WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Сучасна злочинність і удосконалення засобів боротьби з нею - Реферат

Сучасна злочинність і удосконалення засобів боротьби з нею - Реферат

- 8].
Чіткого й однозначного визначення організованої злочинності дотепер не вироблено. У документах ООН відзначається, що одним формулюванням неможливо визначити численні види організованої злочинності.
Це явище окреслюють як "пік злочинності", "один з вищих етапів еволюції злочинності", "верх кримінальної досконалості", "найбільш небезпечну форму злочинності" і т.ін., трактують як "стійке об'єднання осіб, що організувалися для спільної злочинної діяльності в корисливих цілях і для досягнення контролю (влади) у певному соціальному середовищі, на визначеній території". У зарубіжній літературі її визначають так: "Організована злочинність - це заснована на поділі праці, свідома і добровільна, розрахована надовго спільна діяльність декількох осіб, з метою здійснення кримінальне караних діянь для можливо більш швидкого вилучення високих фінансових доходів" [4, с. 52].
До основних ознак, що характеризують організовану злочинність, відносяться такі:
Організованість - ознака, що дала назву цьому виду злочинності. Феномен організованості стосується не тільки й не стільки здійснення конкретних діянь, скільки становлення самого злочинного формування, його існування та його кримінальної діяльності. Термін "організація" (у буквальному перекладі з латини - "додати стрункий вид") означає об'єднання групи людей для спільної скоординованої діяльності на основі розподілу функціональних обов'язків та ієрархічної структури. Організована злочинність відрізняється від інших видів злочинних організацій насамперед багаторівневістю (не менше трьох). У найбільш простому вигляді вона включає:
а) нижній рівень - виконавці ("бойовики"),
б) середній рівень - командири ("лейтенанти"),
в) верхній рівень - штаб ("мозковий центр").
Організація і функціональний розподіл ролей може бути в будь-якій злочинній групі, але для організованої злочинності це є обов'язковою умовою її безпеки, систематичності діяльності і досяжності масштабних злочинних цілей. Організовані злочинні співтовариства будуються за принципом органів розвідки, що покликано забезпечувати їм невикриваність, а у випадку "провалу" будь-якої окремої частини (найчастіше безпосередніх виконавців) - мінімаліза-цію втрат і швидке відновлення структури організації. Однак, ступінь "закритості" організованої злочинності в різних країнах різний. Так, у Німеччині організовані злочинні групи працюють таємно і відрізняються суворою конспірацією, а в Японії вони мають офіційні офіси, проводять прес-конференції, публікують дані про свої доходи, влаштовують прийоми для поліції, інформують громадськість про зміни в керівництві синдикатів і т.ін. Передбачається, що така терпимість поліції і пояснюється досягнутою угодою про відмову злочинців від торгівлі зброєю та наркотиками [2, с. 11 - 12].
Ієрархічність побудови організації передбачає чіткий розподіл функціональних обов'язків, що сприяє підвищенню професіоналізму учасників, з одного боку, і обмежене посвячення кожного у всі справи і плани співтовариства, з іншого.
Систематичність (тривалість і безперервність) злочинної діяльності організованих злочинних співтовариств полягає в тому, що така організація створюється для діяльності, реалізації прийнятого способу життя, а не для одиничних, розрізнених злочинних акцій (може бути, навіть численних). Найбільш характерні в цьому плані організовані злочинні співтовариства, що займаються наркобізнесом. Просту організовану групу (банду, групу грабіжників, злодіїв і т.п.) можна "розгромити" (заарештувати, засудити), а організоване злочинне співтовариство припиняє своє існування в основному при "поглинанні" більш могутнім угрупованням, при розпаді в силу зміни "цільових орієнтирів" її керівників (наприклад, перехід до легального бізнесу), або суттєвій зміні соціально-економічної обстановки.
Для реальної боротьби з організованою злочинністю необхідно чітко відмежовувати її від організованих злочинних груп, проводити розмежування між організованістю в злочинності та організованою злочинністю. "Міліція на місцях, не дотягуючись до справжньої організованої злочинності, з метою показу своєї значимості може відносити до неї будь-які групові діяння" [5, с. 289].
Нині для "демонстрації" активності боротьби правоохоронних органів з організованою злочинністю в статистичній звітності в розділі "Організована злочинність" щорічно вказується, що в Україні "виявлена і розслідувана" діяльність більше тисячі організованих злочинних груп. Швидше за все, такі цифри перевищують кількість усіх наявних організованих злочинних співтовариств в Україні. За оцінкою експертів Європейського комітету, кількість організованих злочинних груп в Україні не перевищує 200 [6, с. 18 - 19].
Масштабність - одна з найбільш характерних ознак організованої злочинності, яка відображає як територіальні параметри діяльності (регіон, вся країна, кілька країн), так і обсяг самої діяльності (сума "доходів, що вилучаються", контроль виду бізнесу, галузі виробництва). Ця ознака підкреслюється в документах ООН, де йдеться про незаконний великий бізнес, контроль над сферами соціальної діяльності, високоорганізовані асоціації, подібні за структурою до великих організацій.
Метою організованих співтовариств завжди є отримання максимальних доходів, збагачення в особливо великих розмірах. Тому дрібні й випадкові "джерела доходів" організовані співтовариства, як правило, не цікавлять. Для організованої злочинності характерна чіткість визначення перспективних напрямів розвитку галузей господарства, структур бізнесу і швидкість реагування на зміни економічної, соціальної та політичної кон'юнктури.
За оцінками МВС Росії, організована злочинність контролює 40 % приватних підприємств, 60 % державних підприємств, від 50 до 85 % банків, практично жоден сектор економіки не захищений від її впливу [7, с. 74].
Умовою успішності та масштабності діяльності організованої злочинності, а також її характерною ознакою виступає використання допомоги і можливостей корумпованого державного апарату. Це дозволяє організованим злочинним співтовариствам не тільки мати інформацію, необхідну для здійснення їх діяльності та надання допомоги контрольованим ними фірмам і організаціям, для сприяння у протидії діяльності правоохоронних органів, але й впливати на законодавчу, виконавчу і судову сфери життєдіяльності держави. Організована злочинність повною мірою використовує і багато робить для того, щоб корупція "перетворилася з одиничного злочину в минулому на соціальну патологію сьогодні" [8, с. 32]. Для цього до 50 % своїх злочинних доходів організована злочинність витрачає на підкуп чиновників.
Надзвичайно важливим для організації боротьби зі злочинністюпредставляється уточнення поняття "корупція" і визначення його співвідношення з поняттям "організована злочинність", оскільки без з'ясування сутності корупції неможливо визначити реальні цілі боротьби й адекватні засоби їх досягнення. Корупція - у точному перекладі з латинської - "розкладення тіла", процес загнивання і гниття. Але це термін не юридичний і тим більше не кримінально-правовий, хоча і досить образно відображає суть явища. Відсутність чіткого науково-правового поняття "корупція", за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, "підкріплюється великими

 
 

Цікаве

Загрузка...