WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Причини виникнення держави. - Реферат

Причини виникнення держави. - Реферат

та законів У. КСУ складається з 18 суддів. Президент, Верховна Рада та з*їзд суддів України призначають по 6 суддів. Суддею КСУ може бути громадянин України, який на день призначення досяг 40 років, має вищу освіту і стаж роботи за фахом не менш як 10 років, проживає в Україні протягом останніх 20 років і володіє державною мовою. Суддя КСУ обирається на спеціальному пленарному засіданні зі складу суддів КСУ шляхом таємного голосування на один трирічний строк. До повноважень КСУ (ст 159 Конституції) належить: 1)Вирішення питань про відповідність Конституції України, або конституційність, актів ВР, Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради Криму. 2)Офіційне тлумачення КУ та законів У.КСУ за зверненням Президента або Кабінету Міністрів дає висновки про відповідність КУ чинних міжнародних договорів, що вносяться до ВР України,для надання згоди на їх обов*язковість.За зверненням ВР КСУ дає висновок щодо додержавння конституційної процедури імпічменту.Порядок організації і діяльності КСУ, процедура розгляду ним справ визначається законом "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 року.
26. Місцеве самоврядування в Україні. Закон України від "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" від 7 грудня 1990 року, змінений 26 березня 1992 року та доповнений 6 червня 1995 року. Місцеве самоврядування в Україні - це територіальна самоорганізація громадян для самостійного вирішення безпосередньо або через органи, які вони обирають, усіх питань місцевого життя. Система місцевого самоврядування включає сільські, селищні, міські Ради народних депутатів та їх органи, інші форми територіальної самоорганізації громадян (громадські комітети і ради мікрорайонів, житлових комплексів, домові, вуличні, квартальні, дільничні, селищні, сільські комітети і форми безпосереднього волевиявлення населення - місцеві референдуми, загальні збори громадян). Районні в містах Ради народних депутатів є складовою частиною міського самоврядування. Місцеве самоврядування здійснюється на принципах: 1)народовладдя; 2)законності; 3)самостійності і незалежності Рад нд у межах своїх повноважень; 4)захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, соціальної справедливості; 5)виборності Рад нд; 6)колегіальності; 7)гласності і врахування громадської думки; 8)поєднання місцевих і державних інтересів, інтересів особи та населення всієї відповідної території; 9)самофінансування і самозабезпечення; 10)оптимальної децентралізації; 11)обов'язковості рішень органів місцевого самоврядування, прийнятих у рамках закону. Строк повноважень Рад - 5 років.
27. Система судів загальної юрисдикції. Проголошені ст. 125 Конституції України. Територіальними судами загальної юрисдикції відповідно до ст. 20 Закону України "Про судоустрій" виступають: Верховний Суд України, Верховний Суд Автономної Республіки Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські суди, міжобласний суд, міжрайонні (окружні), районні (міські) суди та військові суди регіонів, Військово-Морських Сил і гарнізонів. Правосуддя в цивільних справах виступає однією з форм державної діяльності - судової влади, яка здійснюється судами шляхом розгляду і вирішення цивільних справ у встановленому законом порядку. Конституція України (ст. 124) визначила, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.Правосуддя здійснюється Конституційним Судом та судами загальної юрисдикції - територіальними і спеціальними. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається (ст. 125 Конституції).
28. Прокуратура України, її склад і повноваження. Генеральний прокурор та підпорядковані йому прокурори здійснюють вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів органами влади, міністерствами та відомствами, організаціями, підприємствами, установами, посадовими особами та громадянами. Діяльність органів прокуратури спрямована на всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має свом завданням захист від неправомірних посягань основ демократичного устрою державної влади, прав і свобод громадян тощо. Основними функціями рокуратури є нагляд за додержаннямзаконів, розслідування діянь, що містять ознаки злочину, підтримання державного обвинувачення і участь в розгляді справ у судах. Систему органів прокуратури становлять:Генеральна Прокуратура України, прокуратури Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжнайонні, а також військові прокуратури.
29. Загальна характеристика цивільного права і цивільного законодавства. Цивільне законодавство України - це система законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють цивільні правовідносини. Основні принципи цивільно-правового регулювання визначаються Конституцією України, зокрема, Конституція визначає основні форми власності, закріплює права громадян на приватну власність, встановлює основні принципи правового регулювання відносин власності тощо. Розвиток цих принципів знаходить своє відображення в законах України. Серед законів України, що регулюють цивільно-правові відносини, чільне місце посідає Цивільний кодекс - кодифікований законодавчий акт цивільного законодавства, прийнятий 18 липня 1963 року. В цілому він побудований за загальноприйнятою схемою подібних законодавчих актів і свого часу був достатньо прогресивним. Одначе сьогоднішнім вимогам він вже не відповідає, тому з урахуванням вимог Конституції України підготований проект нового Цивільного Кодексу, який повинен повніше задовільняти потреби суспільства. До його затвердження відповідальність норм цивільного законодавства потребам розвитку ринкової економіки забезпечується посередництвом прийняття спеціальних законів по окремих інститутах цивільного права. Зокрема, це Закони "про власність", "про господарчі товариства", "про заставу", "про аренду держмайна", "про авторське право", "про служебні права", "про цінні папери", "про фондову біржу" тощо. Багато цивільно-правових норм міститься також в Указах Президента України, постановах Кабінету Міністрів, положеннях та інших нормативно-правових актах міністерств та відомств України.
30. Поняття цивільної правоздатності і дієздатності громадян. Правоздатність - це здатність мати громадянські права та обов'язки, які визнаються однаковою мірою всіма фізичними особами незалежно від жодних обставин. Правоздатність фізичної особи виникає в момент її народження і припиняється зі смертю. Тим часом наявність у фізичної особи тільки цивільної правоздатності не є достатньою для визнання її повноцінним суб'єктом цивільного права. Для цього також необхідна громадянська дієздатність, під якою розуміють здатність своїми діями набувати громадянських прав та створювати для себе громадянськіобов'язки.
31. Кодекс законів про працю України. Затверджений 10 жовтня 1971 року, КЗПП зазнав змін та доповнень після набуття

 
 

Цікаве

Загрузка...