організованою злочинністю в Республіці Крим, областях, на залізницях, містах Києві і Севастополі та інших містах. За необхідності створюються відділи, відділення ЦБР у морських портах та містах зі складною криміногенною обстановкою.
Необхідність виведення спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю з підпорядкування начальників Головних управлінь (управлінь) МВС України, Служби безпеки в регіонах і створення в системі правоохоронних органів України централізованих спецпідрозділів БОЗ у свій час була обґрунтована також і Координаційним комітетом по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України на основі Рекомендацій експертів Ради Європи [17, c. 5].
Крім того, відповідно до пунктів 9 та 13 Розділу ХV Конституції України при реформуванні досудового слідства необхідно розглянути питання про поновлення чинності п. 7 ст. 9 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" щодо введення до системи державних органів по боротьбі з організованою злочинністю слідчих підрозділів по розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами та злочинними організаціями.
Необхідно визнати, що виведення у 1994 р. слідчих управлінь, відділів, відділень та груп зі структури спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю було помилковим і призвело до суттєвого ускладнення реалізації оперативних матеріалів, зниження результативності оперативно-розшукової діяльності взагалі.
Вирішення цього вкрай важливого питання дасть можливість повернути спецпідрозділам по боротьбі з організованою злочинністю статус державних органів та мінімізувати вплив органів влади та корумпованих зв'язків організованих кримінальних структур на їх діяльність, насамперед на регіональному рівні. Необхідно законодавчо закріпити координуючі повноваження цього державного органу діяльності органів внутрішніх справ та іншихправоохоронних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю.
При побудові організаційно-управлінської структури ЦБР ми повинні забезпечити:
- відповідність структури розроблюваної системи меті і завданням, поставленим перед нею;
- дотримання вимоги раціональності у структурній сфері за необхідності забезпечити необхідний комплекс служб і підрозділів, потрібних для її нормального функціонування;
- гнучкість організаційних структур, що забезпечує швидке їх реагування на зміну в оперативній обстановці;
- відкритість структурних підсистем до сприйняття новітніх технологій управління.
Центральне бюро розслідувань, на нашу думку, повинно створюватися відповідно до Закону України "Про Центральне бюро розслідувань", а його керівник - призначатися на посаду та звільнятися з неї за згодою Верховної Ради України.
ЦБР є централізованою системою регіональних і міжрегіональних підрозділів (управлінь, відділів, відділень) зі статусом органів дізнання, основними структурними підрозділами якого є: практичні управління по боротьбі з організованою злочинністю та по боротьбі з корупцією, розвідувальне управління та управління внутрішньої безпеки і оперативного

 
 

Цікаве

Загрузка...