WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управлінській підхід до вивчення системи забезпечення національної безпеки України - Реферат

Управлінській підхід до вивчення системи забезпечення національної безпеки України - Реферат


Реферат
на тему:
Управлінській підхід до вивчення системи забезпечення національної безпеки України
Останнім часом проблема управління національною безпекою переміщується в бік не стільки декларованої, скільки реально розглядуваної. Передусім, це обумовлено трансформацією геополітичної конфігурації, яка спричинила суттєвий вплив на характер та інтенсивність забезпечення українських національних інтересів. У зв'язку з цим постає завдання щодо формування цілісної системи знань про національну безпеку - націобезпекознавство [1].
Формування нової теорії або наукового напряму не є самоціллю, а зумовлене низкою теоретичних і практичних питань. Передусім, ці питання пов'язані із неоформленістю понятійно-категорійного апарату, невизначеністю основних понять і категорій, наданням їм дослідниками різного тлумачення. Система національної безпеки є однією з центральних категорій націобезпекознавства. Разом з цим, до центральних категорій даного наукового напряму ми також відносимо і "систему забезпечення національної безпеки". На дану обставину також звертає увагу й українська дослідниця М.Б. Левицька, зазначаючи, що категорія "система забезпечення національної безпеки" входить до базових понять загальної теорії національної безпеки [2]. Одразу ж зауважимо, що система забезпечення національної безпеки виступає у двох іпостасях: як об'єкт управління і як об'єкт наукового пізнання. У даній статті ми розглядатимемо її в якості об'єкта управління.
Загальна аморфність понятійного апарату завдає негативного впливу на формування націобезпекознавства. Передусім, це стосується ототожнення таких понять, як "система національної безпеки" і "система забезпечення національної безпеки" переважною більшістю дослідників феномена національної безпеки. З-поміж цілого ряду причин однією і, напевно найголовнішою, є невизначеність мети функціонування системи забезпечення національної безпеки України.
Метою даної статті є визначення із застосуванням управлінського підходу цілей і завдань системи забезпечення національної безпеки.
Національна безпека забезпечується проведенням єдиної державної політики в усіх сферах життєдіяльності, системою заходів економічного, політичного та організаційного характеру, адекватних загрозам та небезпекам національним інтересам особи, суспільству і державі.
Основним суб'єктом забезпечення національної безпеки є держава, яка здійснює функції у цій сфері через органи законодавчої, виконавчої та судової влади. Держава згідно з чинним законодавством забезпечує безпеку кожного громадянина як на території України, так і за її межами. Для створення і підтримання належного рівня захисту національних інтересів об'єктів національної безпеки України розробляється система правових норм, що регулюють відносини у сфері національної безпеки, визначаються основні напрями діяльності органів державної влади та управління, а також суб'єктів недержавної форми власності, що надають послуги у сфері забезпечення безпеки, формуються або перетворюються органи та сили забезпечення національної безпеки і механізм контролю та нагляду за їх діяльністю, у зв'язку з чим питання удосконалення нормативно-правового забезпечення управління системи національної безпеки також перебувають у площині тяжіння нашого наукового інтересу.
Визначальним елементом створення будь-якої системи є її мета. Отже, очевидним є розгляд даного компоненту і при створенні системи забезпечення національної безпеки України.
Питанням визначення поняття мети приділено багато уваги, тому, щоб не переобтяжувати статтю зайвими дискусіями, наведемо те визначення поняття, яким будемо користуватися в подальшому. Отже, мета - передбачений у свідомості результат, на досягнення якого спрямована діяльність суб'єкта.
У теоретичній сфері дослідження національної безпеки, мабуть, стало традицією, що одне поняття характеризується не лише численими визначеннями, а й підходами щодо їх формулювання. Це ж саме стосується і такого поняття, як "мета функціонування системи забезпечення національної безпеки".
Зважаючи на те, що система забезпечення національної безпеки - широкий спектр державних і недержавних інститутів, що здійснюють свою діяльність в інтересах досягнення необхідного рівня управління системою національної безпеки [3], можна визначити й мету її створення і функціонування: організація процесу управління загрозами та небезпеками, за якого державними і недержавними інституціями гарантується прогресивний розвиток українських національних інтересів, джерел духовного і внутрішнього добробуту народу України, а також - ефективне функціонування самої системи забезпечення національної безпеки України. У найбільш широкому сенсі мета системи забезпечення національної безпеки - організація управління системою національної безпеки через ефективне функціонування самої системи забезпечення.
Причому під поняттям управління системою національної безпеки нами розуміється свідомий цілеспрямований вплив суб'єкта управління на множину потреб, інтересів і цінностей особи, суспільства і держави, загроз та небезпек, внутрішніх та зовнішніх, об'єктивних та суб'єктивних, природних, техногенних та антропогенних чинників, що впливають на стан національної безпеки умов їх генезису, еволюцію та баланс, державні та недержавні інституції, об'єднані цілями і завданнями щодо просування забезпечених недоторканістю національних потреб, інтересів і цінностей, які взаємодіють одне з одним

 
 

Цікаве

Загрузка...